Atomlar konuşsaydı

Açıklama

Bir ülkenin en önemli meselesi eğitim, en önemli servetiyetişmiş insandır. Zaten bu ikisi birbirine bağlıdır. Mükemmelinsan, mükemmel ve ilerlemiş toplumu, o da huzur ve saadetigetirir.Zira insanın iki yönü vardır: Birincisi mesleki veya iş yönü,diğeri ise ahlaki yönüdür. Bu iki yönü ile insan, mükemmel vefaydalı bir insan olur. Nice devlet adamlarının eliyle işlenenyolsuzlukların, rüşvetin, israfın ve suistimalierin devleti vemilleti çökerten çok önemli sebepler olduğu bilinmekte vegörülmektedir.

Yazar Yavuz, Ziya
Yayıncı Şafak Yayınevi
Basım Sayısı 1. basım bs.
Yayınevleri Şafak Yayınevi
Yayın Tarihi 1998
Kitap Sayfa Sayısı 194
ISBN
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Fizik
Dil TR
 
    Benzer Kitaplar

    You may also like