Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 2390

Savaş sonrası ortamında 1947 iktisadi kalkınma planı

1970'li yılların ortalarında, ODTÜ'de, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi başlığınıtaşıyan bir yayın serisi başlatmıştık. Bu serinin yola çıkışındaki temelamaç, 1929-1949 yılları arasında....

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715021

Cumhuriyet öncesi Türk Amerikan ticaret anlaşmaları

iktisat tarihi .. açısından ticaret anlaşmalarının ayrı birönemi vardır. Ozellikle, anlaşmaya taraf ülkelerin ticarizihniyetini belirtmesi ve iktisadi yapısına ışık tutmasıbakımından mühim belgelerdir.

By Doğan, Nuri

Turan Yayıncılık,9789757171119

Para kazanma sanatı

Para Kazanma ve Kullanma SanatıBu kitapta neler okuyacaksınız?Paranın Gerekliliği: ""Kazan, Kullan, Biriktir, Ver...""DürüstlükÇok Çalışmak ve Düşünmek Harcamalarını BilmekKredi: Bir insanın sermayesinden fazla borçlanınca, durum tehlikeli olabilir..Kar: Kar etmek için, herşeyden önce kar etmeyi bilen bir kafaya sahip olmak gereklidir.

By Casson, Herbert N.

Toker Yayınları,9789754450644

Tüketimin sosyolojisi

Bu kitap, yaşamımızı ve yaşam tarzlarımızı şekillendirmedeönemli bir rol oynayan tüketim ve bu olgu ile birlikte değerlendirilmesigereken tüketim kültürü ile ilgilidir. Tüketim, bütüninsanlık tarihinde önemli bir olgu olmasına rağmen, akademikçevrelerde bir araştırma konusu olarak, özellikle 1980'lerinortalarından itibaren önem kazanmaya başlamıştı...

By Yanıklar, Cengiz

Birey Yayıncılık,9789752640573

Türkiye nasıl kurtulur : projeler, çözümler, öneriler

Ben, bu kitabı önce kendim için yazdım. Sonra ülkem için, insanlarımıziçin yazdım.Vatanı için 2. kez çağırıldığı askerlik görevindeyken; terhisine 9gün kala, o gün ölen 22 asker arkadaşıyla birlikte, K.Maraş'm Elbistanİlçesinin bir köyünde ulu bir ağacın altma defnedilen MustafaDedem için yazdım.

By Sarı, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789752641112

Gülten Kazgan'a armağan : Türkiye ekonomisi

Bu yayın Almanya ve Fransa'da 2003 yılı sonu ve 2004 yılı başında yapılan geniş kapsamlı niceliksel ve niteliksel bir araştırmanın ürünüdür. Söz konusu araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2002 yılında kurulan Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi aracılığıyla yürütülmüştür.

By Kaya, Ayhan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,982975685796X

Küreselleşen dünyada özgür birey zengin toplum

Değişim hem haz verir, hem de korku. Değişim aynı zaman da ezberimizi bozan bir kavramdır. Fütüroloji (gelecek bilimi) ile tanışmayan birey ve toplumlar değişim karşısında hazırlıksız yakalandıklarında yaşamları altüst olur. Fütüroloji, bütün ileri sanayi toplumlarında büyük beyinleri çeken bilim dalı olmuştur. Birey, ilkeli, kurallı ve duyarlı ""A...

By Tıraş, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789758618613

Çin yüzyılı : yükselen Çin ekonomisi: Küresel ekonomiye, güç dengesine ve de işnize etkileri

Bu kitap, Japonya'yı hedef alan 1980'lerin medya geleneğindeki gibi Çin'i ne hedef almakta ne de Japonya bir numara tarzında övmektedir. Bu kitabın amacı daha ziyade kaçınılmaz olarak büyüyen Çin'in iş dünyası, çalışanlar ve tüm dünyadaki (özellikle de Amerika'daki) tüketiciler üzerinde bırakacağı etkiyi görmeye çalışmak ve şirketlerin ve kişilerin...

By Shenkar, Oded

Truva Yayınları,9789944975797

Türk ortak pazarı ülkeleri I : Azerbaycan ekonomisi

1991 yılında dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Orta Asya ve Kafkaslar'da da çok büyük ve hızlı değişiklikler yaşanmıştır.

By Oğan, Sinan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9754980594

Türk iktisat tarihi üzerine bir araştırma:XVI. yüzyıl tahrir defterlerine göre Antep'in soasyal ve ekonomik durumu

Osmanlı Devletinin, idarî, sosyal ve ekonomik yapısının anlaşılması İçin, üzerinde tetkik ve araştırmalar yapılması gereken aslî kaynaklar, zamanımıza kadar intikal etmiş olan, Osmanlı Devlet arşivlerinde bulunmaktadır.

By Özdeğer, Hüseyin

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Yabanlu Pazarı : Selçuklular devrinde milletlerarası büyük bir fuar = An important international fair during the Saljuk period

«Yabanlu Pazarı» adıyla neşrettiğimiz bu kitap, dünya ve Türk iktisat tarihi için olduğu kadar kültür tarihi için de gerçekten çok kıymetli bir «kaynak eser» olacaktır.

By Sümer, Faruk

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Bütçe dışı finans tekniği : yap - işlet - devret modeli ve Türkiye uygulamasının analizi

Türkiye için çok önemli bir bütçe dışı yatırım finansmanı tekniği olduğuna inandığım, Yap - İşlet - Devret (YİD) modelinin araştırılması sırasında bilimsel bir bakış açısı taşımaya özen gösterdim.

By Etçioğlu, Erkal

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981100

Görüşler

Sosyal güvenlik, çok tartışılan ve bugüne kadarüzerinde bir tarih birliğine ulaşılamayan bir mefhumdur.

By Yazgan, Turan

Kutsun Yayınevi,

İzmir İktisat Kongresi için İstanbul’da yapılan çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için sadece silahlı mücadeleler yapılmamıştır.Ekonomik, kültürel, idari ve siyasi alanlarda verilen gayretler, en az silahlı mücadelelerkadar çetin ve anlamlıdır. Büyük Taarruz'u müteakip, işgal güçlerinin denizedökülmesinin ardından ""Lozan Barış Konferansı"" toplanmıştı.

By Hergüner, Mustafa

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981797

Türkiye'de sanayi teşviği uygulamaları

Türkiye, Cumhuriyet kurulduğundan beri kalkınma hedefinin odak noktasına sanayileşmeyi yerleştirmiştir.

By Talas, Mustafa

Doğu Kütüphanesi Yayınları,9789944397346

1929 senesi kongra talimatnamesi

Madde - 1 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 1929 senesi Kongrası 24 şubat 929 pazar günü dördüncü vakıf hanındaüçüncü katta oda meclisi salonunda inikat edecektir.Kongranın müddeti devamı 10 gündür.

By

,