Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 2519

Türkiye’de ekonomik krizler ve gelir dağılımı : 1994, 2001 ve 2008 krizleri tecrübesi

Türkiye’de güncel mali sorunlar

Türkiye’deki mevduat bankalarının veri zarflama analizi ile etkinliklerinin ölçümü

Türkiye’de küreselleşme ekonomi ve din

Türkiye’de muhasebe denetimi

Vergi ortak paydasında bilimsel değerlendirmeler

Yetenek yönetiminde kuşaklar ve iş tatmini

Yönetim çalışma hayatı ve sendikacılık araştırmaları

Yönetim ve inovasyon : sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeler

Yönetim ve işgücü : seçme yazılar

Kurumsal yönetim çerçevesinde uygulanan etik kurallara ilişkin algı : bankacılık sektöründe bir araştırma

Kurumsal sosyal sorumlululuk raporlaması : bankacılık sektöründe bir araştırma

Bir rekabet stratejisi olarak farklılaşma : otel işletmeleri üzerine bir araştırma : Kuşadası örneği

Leadership and management current studies