Konu Başlıkları

Enerji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 28

Enerji araştırmaları

Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir enerji politikaları

Enerji piyasaları ve hisse senedi fiyatları ilişkisi: Bric ülkeleri ve Türkiye örneği

Enerji sektörü finansmani

Tarım ve sanayi devrimlerinden sonra enerji devrimi

Mavi ışığın dansı : şimdi değişim zamanı

Maden yatakları ve levha tektoniği

Kahverengi eşya sektör profil araştırması

Elektronik ve kahverengi eşya sektörlerinin tanımı,üretim,satış ve dış ticareti hakkında bilgi veren sektör araştırmasıdır.Ayrıca araştırmada sektördeki ihracatçı firmalar,faaliyet gösteren Birlikler de yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kablo etüdü

Kablonun sınıflandırılması ve kapsamı,kablo sanayiinin durumu,performansı, dış ticareti,dünya kablo sanayi konularında bilgiler veren rapordur.Raporda ayrıva sektörde faaliyet gösteren başlıca üretici ve ihracatçı firmalar da yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Güneş enerjisi sistemleri

Güneş enerjisinin tanımı,tarihçesi,Türkiye'de ve dünyada güneş enerjisinden yararlanma,güneş enerjisi sistemlerinin özellikleri,dış ticareti,sektördeki ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiler veren rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Oto elektronik teknolojisi

Günlük hayatımızda birçok enerji çeşidi vardır. Bunlara baktığımızda;ısı enerjisi, mekanik enerji, kimyasal enerji, potansiyel enerji, elektrikenerjisi gibi çeşitli enerjilerle karşı bulunmaktayız. Bunlardanelektrik enerjisi bir ampulden geçtiğinde ısı ve ışık, motordan geçtiğindeise hareket meydana gelir. Meydana gelen iş elektrik akımının bir ene...

By Yurtkulu, İlhan

Yüce Yayınları,9789754110753

Thomas - Alva Edison hayatı ve icatları

Ondokuzuncu yüzyılın son yarısıyla yirminciyüzyılın ilk yarısı insanlık için çok verimli olmuştur.Bu çağ içinde şeref levhasına göz kamaştırıcıbir ışıkla yazılmış bir ad varsa, o da Edison' dur.

By

Kastaş Yayınevi,9789757639978

Sağlık ve trafik eğitimi

Bu inceleme, ilk ve orta dereceli eğitim programları ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim dallarında okutulmakta olan Sağlık ve Trafik Eğitim dersinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen içeriği çerçevesinde yapılan bir çalışmanın ürünüdür.

By Şenşekerci, Erkan

Ezgi Kitabevi,9789758606245

Güneş kollektorü uygulamaları

Fosil yakıt tüketilerek enerji üretildiğinde çevreye zarar verilmekte veoluşan C02 gazları sera etkisi oluşturarak küresel iklim değişikliklerine yolaçmaktadır. Dünya enerji ihtiyacı her yıl %5 oranında artmaktadır. Fosilyakıt üretimi artan enerji talebine cevap veremediği için fiyatlaryükselmektedir. Türkiye Fosil Yakıtlar konusunda dışa bağımlıdı...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944606127

Kuran-ı Kerim'in konulu tefsiri

""Rahman ve Rahim"": Bizler O (c.c.)'nun rahmeti sayesinde yaşamaktayız. Allah(c.c.)'ın Rahmet ve İlim sıfatı her şeyi kapsar. Şayet yüce Allah (c.c.) Gaffir ve Rahımolmasaydı, günahlarımız bizi helak eder, zulüm ve inkarlarımız ise, bizleri yok ederdi.

By Gazali, Muhammet

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789759044060

Bor sempozyumu 20-22 Haziran 2002 bildiri özetleri

Türkiye bor mineralleri açısından dünya bor cevherlerinin %80’ine sahiptir.

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,