Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 592

Together with young

A few words for the third edition;Even though it hasn’t been five months since secondedition of this work, even one copy of it isn’t left. Becauseof the continuously increasing demand, we are printingthe third edition without revising the second one.We are happy, because, although it is very little,our work is asked and is looked for.There isn’t a ...

By Başgil, Ali Fuad

Yağmur Yayınevi,9789757747819

Hayalimdeki öğretmen

Zor benim için öğretmenliği anlatmak.Hani şairin dediği gibi;Kelimelerin yetmediği yerde,Duyguların dile gelmediği anlarda,Yaşamak gerekir.İçine girmek gerekir o asil görevin,Öğretmen olmak gerekir kısaca...Benim hepsi birbirinden güzel hayallerim,gerçeklerim, öğrencilerim, inanın sizi çok seviyorum.

By Akçay, Tahsin

Yağmur Yayınevi,9789757747796

Çocuk ve gençte sosyal gelişim

Çocukları ve gençleri başarıya ulaştırmanın en önemli şartlarından birisi onları tanımaktır. Çocukları ve gençleri yetiştirirken, tedbirde kusur etmemek, bilgiden yararlanmak, hata yapmamak lazımdır. Çocuklarda ve gençlerde psiko-sosyal gelişim evreleri, bu konuda aileye düşen görevler bilinmelidir.

By Çakmaklı, Kemal

Yağmur Yayınevi,9789757747598

Çocukta ve gençte cinsel eğitim

Cinsellik gibi ticari kaygılarla çok yinelenen, sakız gibiçok çiğnenen bir konu üstüne yazmak her yazarınbaşına gelmiştir. Kişinin kendine ait dünyası ile toplum arasındakiterazinin horozu, dış dünya ile insanın salt kendiarasındaki cinsellik üstüne, binlerce yıldır yazmayan kalmamıştır.

By Bengü, Sarp

Esin Yayınevi,9789755001098

Yaratıcı çocuk etkinlikleri

Tırtıl Yapımı :Yeşil fon kağıdından şekildeki gibi çimen hazırlanır. Düğmeler tırtılın duruşunagöre çimenlerin üzerıne dikilir. Misinadan anlenlere düğüm atılıp minik siyah boncuklartakılır.

By

Esin Yayınevi,

Çocuk gelişimi

çocuğun gelişiminde büyük bir özveriyle emek harcayan annelerve artık bu ağır sorumluluğu anne ile birlikte paylaşmaya başiayanbabatanrı. ayrıca çocuğun bakımını ve gelişimini üstlenen herkesinbu gelişim süreci içinde çocuğu tanıması ve gelişim özelliklerini bilmesitemel koşuldur.

By Acun, Suna

Esin Yayınevi,9789755990330

6-7-8 yaş eğitici drama : yöntem ve uygulamalı teknikler

Eğitici dramada amaç, ezbere dayanan bilgiler yerine çocuklarınkonulara katılımlarını sağlayarak daha koIay anlamalarını ve öğrenmelerinisağlamaktır. Öğrenilenlerin kalıcı olması, konuların çocuğasıkıcı gelmemesi için eğitim ve öğretim faaIiyetleri daha renkli veözendirici hale getirilmelidir. Eğitici dramaya tüm etkinliklerde (SerbestZaman, Fen ve...

By Korkmaz, Pervin

Esin Yayınevi,

Okulöncesi eğitiminde eğitici oyuncak örnekleri

Çocuk eğitiminde eğitici oyuncakların önemli bir yeri vardır.Çevremizde bulunan pek çok eşya ve maizemeden eğitici oyuncak olarakyararlanmak mümkündür.

By Dirim, Aygören

Esin Yayınevi,9789755001654

Anaokulu ve Anasınıfları için üniteler ve belirli günler

Anaokulu ve Anasınıfları İçin:Tekerleme - BilmeceŞiir - Şarkı - OyunParmak OyunuÖykü.

By

Esin Yayınevi,9789755000442

Kız Meslek Liseleri için okul öncesi eğitimi

Çocuğun kendisine olan güven duygusunu geliştirmek, yaşadığı toplum yapısında alacağı yeri ve yükleneceği sorumlulukları öğretmek, kişiliğini ve özel yeteneklerini geliştirmek, yarının mutlu insanlarını yaratmak okulöncesi eğitimle mümkündür.

By Dirim, Aygören

Esin Yayınevi,9789755000978

Okulöncesi yaratıcı çocuk etkinlikleri

Çocuklarda doğal olarak bulunan yaratıcılık, oyunlarında, resimlerinde ve diğer etkinliklerinde belirgin olarak ortaya çıkar. Çocukların bu yaratıcı güçlerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için özgür olmaları, eldeki araç gereç ve malzemeyi korkmadan, çekilmeden kullanmaları çok önemlidir. Böyle bir ortam hazırlanmadığı takdirde çocuklar kendiler...

By Dirim, Aygören

Esin Yayınevi,9789755000886

Oyun bahçesi

Bu güne kadar birer uygulamacı olarak ürettiklerimiziçocuklarımızla keyifle uygularken, bu eğlencelietkinlikleri siz değerli öğretmen arkadaşlarımızla dapaylaşmak istedik.

By Akgün, Esra

Esin Yayınevi,9789755002626

Edirne'de yükseköğretim ve Trakya Üniversitesi

Bugün Doğu Trakya dediğimiz ve içinde Edirne,Kırklareli ve Tekirdağ'ın bulunduğu coğrafya parçasında,bu yörenin fethinden önceki dönem yüksek eğitimve öğretim kurumları hakkında belge niteliğindebir bilgiye sahip değiliz.

By Bilar, Ender

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789756351123

Öğretmenlik mesleğine giriş

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, okul ve sınıf ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin tarihi, psikolojik, toplumsal, felsefi temelleri ve Türk eğitim sistemi bölümlerinden oluşan bu kitap, bütün öğretmenlik programlarında okutulan Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinin kitabı olarak hazırlanmıştır. Bunun yanında kitabın öğremenlere, e...

By Özyurt, Selahattin

Değişim Yayınları,9789758289134

İdealist öğretmen

Aslında günümüzde ideal güneşin gurup vaktinde ağaç dallarının arasından ateşten bir tepsi halinde yavaş yavaş batışı gibi, artık aramızdan çekip gidiyor..Her şey maddileşiyor..Siyasetçiler, bürokratlar ve iktisatçılar bu manzarayı uzaktan seyretmekle yetiniyorlar..Elinizdeki kitap ise ışık işçileri'ni öğretmenleri her şeye rağmen göreve çağırıyor....

By Duymaz, Recep

3F Yayınevi,9789944997263

Osmanlı'da eğitim

Bu çalışma, Osmanlı eğitim sisteminin, ""klasik"" kimliğini kazandığı 14-16. yüzyıllar ile dışarıdan katılan unsurlarla yeni ve farklı bir hüviyete büründüğü 17-19. yüzyıllar arasında geçirmiş olduğu istihaleyi konu edinmektedir.Öncelikle, çok fazla ayrıntıya girmeden ve bir bütünlük arz edecek şekilde, ilk kurulduğu evreden itibaren Osmanlı eğitim...

By Cihan, Ahmet

3F Yayınevi,9789944997256