Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 234 - 16 sonuç sayısı 3741

Hasan-ı Basri'nin hayatı : öğretim ve tefsir yöntemi

7. ve 8. yüzyıllarda İslam toplumunda önemli bir yeri olan Hasan-ı Basri'nin hayatı öğretim ve tefsir yönetimi, yetiştiği çağın özellikleri, önde gelen alimler, okullar, farklı yaklaşımlar, hadislerin dinde ve öğretimdeki değeri gibi konular ele alınmaktadır.

By Levent, Etem

Arı Sanat Yayınları,9789758525546

Başarıya ve mutluluğa ulaşmanın bilimi

Başarılı olan her insan mutlu olamayabilir. Çünkü, mutluluk ahlâk ile ilgilidir. Ahlâk ise, öncelikle dinin konusudur. Mutlu olmak için ahlâkî değerlerin bilinmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.Her insan hayatta başarılı ve mutlu olmak ister. Bir ailede herkes başarılı ve mutlu ise, o aile başarılı ve mutludur. Bu kurumlarda ve toplumda da böyl...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789944742054

Türk ve Batı düşüncesinden örneklerle aşk felsefesi

Aşk, üç harften ibaret olmasına rağmen, yaşayanlar için “hayatın anlamı budur” dedirten, hakkında herkesin bir şeyler bildiğini sandığından dolayı üzerinde en çok düşünülen, konuşulan, yazılan, fakat yaşanıp düşünüldükçe, konuşulup yazıldıkça gizeminin daha da arttığı, çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Aşk hakkında, günlük hayattan en yüce duyg...

By Özden, Ömer

Arı Sanat Yayınları,9789758525928

Kişilik farklılığında öğrenmeyi öğrenmek ve başarmak

Günümüzün modası oldu başarıya ve hedefe kısa süredeulaşmak için akıl vermek, yol göstermek ve de kişileri değişikgüçlerin peşine takmak. Değişik açıdan ve tarafsız bir gözlebaktığımızda gerçekten olay anlatıldığı gibi midir? Öğüt verenlerüstün başanya ulaşmış mıdır?

By Girgin, Alaiddin

Kariyer Yayıncılık,9789944300155

Psikologa gitmek caiz mi?

Psikologa gitmek caiz mi?

By Kara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321549

Kadın beyni nasıl çalışır

Kadın duyguları yaşamaz, kullanır… Kadın anlaşılmak ister… Kadın acımasızca eleştirir… Kadın bağırıp çağırır.. Kadın alışveriş tutkunudur… Kadın duygularını bastırır… Kadın bekler… Kadın bencil bir çocuktur… Kadın hissettiği gibi davranmaz…Kadın yargılar… Kadın her zaman şikâyet eder… Kadınlar kıskanmayı bilmez… Kadın suçlar… Kadın yoğun ilgi bekle...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321532

Muruc ez zeheb (altın bozkırlar)

X. Yüzyılın birinci yarısına ait olan ve çeşitli Batı dillerine de çevrilen bu eser, birinci el kaynaklar arasında önemli bir yer tutar. Muruc ez- Zeheb, araştırmacı ve tarihçilerin, özellikle de Türk tarihi üzerinde çalışanların mutlaka baş vurmak zorunda oldukları bir kaynaktır.

By Mesudi

Selenge Yayınları,9789758839261

Modern mantık

Her varlığın, yaratılışı ile birlikte kendisine verilmiş bir mantığı vardır. Yaratık onun dışına çıktığı zaman yaşama hakkını kaybeder. İnsanoğlunun mantığı, diğer bütün mahlukattan farklı olarak, düşünme ve eleştiriye, mukayese etmeye dayanır; yapıcı, yaratıcı ve üreticidir.Yaratılıştan beri var olan ve kullanılagelen mantık, Aristo ile sistemleşt...

By Şen, Zekai

Bilge Kültür Sanat,9789758509652

Beyin geliştirme

Beyniniz hergün gözlediğiniz binlerce uyarıyı anlamlandırıyor. Fakat halen onun potansiyelinin bir bölümünü kullanıyorsunuz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" beyninizin kontrolünü el almanıza ve boyutu içerecek şekilde bakış açınızı geliştirmenize yardım edecek. Yarın, bugün olduğunuzdan daha akıllı olabilirsiniz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" bunu nasıl başaracağınızı...

By Savant, Marilyn vos

İm Yayın Tasarım,9789757270089

Psikanalizi yazmak

Son yıllarda yazdığım psikanaliz yazılarını bu kitap için biraraya getirdim. Tek imzalı yazılar bunlar. Ancak imza tekolsa da, tek kişinin ürünü değiller. Çokluk ve çoğunluk içindedüşünüldüler, şekillendiler ve kaleme döküldüler. Çünküinsanı tek boyutlu gören bakış açılarının tersine, psikanalizbireyin çokluğundan ve çoğulluğundan doğmuştur.

By Parman, Talat

Bağlam Yayıncılık,9789756947722

İlkçağ ve Ortaçağ felsefe tarihi

Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap; cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: ""Ben ile evren, süje ile obje, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir? İnsan kendi kendisini sorun yapmaktan asla vazgeçmeyen varlıktır. Felsefe tarihsiz felsefe olmaz.""- Ord. Prof. Ernst Vo...

By Aster, Ernst von

İm Yayın Tasarım,9789757270096

İbni Haldun'un toplum ve devlet kuramı

İbni Haldun (1332–1406), İslam düşüncesinin parlak günlerini geride bıraktığı bir dönemde, Kuzey Afrika’nın önemli kentlerinden Tunus’ta doğdu. İlahiyat ve hukuk öğrenimi gördü. Endülüs’ten Mısır’a kadar uzanan coğrafyada, çeşitli hükümdarlıklarda hukuksal ve politik görevler üstlendi. 43 yaşına geldiğinde, aktif politikadan çekilip ücra bir çöl ka...

By Uygun, Oktay

On İki Levha Yayıncılık,9786055865078

Jozef Stalin : söylence ve gerçeklik

Bu kitap, esas olarak Britanyalı Marksist-Leninist araştırmacı ve savaşçı William Buckley Bland’ın (ya da Bill Bland) yazılarından oluşmaktadır. Bill Bland, dünya komünist hareketinin ve Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşasının tarihsel deneyimlerini yıllar, hatta onyıllar boyunca titiz, sabırlı ve kapsamlı bir biçimde araştırmış ve köklü burjuv...

By Bland, William B.

Su Yayınevi,9789756709726