Osmanlı'da eğitim

Açıklama

Bu çalışma, Osmanlı eğitim sisteminin, ""klasik"" kimliğini kazandığı 14-16. yüzyıllar ile dışarıdan katılan unsurlarla yeni ve farklı bir hüviyete büründüğü 17-19. yüzyıllar arasında geçirmiş olduğu istihaleyi konu edinmektedir.Öncelikle, çok fazla ayrıntıya girmeden ve bir bütünlük arz edecek şekilde, ilk kurulduğu evreden itibaren Osmanlı eğitim sistemi ve bu sistemin temel unsurları takdim edilmektedir. Osmanlı toplum yapısının şekillenmesinde, kurumların üretimi ve yeniden üretimi sürecinde, İmparatorluğun bütünü ile onu meydana getiren parçaları arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde bugün ""aydın"" diye vasıflandırabileceğimiz Osmanlı entelektüeli ile onun yaratıcı öğesi olan geleneksel eğitim kurumlarının üstlenmiş oldukları rol irdelenmektedir.

Yazar Cihan, Ahmet
Yayıncı 3F Yayınevi
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri 3F Yayınevi
Yayın Tarihi 2007
Kitap Sayfa Sayısı 118
ISBN 9789944997256
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Eğitim
Dil TR

Konu

 
  Benzer Kitaplar

  You may also like

  Osmanlı'da eğitim

  Cihan, Ahmet

  3F Yayınevi 9789944997256

  Osmanlı'da eğitim

  Cihan, Ahmet

  Akademik Kitaplar 9786055688783

  Dünden bugüne İstanbul'da yaygın eğitim

  İstanbul Ticaret Odası 9789944604666

  Eğitim bilimine giriş

  Işık, Metin

  Eğitim Yayınevi 9786059831987

  Türk eğitim tarihi kronolojisi,1299-1997

  Ceyhan, Erdal

  Ulusal Bellek Yayınları 9789759218461

  Milli eğitim stratejimiz nasıl olmalıdır

  Bilgiseven, Amiran Kurtkan

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

  Avrupa Birliği eğitim programları

  İstanbul Ticaret Odası 9789755129075

  Deneyimsel öğrenmenin işletme eğitimindeki yeri ve eğitim oyunlarının rolü

  Katrinli, Alev

  İzmir Ekonomi Üniversitesi 9789758789221

  Eğitim bilimine giriş

  Eğitim Yayınevi 9789752475588

  Eğitim, örgüt ve liderlik

  Eğitim Yayınevi 9789752475151

  Osmanlı Devleti'nde eğitim, hukuk ve modernleşme

  Cihan, Ahmet

  Ark Kitapları 9789758911257

  Toplumsal eşitsizlik ve eğitim

  Önür, Hıdır

  Eğitim Kitabevi 9786055176334

  XII. Ulusal özel eğitim kongresi

  Bıyıklı, Latife

  Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9789754826166

  Eğitim ateşi

  Altan, Mustafa Zülküf

  Konya 9786057557629