Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 219 - 16 sonuç sayısı 3495

Psikologa gitmek caiz mi?

Psikologa gitmek caiz mi?

By Kara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321549

Kadın beyni nasıl çalışır

Kadın duyguları yaşamaz, kullanır… Kadın anlaşılmak ister… Kadın acımasızca eleştirir… Kadın bağırıp çağırır.. Kadın alışveriş tutkunudur… Kadın duygularını bastırır… Kadın bekler… Kadın bencil bir çocuktur… Kadın hissettiği gibi davranmaz…Kadın yargılar… Kadın her zaman şikâyet eder… Kadınlar kıskanmayı bilmez… Kadın suçlar… Kadın yoğun ilgi bekle...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321532

Modern mantık

Her varlığın, yaratılışı ile birlikte kendisine verilmiş bir mantığı vardır. Yaratık onun dışına çıktığı zaman yaşama hakkını kaybeder. İnsanoğlunun mantığı, diğer bütün mahlukattan farklı olarak, düşünme ve eleştiriye, mukayese etmeye dayanır; yapıcı, yaratıcı ve üreticidir.Yaratılıştan beri var olan ve kullanılagelen mantık, Aristo ile sistemleşt...

By Şen, Zekai

Bilge Kültür Sanat,9789758509652

Beyin geliştirme

Beyniniz hergün gözlediğiniz binlerce uyarıyı anlamlandırıyor. Fakat halen onun potansiyelinin bir bölümünü kullanıyorsunuz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" beyninizin kontrolünü el almanıza ve boyutu içerecek şekilde bakış açınızı geliştirmenize yardım edecek. Yarın, bugün olduğunuzdan daha akıllı olabilirsiniz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" bunu nasıl başaracağınızı...

By Savant, Marilyn vos

İm Yayın Tasarım,9789757270089

Psikanalizi yazmak

Son yıllarda yazdığım psikanaliz yazılarını bu kitap için biraraya getirdim. Tek imzalı yazılar bunlar. Ancak imza tekolsa da, tek kişinin ürünü değiller. Çokluk ve çoğunluk içindedüşünüldüler, şekillendiler ve kaleme döküldüler. Çünküinsanı tek boyutlu gören bakış açılarının tersine, psikanalizbireyin çokluğundan ve çoğulluğundan doğmuştur.

By Parman, Talat

Bağlam Yayıncılık,9789756947722

İlkçağ ve Ortaçağ felsefe tarihi

Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap; cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: ""Ben ile evren, süje ile obje, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir? İnsan kendi kendisini sorun yapmaktan asla vazgeçmeyen varlıktır. Felsefe tarihsiz felsefe olmaz.""- Ord. Prof. Ernst Vo...

By Aster, Ernst von

İm Yayın Tasarım,9789757270096

Jozef Stalin : söylence ve gerçeklik

Bu kitap, esas olarak Britanyalı Marksist-Leninist araştırmacı ve savaşçı William Buckley Bland’ın (ya da Bill Bland) yazılarından oluşmaktadır. Bill Bland, dünya komünist hareketinin ve Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşasının tarihsel deneyimlerini yıllar, hatta onyıllar boyunca titiz, sabırlı ve kapsamlı bir biçimde araştırmış ve köklü burjuv...

By Bland, William B.

Su Yayınevi,9789756709726