Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 150 - 16 sonuç sayısı 2479

Toward an unconventional economics

The birth of the unconventional economics dates back to the publication of my bookentitled AN UNCONVENTIONAL ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY,1978 (it is noted as UATE). The aim of the book was to explain the rather highgrowth rate of the Turkish economy in the period of 1950-1975, and to predict itsfuture growth, which had to slacken.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661093

Temel uluslararası iktisat

30 ciltten oluşan ve hepsi aynı yazar tarafından hazırlanan bu kapsamlıdizide iktisat ve işletme yönetimi ile ilgili bütün konular önce üniversitelisans programlarmda okutulduğu düzeyde daha sonra lisanssonrası (master) düzeyinde açık biçimde anlatılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789754862843

Temel mikroiktisat

30 ciltten oluşan ve hepsi aynı yazar tarafından hazırlanan bu kapsamlıdizide iktisat ve işletme yönetimi ile ilgili bütün konular önce üniversitelisans programlarında okutulduğu düzeyde daha sonra lisanssonrası (master) düzeyinde açık biçimde anlatılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789754862720

Tartışma masasında Türkiye ekonomisi : yanlıştır inanmayın söylediklerine

Bu kitapta Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve çeşitli sorunlarıtartışmalı bir biçimde anlatılmaktadır. Olay sistematik bir şekildetartışılmamakta fakat iktisatçılarımızın görüşleri ortaya konduktansonra veya bu yapılırken bu görüşler kıyasıya eleştirilmekte vebunların bana göre doğru olanları anlatılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789754861631

Sıradışı bir iktisat bilimi hayali peşinde 63 yıl (ve İngilizce bir özet) and an English summary of the book

Bu kitabı yazmamın temel nedenlerinden biri ülkemiz insanlarının medyadanöğrendiklerinin çok defa hiç de doğru bulunmamasıdır.Ben burada medyanınTürkiye ekonomisi konusunda yazdıklarının çok anlamlı ve etkili buluduğu kanısıylahep yola çıkmaktayım.Medya derken gazetelerden,dergilerden, radyodan yadatelevizyonlardan söz ediyorum.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

Özet Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisinin kısa bir tarihi iki bölümde özetlenecektir. Bu bölümdeekonominin içe dönük dönemi yani Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 yılına kadarkidönemi, bunu takip eden iki bölümde ise dışa dönen Türkiye ekonomisindeki önemliolaylar ve fikir akımları özetlenecektir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759675110 

Orta düzeyde mikroiktisat

Herhangi bir bilim kolunu öğretmek için yazılan ilk kitabın başında bununkonusu, ne olduğu, bunu öğrenmekle ne kazanılacağı yazılır. Bu kitapta da öyleyapılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759678302

Orta düzeyde makroiktisat 2

Bu bölümde Orta Düzeyde Makroiktisat kitabının değişik bölüm ve sahifelerineyaptığım ekler yer alıyor. Bu kitabı yeniden yazsaydım eklerin bir bölümünü eklenecekyerlere yerleştirirdim.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661031

Orta düzeyde makroiktisat

Mikroiktisatta küçük bir kapalı çevre içinde veya belirli bir pazarda iktisadi sorunlarele alınmaktadır. Burada firmaların ve kişilerin pazardaki davranışı incelenir. Mikroiktisattatemel analitik araç, arz ve talep analizidir. Arz ve talebin nasıl eşitleneceği,nasıl dengeye geleceği ve buna göre fiyatların ne olacağı araştırılır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759675189

Mikroiktisat

Herhangi bir bilim kolunu öğretmek için yazılan ilk kitabın başında bununkonusu, ne olduğu, bunu öğrenmekle ne kazanılacağı yazılır. Bu kitapta da öyleyapılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759678302

Mikroiktisat 2

Mikroiktisada Giriş kitabımda fayda ve talep teorisinin temel konuları anlatılmıştır.Burada bir miktar ilerice konular ele alınacaktır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789757153078

Mikroiktisada giriş

Herhangi bir bilim kolunu öğretmek için yazılan ilk kitabın başında bununkonusu, ne olduğu, bunu öğrenmekle ne kazanılacağı yazılır. Bu kitapta da öyleyapılmaktadır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789757153108

İktisatçılarla neden kavgalıyım?

İktisatçılarla neden kavgalıyım? 3 neden var: Bunlan aşağıdaözetliyorum. Bence bunlardan biri yeter; ama üçü bir arada olursayeter de artar bile.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789752930957

İktisat bilimine giriş ve mikroiktisat

Dünya ekonomisinin bir parçası olduğunun bilinci içinde bugününe vegeleceğine güven duyarak dünya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerini geliştirenTürkiye'de girişimcinin önündeki bürokratik engeller birer birer kalkmakta,gerçekçi liderlerin yönetimindeki memleketimiz gitgide dinamik, çalışkan,arayan, bulan, okuyan, öğrenen girişimcilerin iş alanı olma...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

İktisat bilimi ve Türkiye iktisadının yorumlanmasında bir devrimcik mi?

Bu kitap 7 bölümden oluşuyor. Kitabın başında devrimcik zehabında bulunduğum(sandığım) görüşlerimin 2005 yılında yazılmış ve TÜRKİYE EKONOMİSİ:SIRADIŞI YORUMLAR ismi ile yayınlamış kitabın ilk 5 bölümü vardır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9786053770169

63 years in search of unconventional economics : a prelude to the book entitled one step ahead in contemporary economic analyses

In my book entitled ONE STEP AHEAD IN CONTEMPORARYECONOMIC ANALYSES ( and its SUMMARY,both published in July 2009)i tried to summarize my deep-rooted contributions to contemporary economicanalyses and their validation by the Turkish experience along with the criticismof interpretations of the Turkish experience by numerous economists which werebase...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,