Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 158 - 16 sonuç sayısı 2526

Stratejik maliyet yönetiminde pazara dayalı hedef maliyet yönetimi

Günümüzün teknolojik ortamında geleneksel maliyetleme yöntemlerininyetersiz kalması ve geleneksel maliyet muhasebesi döneminin sona ermesiyle,çağdaş maliyet ve yönetim muhasebesi dönemine geçilmiş, çağdaşmaliyet yönetimi ve stratejik maliyet yönetimi anlayışının son yıllarda önplana çıkmasıyla da küresel rekabet ortamında daha sağlıklı kararlar alm...

By Ceran, Yunus

Tablet Kitabevi,

Güncel işletmecilik konuları

20. yüzyıl tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçilmiş ve sanayi toplumundan da bilgi toplumuna hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Bu dönemde, bilginin insanlar ve işletmeler açısından önemi ve değeri artmış, çağdaş işletmecilik anlayışı da bilgiyi üretimin temel unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Böylece, bilgi aynı zamanda büyük bir ekonomik ve...

By

Tablet Kitabevi,9786055948061

Third International student conference "empirical models in social sciences”, April 13-14, 2007, İzmir, Turkey

Despite major improvements in the field of terrorist studies, scholars are still baffled by the duration ofterrorism, particularly in modern industrial democracies. Why do groups continue to resort to violenttactics to express their political preferences? And what are the most productive policy responses toobstruct terrorist operations while reduci...

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789238

Pricing of S and P 100 index options based on GARCH volatility estimates : working papers in economics

This paper is a contribution to the vast literature on the inefficiency in the indexoptions markets. Previous research has found that trading based on impliedvolatility forecasts do not generate positive profits for the S&P 500 indexoptions but GARCH volatility forecasts do. Trading based on implied volatilityforecasts for the S&P 100 index options...

By Oğuş, Ayla

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Dünden bugüne İzmir'in sosyal ve ekonomik gelişimi

İzmir tarih boyunca Anadolu'nun yaşadığı pekçok değişime öncülük etmiştir. Yüzyıllarboyunca pekçok uygarlık önce izmir ve çevresinde boy göstermiştir.Osmanlı ekonomisi İzmir'den dünyaya açılmıştır. Demiryolu ağı izmir'den kurulmayabaşlanmıştır. Kurtuluş savaşı İzmir'de noktalanmıştır. Cumhuriyet döneminde de bugelenek süregelmiştir.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789108

2nd International Student Conference “Globalization: Opportunities and threats for developing countries”, proceedings book 2006

The growing number of financial crises during the nineties has generated an importanteconomic literature. Most of it focuses on the determinants of crises, explains whyfinancial crises happens, and tries to predict their occurrence.

By

,9789758789122

Tavukçuluk

Köydeki çiftçi kendi ihtiyacı olan yumurta ve et temini için kümes hayvanı beslerken şehir merkezinde yaşayan küçük tavuk yetiştiricisi hayal ettiği köy yaşamını bir parça olsun evinin bahçesine getirmeyi amaçlar. Tabii bu arada ticarî işletmeciliği de unutmamak gerek... Kümes hayvanları çocuklar için de sevimli birer oyun arkadaşıdır. Birer küçük ...

By Peitz, Leonard

Bilge Kültür Sanat,9789944425254

Arıcılık

Arıcılığın diğer hayvan türleri yetiştiriciliğinden önemli bir farkı vardır: Yoğun teorik bilgi gerektiren bir faaliyettir arıcılık. Bu arada yalnızca maddi kazanç amacıyla yapılmayıp bir gönül işidir arıcılık. Arıcılıkta başarılı olmanın ön şartı bal arısının yaşamına duyulan meraktır.Çocukluğundan bu yana bal arılarıyla birlikte büyümüş olan arıc...

By Lampeitl, Franz

Bilge Kültür Sanat,9789944425261

Emek, teknolojik yenilik ve büyüme

Bu eser ekonomik büyüme konusuna ilgi duyan herkese hitap edebilme amacındadır. Büyümeye yaklaşım farklı bir açıdan, verimlilik artışları çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma, 'neden hala nitelikli emek ve teknolojik yenilikler gibi temel kavramların mikro-makroekomnomi kuramlarında yer almadığını irdelemekte ve eleştirmektedir.

By Gürak, Hasan

Değişim Yayınları,9789756267226

Savaş sonrası ortamında 1947 Türkiye iktisadi kalkınma planı

Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'nda, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan dünya düzeninde, Türkiye'nin konumunu ve yeni ekonomik politikalarını saptarken, 1947 yılında geliştirdiği ""Türkiye İktisadi Kalkınma Planı"" ve bu planın iç ve dış politik bağlamı analiz edilmektedir. Plan 1948-1952 yıllarını kapsayan beş yı...

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715021

Uygulamaya geçerken Türkiye’de devletçiliğin oluşumu

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının ikinci cildi olan Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu’nda, devletçilik ilkesinin kabulünün, Türkiye’nin tüm iktisadi sektörlerini nasıl etkilediği ve ne tür gelişmelere yol açtığı incelenmektedir. CHF’nin Üçüncü Büyük Kongresinden,17 Nisan 1934’te Birinci Sanayi Planının uygulanmaya ba...

By Tekeli, İlhan

,9786055715014

1929 Dünya buhranında Türkiye'nin iktisadi politika arayışları

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının birinci cildi olan 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları'nda büyük bunalım içine girince Türkiye'nin siyasi ve iktisadi politikalarında nasıl bir yeniden düzenlemeye gittiği araştırılmaktadır. Ayrıntılı olarak inceleme yapılan bu dönem, Ali İktisat Meclisinin 1929 Haziranındaki...

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715007

The effects of globalization on financial reporting

Uluslararası muhasebe standartları, mali raporlar konusunda yapılmış konferans.

By

İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Finansal yönetim ilkeleri

Türkiye’nin hemen hemen bütün üniversitelerinde işletme öğrenimi gören onbinlerce öğrencinin iyi bir finans formasyonu alması, kendileri, görev yapacaklarıkurumlar ve toplum açısıdan son derecede önemlidir.

By Cudi, Gürsoy Tuncer

Doğuş Üniversitesi,9789944578905