Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 2393

İş, emek, göç Kıbrıs 1974

2008 yılı ABD kaynaklı küresel finansal krizin Türkiye ekonomisine etkileri

Başarılı yöneticilerden hayati hikâyeler

Politik istikrarsızlık ve enerji güvenliği ekseninde Orta Doğu ekonomileri

Sanayi politikaları: Ekonomik ve sosyal eğilimler

İstihdamı paylaşmak: İşsizliğin nedenleri ve çözümü

Döviz kuru belirleme modelleri, ekonometrik zaman serisi uygulamaları

Ağ ve teknoloji odaklı uygulamalı girişimcilik programı (ATOG)

Girişimcilik ve sosyal sermaye

Otel işletmelerinde yeşil pazarlama

“An inquiry into the nature” & causes of the wealth of nations

İş hayatı 101: yeni başlayanlar için el kitabı

Performansa dayalı ücret sistemi ve sağlık kurumlarında uygulanması

Career management in the age of industry 4.0: Training need analysis for industry 4.0 competencies

Örgütsel bağlılık aracılığında psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş davranışına etkisi

İhracat performansı: kaynak tabanlı perspektif imalat üzerine bir uygulama