Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 2512

Bankalarda kredi sürecinin iç kontrol sistemi açısından değerlendirilmesi

Tanzimat dönemi muhasebe kayıt düzenine bir bakış : Şirket-i Hayriye finansal raporlaması

Bölgesel kalkınma ajanslarının yapılanması ve işlevselliği : İzmir ve Çukurova örnekleri

Cogito : üç aylık düşünce dergisi : Dünya büyük bir mağaza

2008 Global Kriz Dönemi ile döviz kuru dalgalanmaları döneminin şirket oranlarına etkisi

Mali federalizmin ekonomi politiği

Unutulmuş ötekiler : yoksulluk ve çevre bağlamında kırsal yoksullar

Kapitalizmin krizlerinin çözümlenmesine ilişkin yeni yaklaşımlar

Pazarlamada multidisipliner yaklaşımlar : Nöropazarlama ve EEG uygulamaları

Şehir markalaşması sürecinde tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi : Adıyaman ili üzerine bir uygulama

Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde teknoloji yönetimi ve insani dijitalizasyon

A book on MTS : Attemption for Millennial “Muqaddimah”

Discussions between economic agents : individuals firms and countries

Genç tüketici giysi alışverişi ve marka seçimi

Gelir dağılımı teorileri çerçevesinde gelir eşitsizliği analizi

Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve bu etkileri gidermeye yönelik yöntemler