Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 158 - 16 sonuç sayısı 2516

Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının ikinci cildi olan Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu’nda, devletçilik ilkesinin kabulünün, Türkiye’nin tüm iktisadi sektörlerini nasıl etkilediği ve ne tür gelişmelere yol açtığı incelenmektedir. CHF’nin Üçüncü Büyük Kongresinden,17 Nisan 1934’te Birinci Sanayi Planının uygulanmaya ba...

By Tekeli, İlhan

,9786055715014

1929 Dünya buhranında Türkiye'nin iktisadi politika arayışları

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının birinci cildi olan 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları'nda büyük bunalım içine girince Türkiye'nin siyasi ve iktisadi politikalarında nasıl bir yeniden düzenlemeye gittiği araştırılmaktadır. Ayrıntılı olarak inceleme yapılan bu dönem, Ali İktisat Meclisinin 1929 Haziranındaki...

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715007

The effects of globalization on financial reporting

Uluslararası muhasebe standartları, mali raporlar konusunda yapılmış konferans.

By

İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Finansal yönetim ilkeleri

Türkiye’nin hemen hemen bütün üniversitelerinde işletme öğrenimi gören onbinlerce öğrencinin iyi bir finans formasyonu alması, kendileri, görev yapacaklarıkurumlar ve toplum açısıdan son derecede önemlidir.

By Cudi, Gürsoy Tuncer

Doğuş Üniversitesi,9789944578905