Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 2526

Osmanlı’dan günümüze modern Türk tüketim kültürü

Tax compliance and reasons for taxation behaviors and tax peace in Turkey

Teknolojik - ekonomik büyüme modelleri ve Türkiye

Teknoloji transfer ofislerinin üniversite sanayi işbirliğindeki rolü

The Basic studies on economics and business

The current approaches in tourism

Turizm alanında halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik nitel bir çalışma

Türkiye’de ekonomik büyüme: bir ilgi bir ilişki bir sorun perspektifi

Türkiye’de ekonomik krizler ve gelir dağılımı : 1994, 2001 ve 2008 krizleri tecrübesi

Türkiye’de güncel mali sorunlar

Türkiye’deki mevduat bankalarının veri zarflama analizi ile etkinliklerinin ölçümü

Türkiye’de küreselleşme ekonomi ve din

Türkiye’de muhasebe denetimi

Vergi ortak paydasında bilimsel değerlendirmeler

Yetenek yönetiminde kuşaklar ve iş tatmini

Yönetim çalışma hayatı ve sendikacılık araştırmaları