Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 2395

International conference on emerging economic issues in a globalizing world : proceedings : İzmir, 2008

To evaluate the financial condition and performance of a company the financial analystneeds certain yardsticks. The yardstick frequently used is a ratio, or index relating twopieces of financial data to each other.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789245

Otokrat : gelecek için bir değil, en az iki aşama düşünün

Ne Avrupa Birliği, ne de Ortadoğu Projesi…İkisi de oldurulamadı… Siyasi, stratejik, ekonomik pek çok nedeni vardı bu isteklerin… Şimdi en azından ekonomik iyileşme başka bir yolla sağlanabilir mi? Belki...

By Akın, Ömer Ata

Ares Kitap,9789944444736

Kapitalizm bizden ne istiyor?

İnsanlar, gözlerinin algı sınırlarını aşan şeyleri görüp inceleme konusu yapabilmek için, mikroskop gibi aletler geliştirmişler ve ancak bu sayede, 'virüs' denilen öldürücü yaratıklara ulaşabilmişlerdir. Görüşlerini derinleştirmişler ve çok daha fazla şeyi inceleme konusu yapabilmişledir. Böylece, daha çok rafine bulgu elde etmiş olmanın ortaya çık...

By Mert, Yücel Yüksel

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490542

Finansal araçlar ve karşılıklar

Bir finansal araç sözleşmedir ve bu sözleşme ile bir taraf için finansalbir varlık doğarken diğer taraf için ya bir finansal borç ya da birözkaynak aracı doğar.

By Baydoğan, Lütfü

,9789756392959

Muhasebe teorisi

Muhasebe bir bilim mi? Sanat mı? Tartışmalan süredursun, kendine özgükavramları, kuralları, işleyişi olması nedeniyle biz muhasebecilerden büyükbir kesim ki buna bende dahilim, muhasebeyi bir bilim olarak değerlendirir.

By Arzova, Burak

Türkmen Kitabevi,9789756392973

Pazarlama esasları : temel pazarlama ilke ve uygulamaları

Pazarlama Esasları kitabı piyasada birçok kaynak bulunan birdisiplin alanında, işletmelerimizin pazarlama bölümünde yeni işebaşlayanlar için temel kavramlar ve tanımlarla ilgili bit başlangıçbilgisi vermektedit.

By Taşkın, Erdoğan

Türkmen Kitabevi,9786054259021

Ticaret sözlüğü = The dictionary of commerce

Yakın zamana kadar hazırlanan, rapça soru kitapları ile ilgili en önemli soru örnek cümllerin azlığı ve okunuştaki kolaylığı sağlayan harekelerin bulunmayışıdır. Bu çalışmanın, bahsi geçen soruların aşılmasında katkı sağlamasını ümit etmekteyiz.

By Şimşek, Bedreddin

Özgü Yayınları,9789758911554

Değişen dünyada yeni dengeler

Dedeoğlu, elinizdeki eserde; yukarıda bahsedilen olgu ve olayların analizini yapmakta, hem aktörlerin hem de mekanların gelişmelerden nasıl etkilendiğine işaret etmekte, meselelere iç-dış, genel-özel, sebep-sonuç açısından bakmakta ve ülkemizin bu gelişmelerdeki yerini de göstermektedir.

By Dedeoğlu, Beril

İlgi Kültür Sanat Yayıncılık,9789944978442

Stratejik maliyet yönetimi : maliyet ve yönetim muhasebesinde yeni yaklaşımlar

İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda zaman ve mekan farkmı ortadankaldıran bilgi teknolojisi, etkisini her alanda hissettirmektedir. Esas itibariyleekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ile ortaya çıkan küresel rekabet ortamınınbaşlıca stratejisi maliyet liderliği olmuştur.

By Karcıoğlu, Reşat

Aktif Yayınevi,9789756755143

Finansal yönetim

Batı ülkelerinde öteden beri gündemde olan; işletmelerin finansalkonuları, son yıllarda ülkemizde de çok güncel hale gelmiş ve dolayısıylagünlük gazetelerde ve televizyonlarda bile önemli bir yer işgal etmeyebaşlamıştır.

By Erdoğan, Muammer

Aktif Yayınevi,9789758986705

İktisat kuramında positivizm ve postmodernizm

Dünya tarihinde her yeni uygarlık açılımının, maddi koşulların dabeslediği, bir bilgi ve zihniyet devrimiyle birlikte gerçekleştiğisöylenebilir. Birer tarihsel kırılma anını temsil eden sözkonusu devrimlerinen çarpıcı örneklerinden biri, kuşkusuz, modern sanayi toplumlarınınhabercisi Aydınlanma dönüşümüdür.

By Kara, Ahmet

Vadi Yayınları,9789756768303

Kamu maliyesi : ders notları

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskıda yer almamış olan ""vergiplanlaması"", ""vergilerin dönüştürülmesi"", ""gerçek vergi yükü"", ""vergibilinci"" ve ""vergi ahlakı"" kavramlarına yer verilmiş, vergi kaybı konusu""ekonomik anlamda vergi kaybı"" ve ""hukuki anlamda vergi kaybı"" bağlamındaele alınmıştır.

By Yılmaz, Gülay Akgül

Türkmen Kitabevi,9786054259069

Mali tablolar analizi

Özellikle son yıllarda görülen ekonomik ve teknolojik gelişmeler,işletmelerin büyümeleri, üretilen mal ve hizmet çeşitlerinin artması, tüketicitercihlerinin değişmesi, rekabetin daha da artması, yatırımcıların yatırımyapma isteği, karar verecekler için doğru bilgi isteği vb. nedenler malibilgilerin önemini daha da artırmıştır.

By Savcı, Mustafa

Aktif Yayınevi,9789758986279

Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisadi tarihi

Günümüzün geri kalmış (ya da bıraktırılmış) uluslarında var olan gelenekçilik eğilimi, sanıldığı gibi bir tutuculuktan, gericilikten, ya da yazgıya boyun eğişten kaynaklanmamaktadır. Bu eğilim yüzyıllardan bu yana süregelen, çok güçlükle ayakta tutulan ve kolaylıkla yıkılabilecek bir yaşantıyı, en küçük bir güvensizlikten ve kendi doğası gereği yap...

By Belin, M.

Gündoğan Yayınları,9789755201603

Osmanlı Devleti'nin dış borçlanması (1854-1914)

Dünya borçlu ülkeler sıralamasında önemli, bir yeri işgal eden ülkemiz,hiçbir ülkenin sahip olmadığı acı bir borç deneyimine sahiptir.Ulaştığımız son durum, Cumhuriyet öncesi dönemin acı tecrübelerindenders aimmadığını bize göstermektedir.

By Açba, Sait

Vadi Yayınları,9789756768549

Sermaye birikimi ve toplumsal değişim

Kentleşme ve sanapleşme birçok Üçüncü Dünya ülkesinde veTürkiye'de yaşanan hızlı toplumsal değişme sürecinin iki önemliboyutudur. Kent toplumunda sanayileşmenin yol açtığı toplumsalfarklılaşma ve tabakalaşma bu çalışmanm temel ekseninioluşturmaktadır.

By Ayata, Sencer

Gündoğan Yayınları,9789755200286