Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 2517

Örgütlerde kariyer gelişim süreci

Örgütsel gelişim ve yönetim uygulamaları

Örgütsel öğrenme ve bilgi merkezleri

Özel alışveriş sitelerinin kampanya stratejileri

Pazarlama çalışmaları

Pazarlamada dijital dönüşüm : dijital pazarlama ve C kuşağı

Pazarlama iletişiminde reklam ve sosyal medya

Pazarlama iletişim aracı olarak film ve dizilerde ürün yerleştirme

Pazarlama ve işletme araştırmaları

Pazarlama ve yönetim perspektifinden işletmecilik çalışmaları

Piyasalar ve iktisadi sorunların kesişimi : ampirik yaklaşım örnekleri : ampirik yaklaşım örnekleri

Risk yönetim uygulamalarının endüstri işletmelerinin sermaye yapıları üzerine etkileri

Satış yöneticilerinin liderlik ve karar alma tarzlarının performanslarına etkileri

Stratejik yönetimde misyon ve vizyon ifadelerinin önemi : Türkiye ve Japonya karşılaştırması

Stratejik yönetim muhasebesi uygulamaları : bütünleşik bilgi sistemleri ve işletme performansı : konaklama işletmeleri yaklaşımıyla