Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

Açıklama

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânî-zâde Mehmed Atâullâh Efendi tarafından, vakanüvis hüviyetiyle Âsım Târihi'ne zeyl olarak yazılmıştır.Bu kitap, devrinin bir numaralı tarih kaynağı ve Târih-i Cevdet'in bilhassa IX, X ve XI. ciltlerinde faydalanılan en mühim eser olan bir Osmanlı tarihidir.XIX. asrın çok değerli şahsiyetlerinden ve yenileşme devrinde adı saygıyla anılması lazım gelen Şânî-zâde, Ahmed Cevdet Paşa tarafından asrının yegâne tabip ve feylesofu olarak vasıflandırılmaktadır.Tarihin gayesinin, eskilerin yolundan giderek, bazılarının hoşuna gitmese de hadiseleri aynen yazmak olduğu kanaatindeki müellif, benimsediği bu tarih telakkisine uygun olarak kitabında fiki ve mana dolu bir ifade tarzı kullanmış, kendi devrine kadar yazılan Osmanlı tarihlerinin modern anlayışa en

Yazar Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah
Yayıncı Çamlıca Basım Yayın
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Çamlıca Basım Yayın
Yayın Tarihi 2008
Kitap Sayfa Sayısı 840
ISBN 9789944905626
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Tarih
Dil TR

Konu

 
  Benzer Kitaplar

  You may also like

  Tarihimize şan veren kahramanlar

  Çamlıca Basım Yayın 9789944905435

  Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

  Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah

  Çamlıca Basım Yayın 9789944905626

  Üç padişahın mimarı : Mimar Sinan

  Çamlıca Basım Yayın 9786055331023

  Gülnuş Valide Sultan'ın hayatı ve hayratı 1

  Çamlıca Basım Yayın 9789944905268 

  Yalnız Efe

  Ömer Seyfettin

  Çamlıca Basım Yayın 9786059964227

  Güliver devler ülkesinde

  Swift, Jonathan

  Çamlıca Basım Yayın 9786059964241

  Sultan Genç Osman

  Çamlıca Basım Yayın 9786055331993

  Çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmed Han

  Çamlıca Basım Yayın 9786055331139

  Ümidin zaferi : bir askerin kaleminden Kanije destanı

  Çamlıca Basım Yayın 9786059964064

  Çukurova'ya bereket getiren projeler

  Çamlıca Basım Yayın 9786054421596

  Hazret-i Ebûbekr-i Sıddık Radıyallâhu Anh

  Ahmet Cevdet Paşa

  Çamlıca Basım Yayın 9786055101893