Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 2395

Türk bankacılık sistemi : finans piyasalarındaki gelişmeler: dünya ve Türkiye, banka ve bankacılık, Türk bankacılığının gelişimi, Türk ve AB bankacılığı, optimal ölçek, piyasa yapıları ve rekabet, birleşme ve satınalmalar : dünya ve Türkiye

Cumhuriyet döneminde Güneydoğu Anadolu (Gaziantep-Urfa-Mardin)’ya yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar

Küresel bağlamda para politikası ve finansal piyasalar: Türkiye için analizler ve öneriler

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2009 mali krizden büyüyerek çıkma nedenleri

Sürdürülebilirlik ekonomik büyümede enerjinin rolü: Kırgızistan örneği

Muhasebe maniplasyonu ve tahmin modelleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinde KOSGEB’in rolü

Kredi derecelendirme ve borsa ilişkisi

Girişimcilere yönelik destekler

Son 30 yılda Türkiye ve Güney Kore’nin ekonomik performansı

Toplanma ekonomileri kapsamında kuruluş yeri seçimi, şehir ve çevre sorunlarının değerlendirilmesi

İş, emek, göç Kıbrıs 1974

İç borçlanmanın bankacılık sektörü açısından etkilerinin analizi

Sosyal pazarlamanın toplumsal faydaya dönüşümü: Dumansız hava sahası kampanyası