Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 2526

Yönetim ve inovasyon : sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeler

Yönetim ve işgücü : seçme yazılar

Kurumsal yönetim çerçevesinde uygulanan etik kurallara ilişkin algı : bankacılık sektöründe bir araştırma

Kurumsal sosyal sorumlululuk raporlaması : bankacılık sektöründe bir araştırma

Bir rekabet stratejisi olarak farklılaşma : otel işletmeleri üzerine bir araştırma : Kuşadası örneği

Leadership and management current studies

Lojistik 4.0 ihtiyaçlarının belirlenmesinde kalite fonksiyon göçerimi

Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde bobi FRS

Maliye ve iktisat çalışmaları

Marka özgünlüğü ile ağızdan pazarlama ilişkisinde müşteri memnuniyetinin rolü

Muhasebe finans vergi ve denetim araştırmaları

Muhasebe finansta güncel konular

Orta gelir tuzağı ve BRICS ülkeleri

Ödemelerde gecikme durumunda ekonomik sipariş miktarı modeli