Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 185 - 16 sonuç sayısı 3108

TAO'cu politikalar ve politikacıların TAO'lar : Huainan ustalanndan dersler

Huainan ustalarının kitabı, medeniyet, kültür ve hükümetüzerine kaydedilmiş söylevlerden oluşmakta, klasik Taoizmi kuşatandoğa ve sosyal bilimler ve ruh bilimi konularını içine almaktadır.Kitap, çevre yönetimi (ziraat, çiftçilik), bireysel gelişme ve sosyopolitikgelişmeyi, insan yaşamının kapsamlı görüşü ile birleştirmektedir.

By

Ezgi Kitabevi,

Espri sanatı

En yetkin, en özlü ve en üstün sözlü güldürü olan espriyi bilimsel şekilde inceleyen çok az sayıdaki çalışmalardan biri de Avusturyalı ünlü psikanalist Sigmund Freud yaptı. Niçin ve nasıl espri yaparız? espri teknikleri nelerdir? Niçin espiriye, espriyi yapan değil de dinleyen güler) Espriyi komik, karikatür ve mizah gibi diğer güldürü dallarından ...

By Freud, Sigmund

Toplumsal Dönüşüm Yayınları,

Dinlerin kökeni ve İslam'da reform

Ebü’l-Hasan eş-Şazeli

Çağımızın özgürlük sorunu

Çağımızın Özgürlük Sorunu, Erich Fromm'un Beyond The Chains of Illusion: My Encounter With Marx And Freud (Hayal Zincirlerinin Ötesinde: Fromm'un Marx ve Freud ile Tanışması ve Hesaplaşması) adlı ünlü denemesinin Türkçe'ye çevirisidir.Eser, çağımızın bütün aydınlarına sesleniyor. Gerçekten de denemenin ulaşamayacağı tek grup, insan sorunlarına ilgi...

By Fromm, Erich

Gündoğan Yayınları,9789755200996

Çocuk ve toplum : çocuğun toplumsallaşması

Bu çapta bir kitabın kapsayabileceği bilgiler doğal olarak sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma modern toplumda günlük yaşam içindeki toplumsallaşma olgusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kapsamın sınırlılığı nedeniyle toplumsallaşmayla özellikle ilgili olan antropologların, bizim toplumumuzu ve diğer toplumları betimleyen çalışmalarından elde edilen bilgile...

By Elkin, Frederick

Gündoğan Yayınları,9789755200804

Phaidon

Platon felsefe tarihinin en büyük ve en önemli filozoflarındanbiridir. Platon'un büyüklüğü onun hem bir sistemve hem de bir problem düşünürü olmasmdan kaynaklanmaktadır.

By Platon

Gündoğan Yayınları,9789755200026

Etik : yeni değerler ve özgürlük

2300 yıl kadar önce Aristoteles, insan «Politik birhayvandır» demişti. Bununla o, insanın ancak örgütlütoplumda insan olduğunu ve insan olarak var olaibildiğinisöylemek istiyordu.

By Selsam, Howard

Yaba Yayınları,9789753860246

İslamcı aydınlar ve toplumsal sorumluluk şuuru

Eu kitap ve yazılar, İran devrimi sonrasında uygulamaya konulan ""Yeşil Kuşak"" politikalarının hâlâ revaçta olduğunun sanıldığı; Türkiye'de ne yönetimin, ne laik batıcıların ve ne de islamcı aydınların bu konjonktürel dönüşümün henüz farkına varmadığı bulanık bir dönemin fotoğrafları olarak ortaya çıkıyor.

By Rıdvan, Ahmet

Marifet Yayınları,9789753590549

Sokrates ve insan sevgisi

Çevirenin çevirdiği kitap için önsöz yazmasını pek doğru bulmuyorum, ancak kimi noktalan gün ışığına çıkarmak amacıyla, önsöz yazmak için kendime bir defalığına izin verdim. Yazarıyla arasına, kitabı çevirmenin dışında, fazladan girdiğim için okuyucumdan bağışlanmamı diliyorum.

By Versenyi, Laszlo

Gündoğan Yayınları,9789755201115

Strateji sanatı

Ritmik ve ekonomik stildeki ""Strateji Sanatı"" Türkçe'ye İngilizce'dentercüme edildi. ""Sun Tzu""nun ""Strateji Sanatı"" adlı eseri yazmasından günümüzekadar geçen süre hiçte azımsanmayacak kadar uzun. Yaklaşık 23 asırönce kitap kaleme alınmış, dünyanın en eski bir askeri yapıtı olarakgünümüze kadar değerini muhafaza ederek gelebilmiştir. 5600 kel...

By

Ezgi Kitabevi,9789757763130

Şeyh-i Ekberi niçin severim

Tanrıbilim ve felsefe konuşmaları

TEOLOG.- İzin verirseniz belirtmek isterim ki azizim. Doktor'un düşünceleri yeni ve gerçekten çok ilginç geldi bana. Aslında, sizin de, bu fikirlere, tanığı olmaktan hep gurur duyduğum o derin hoşgörünüzle yaklaşmaktan çekinmeyeceğinizi biliyorum...DOKTOR.- Belki de meslektaşınızın hoşgörüsü derin fakat engin değil,teolog.Rasyonalistlerde bu sık ra...

By Işıklar, Erhan

Gündoğan Yayınları,9789755201139

Heidegger : bir filozof, bir Alman

Yedi bölümlük bu büyük deneme, pek çok bakımdan alışılmadık, hatta benzersiz bir kitaptır. Bu kadar genç bir yazarın tabu olmuş, neredeyse peygamber sayılmış ve bazı çevrelerce etrafına bir esrar perdesi çekilmiş bir adamı, hakkında söz etmemeye sanki yemin etmiş bir küçük sırdaşlar grubu dışında kişiliği bilinmeyen bir adamı, böylesine teşrih masa...

By Hühnerfeld, Paul

Gündoğan Yayınları,9789755201092

Heidegger üzerine iki yazı

Heidegger üzerine şimdiye kadar yapılmış olan tartışmalardan elimizde kalanın ne olduğuna bakıldığında, bunun, yanıtlardan çok sorular olduğu ortadadır. Acama Heidegger varlığın anlamını nihai bir şekilde belirlemek mi istemiştir; yoksa o böyle bir belirlemenin imkansızlığını mı göstermeye çalışmıştır? O ""geç"" dönem eserinde hakikat sorusunun ayı...

By Allemann, Beda

Gündoğan Yayınları,9789759218232

Nietzsche Wagner'e karşı : bir ruhbilimcinin yazıları

Nietzsche'nin yaşamında ve yapıtlarında çok önemli bir yeri vardır Wagner'in. Schopenhauer'in betimlediği 'dâhi' örneğini Wagner'de bulduğuna inanan ve onunla birlikte olduğu anları, 'tann katında olmaya' benzeten Nietzsche, tüm yaşamı boyunca Wagner'den etkilenmiş, ona büyük saygı duymuş, daha sonraları Wagner'e veryansın ettiği yazılarında bile b...

By Nietzsche, Friedrich Wilhelm

Gündoğan Yayınları,