Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 2370

İzmir İktisat Kongresi için İstanbul’da yapılan çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için sadece silahlı mücadeleler yapılmamıştır.Ekonomik, kültürel, idari ve siyasi alanlarda verilen gayretler, en az silahlı mücadelelerkadar çetin ve anlamlıdır. Büyük Taarruz'u müteakip, işgal güçlerinin denizedökülmesinin ardından ""Lozan Barış Konferansı"" toplanmıştı.

By Hergüner, Mustafa

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981797

Türkiye'de sanayi teşviği uygulamaları

Türkiye, Cumhuriyet kurulduğundan beri kalkınma hedefinin odak noktasına sanayileşmeyi yerleştirmiştir.

By Talas, Mustafa

Doğu Kütüphanesi Yayınları,9789944397346

1929 senesi kongra talimatnamesi

Madde - 1 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 1929 senesi Kongrası 24 şubat 929 pazar günü dördüncü vakıf hanındaüçüncü katta oda meclisi salonunda inikat edecektir.Kongranın müddeti devamı 10 gündür.

By

,

1931 kongrası kararları

MADDE 1Kongrenin zamanı :İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 1931 kongrası 29 Kanunusani 1931 perşembe günü dördüncü vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi salonunda inikat edecektir. Kongrenin müddeti azami (10) gündür.

By

,

24 eleştirici yazıyla Türkiye ekonomisini anlamaya sıradışı yaklaşım

Bu kitapta 1 taşla 3 kuş vurmaya çalışıyorum. Birinci kuş Türkiye ekonomisinedair yazan Türk ve yabancı en iyi iktisatçıların neyi anlamadıklarını,ne gibi yanlışlıklar yaptığını anlatmaktır. İkinci kuş bu eleştiriler yapılırkenbenim yıllardan beri ileri sürdüğüm sıradışı görüşlerin neler olduğuve bunları bilmeden Türkiye ekonomisinin anlaşılamayaca...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

A messenger to economics II

This booklet was written in order to make introductory textbooksnıore operational in country analyses,i.e.,in the understanding andanalysis of the problems of any economy.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661208

A Summary of the challenging work by professor Z. Hatiboğlu on economic analysis

In this book my challenging and innovative ideas are summarized.Again, this book, in turn, is a summary of some 50 books I have writtenon the inadequacy of the traditional literature on economic analysisduring the last 30 years.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661291

An overview of stages of the development of the unconventional theory of growth

The reason why I publish this book is to present the path I traversedbefore I reached the final stage of my unconventional theory of economicgrowth. In fact when my first writings on economic growth were published,I qualified them as unconventional. Yet, I feel now that this qualification ismore appropriate for the present version of my work which ...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661239

İktisat bilimi ve Türkiye iktisadının yorumlanmasında bir devrimcilik mi ?

Bu kitap 7 bölümden oluşuyor. Kitabın başında devrimcik zehabında bulunduğum(sandığım) görüşlerimin 2005 yılında yazılmış ve TÜRKİYE EKONOMİSİ:SIRADIŞI YORUMLAR ismi ile yayınlamış kitabın ilk 5 bölümü vardır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

İktisat bilimine ayrıcalık getiren yaşam

Bu broşürde iki bölüm bulunuyor. Birinci bölümde kısa hayat hikayem anlatılıyor.82 yıllık ömrümde benim yaşadıklarım sanırım kimseyi ilgilendirmez: İyide nedenbunları yazıp yayınlamak istedim?

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

One step ahead in the analysis of economic growth

The reason why I publish this book is to present the path I traversedbefore I reached the final stage of my unconventional theoiy of economicgrowth. In fact when my first writings on economic growth werepublished, I qualified them as unconventional. Yet, I feel now that thisqualification is more appropriate for the present version of my workwhich i...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661185

One step ahead in contemporary economic analysis : suggested by the Turkish experience

The development and the last version of my challenging and innovativeideas on economic analysis are summarized in this book. In additon, Itried to support my unconventional ideas expressed in this book (1) by anextension of the theoretical reasoning; 2) by giving more information aboutthe backgound (the Turkish economy) which suggested them, and (3...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661215

Özet iktisat bilimi, Türkiye iktisadı ve bunlara değişik yorumlar getiren yaşam

Bu kitapta 4 konu iç içe ele alınıyor, her konuya dair kısa da olsa bazı açıklamalaryapılıyor; fakat asıl önemlisi herbirinin diğeri ile olan ilişkisi daima önplanda tutuluyor.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661253

Sıradışı bir iktisat bilimi arayışında 62 yıl

Bu kitapta iki bölüm bulunuyor. Birinci bölümde Türkiye ekonomisinin1925-2007 döneminde nereden ba§layıp nereye geldiği bir kısa hayat hikayemlebirlikte anlatılıyor.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661246

Tekdüzen yöntemiyle temel muhasebe

Bu Kitap 1995 yıyında yayımlanan ve üç Kitaptan oluşan muhasebe k itaplarının birincisidir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759675172

Türkiye ekonomisini anlamaya sıradışı yaklaşım : Türkiye'den gelen özgün iktisat vardır

Bu kitap 2 bölümden oluşuyor.Her iki bölüm de özgün-orijinal yaklaşımlar içeriyor.Keza hu kitabın 2 amacı vardır.Bunlardan birincisi bütün dünyada bilinençağdaş iktisat literatüründe bulunmayan son derecede önemli evrensel nitelikteki veküçük de olsa belki iktisat biliminde devrim sayılabilecek analizlerdir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661222