Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 2370

Başarılı vergi mükellefleri 1981

1981 Yılı başarılı vergi mükelleflerinin istatistiki verilerini içeren yayındır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Does the euro have a chance to challenge the dollar? : working papers in economics

The dollar has been the dominant currency since the World War II. Will theeuro ever be able to challenge the dollar? In order to understand the chanceof the euro against the dollar some comparisons are made between them.

By Göksel, İdil

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

International conference on globalization and its discontents: proceedings

Poveny is increasing around the world while the world appears to globalize. Even thewealthiest nation has the largest gap between rich and poor compared to other developednations. In many cases, inlcmatiollUl politics and various interests have led to a diversionof available resources from domestic needs to western markets.

By

,9789758789191

International conference on emerging economic issues in a globalizing world : proceedings : İzmir, 2008

To evaluate the financial condition and performance of a company the financial analystneeds certain yardsticks. The yardstick frequently used is a ratio, or index relating twopieces of financial data to each other.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789245

Otokrat : gelecek için bir değil, en az iki aşama düşünün

Ne Avrupa Birliği, ne de Ortadoğu Projesi…İkisi de oldurulamadı… Siyasi, stratejik, ekonomik pek çok nedeni vardı bu isteklerin… Şimdi en azından ekonomik iyileşme başka bir yolla sağlanabilir mi? Belki...

By Akın, Ömer Ata

Ares Kitap,9789944444736

Kapitalizm bizden ne istiyor?

İnsanlar, gözlerinin algı sınırlarını aşan şeyleri görüp inceleme konusu yapabilmek için, mikroskop gibi aletler geliştirmişler ve ancak bu sayede, 'virüs' denilen öldürücü yaratıklara ulaşabilmişlerdir. Görüşlerini derinleştirmişler ve çok daha fazla şeyi inceleme konusu yapabilmişledir. Böylece, daha çok rafine bulgu elde etmiş olmanın ortaya çık...

By Mert, Yücel Yüksel

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490542

Finansal araçlar ve karşılıklar

Bir finansal araç sözleşmedir ve bu sözleşme ile bir taraf için finansalbir varlık doğarken diğer taraf için ya bir finansal borç ya da birözkaynak aracı doğar.

By Baydoğan, Lütfü

,9789756392959

Muhasebe teorisi

Muhasebe bir bilim mi? Sanat mı? Tartışmalan süredursun, kendine özgükavramları, kuralları, işleyişi olması nedeniyle biz muhasebecilerden büyükbir kesim ki buna bende dahilim, muhasebeyi bir bilim olarak değerlendirir.

By Arzova, Burak

Türkmen Kitabevi,9789756392973

Pazarlama esasları : temel pazarlama ilke ve uygulamaları

Pazarlama Esasları kitabı piyasada birçok kaynak bulunan birdisiplin alanında, işletmelerimizin pazarlama bölümünde yeni işebaşlayanlar için temel kavramlar ve tanımlarla ilgili bit başlangıçbilgisi vermektedit.

By Taşkın, Erdoğan

Türkmen Kitabevi,9786054259021

Ticaret sözlüğü = The dictionary of commerce

Yakın zamana kadar hazırlanan, rapça soru kitapları ile ilgili en önemli soru örnek cümllerin azlığı ve okunuştaki kolaylığı sağlayan harekelerin bulunmayışıdır. Bu çalışmanın, bahsi geçen soruların aşılmasında katkı sağlamasını ümit etmekteyiz.

By Şimşek, Bedreddin

Özgü Yayınları,9789758911554

Değişen dünyada yeni dengeler

Dedeoğlu, elinizdeki eserde; yukarıda bahsedilen olgu ve olayların analizini yapmakta, hem aktörlerin hem de mekanların gelişmelerden nasıl etkilendiğine işaret etmekte, meselelere iç-dış, genel-özel, sebep-sonuç açısından bakmakta ve ülkemizin bu gelişmelerdeki yerini de göstermektedir.

By Dedeoğlu, Beril

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,9789944978442

Stratejik maliyet yönetimi : maliyet ve yönetim muhasebesinde yeni yaklaşımlar

İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda zaman ve mekan farkmı ortadankaldıran bilgi teknolojisi, etkisini her alanda hissettirmektedir. Esas itibariyleekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ile ortaya çıkan küresel rekabet ortamınınbaşlıca stratejisi maliyet liderliği olmuştur.

By Karcıoğlu, Reşat

Aktif Yayınevi,9789756755143

Finansal yönetim

Batı ülkelerinde öteden beri gündemde olan; işletmelerin finansalkonuları, son yıllarda ülkemizde de çok güncel hale gelmiş ve dolayısıylagünlük gazetelerde ve televizyonlarda bile önemli bir yer işgal etmeyebaşlamıştır.

By Erdoğan, Muammer

Aktif Yayınevi,9789758986705

İktisat kuramında positivizm ve postmodernizm

Dünya tarihinde her yeni uygarlık açılımının, maddi koşulların dabeslediği, bir bilgi ve zihniyet devrimiyle birlikte gerçekleştiğisöylenebilir. Birer tarihsel kırılma anını temsil eden sözkonusu devrimlerinen çarpıcı örneklerinden biri, kuşkusuz, modern sanayi toplumlarınınhabercisi Aydınlanma dönüşümüdür.

By Kara, Ahmet

Vadi Yayınları,9789756768303

Kamu maliyesi : ders notları

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskıda yer almamış olan ""vergiplanlaması"", ""vergilerin dönüştürülmesi"", ""gerçek vergi yükü"", ""vergibilinci"" ve ""vergi ahlakı"" kavramlarına yer verilmiş, vergi kaybı konusu""ekonomik anlamda vergi kaybı"" ve ""hukuki anlamda vergi kaybı"" bağlamındaele alınmıştır.

By Yılmaz, Gülay Akgül

Türkmen Kitabevi,9786054259069

Mali tablolar analizi

Özellikle son yıllarda görülen ekonomik ve teknolojik gelişmeler,işletmelerin büyümeleri, üretilen mal ve hizmet çeşitlerinin artması, tüketicitercihlerinin değişmesi, rekabetin daha da artması, yatırımcıların yatırımyapma isteği, karar verecekler için doğru bilgi isteği vb. nedenler malibilgilerin önemini daha da artırmıştır.

By Savcı, Mustafa

Aktif Yayınevi,9789758986279