Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 2479

Sürdürülebilir kalkınma işletme finans ve ekonomi : teorik ve ampirik katkılar

Süt ve süt ürünleri algısı

Güncel sorunlarıyla Türkiye ekonomisi : dinamik bir analiz

İç girişimcilerin örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler : girişimci özellikleri ve iç girişimcilik iklimi

İçsel pazarlamanın hasta güvenliği kültürüne etkisi

İktisadi büyüme iktisat okullarının bakış açısı ve Türkiye

İktisadi kaynak kullanımındaetkinlik ve verimlilik : varlık fonu gelir adalet ve kalkınma ajansları

İktisadi ve mali analiz

İktisadi refah aracı pay senetleri

İktisadi ve sosyal yönleriyle inovasyon

İktisat ve işletme üzerine-1

İktisat literatürüne teorik ve ampirik katkılar

Algılanan değer müşteri ve marka bağlılığı

Algılanan kurumsal itibar ve işe bağlılığın duygusal emek davranışı üzerine etkisi : sağlık çalışanları örneği