Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 592

Ulusal eğitimde özel okulların yeri ve sorunları, (11 Haziran 1999), panel tutanağı

Günümüzün sanayi toplumu, bilim ve teknolojide meydana gelenhızlı gelişmeler sonucunda enformasyon toplumuna dönüşürken bilgiüretimi de gelişmeyi etkileyen en önemli faktör haline gelmektedir. Çağdaşgelişmelere ayak uydurabilmek ise eğitime yeterli kaynakların aktarılmasıile mümkündür.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123851

Türkiye'nin eğitim politikası

Eğitimi toplumun ayrılmaz parçasıdır. Toplumun ihtiyaçaları eğitime yön verir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

AB mesleki eğitim programı Leonardo Da Vinci için proje hazırlama teknikleri, seminer, 21.11.2005

Avrupa Birliği, yürütmekte olduğu en büyük parasal kaynaklı ikinci programıolan Eğitim ve Gençlik Programları ile, gençlerin ortak eğitim ve kültür iledonatılmış bir ""Avrupalı"" kimliğine ulaştırılmasını ve 2010 yılma kadar ""BilgiAvrupası""nı oluşturmayı hedeflemektedir.

By

,9789944600361

Dünden bugüne İstanbul'da yaygın eğitim

Yaygın eğitim; toplumun ihtiyaçlarmı, fertlerin ilgi, istek ve hizmet anlayışlarmagöre farklı yönlerden dinamik hale getirmek amacıyla onlara belli programlarhalinde sunulan bir eğitim faaliyetidir. Günümüzde yaygın eğitim herülkenin kendine özgü benimsediği eğitim felsefesine, eğitim anlayışına veeğitimden beklediği sonuçlara göre planlanmakta ve ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604666

Türkiye üniversitelerinde coğrafya eğitimi ve öğretimi

Bu çalışmanın konusunu; ""Türkiye Üniversitelerinde CoğrafyaEğitimi ve Öğretimi"" teşkil etmiştir. Konu başlığından da anlaşılacağıüzere bu çalışmada, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi veÖğretimi ile ilgili olarak, üniversitelerdeki coğrafya bölümleri veanabilim dallarının kuaüuş ve gelişimleri bütün yönleri ile incelenmeyeçalışılmıştır.

By Özey, Ramazan

Özeğitim Yayınları,9789758004348

Zihin çiçekleri

Yirmibeş yıllık bir öğretmen ve eğitimci olarak olarak bana deseler ki, ""en çok sevdiğin öğrencine ne hediye edersin?""

By Güzin, Caner

Aktif Yayınevi,

Avrupa Birliği eğitim programları

Ortak kültür ve değerler çevresinde bütünleşmeyi amaçlayan AvrupaBirliği (AB), eğitim alanmda da, gençleri Avrupa boyutuyla yetiştirilmesinisağlayacak olan eğitim programları ile eğitim ve ortakkültür ile donatılmış bir ""Avrupalı"" kimliğine ulaşılmasını amaçlamaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129075

İstanbul'daki mesleki teknik öğretim okullarında eğitimi verilen alan ve dalların İstanbul Ticaret Odası meslek komitelerine ve ilçelere göre dağılımı

Meslek liselerinin kuruluş amacı; liseye başlayan öğrencilere mesleki bilgi ve beceri eğitimivermek suretiyle başta sanayinin ve diğer sektörlerin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarıyetiştirerek istihdama kazandırmaktır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604307

Okul öncesi eğitim kurumlarının nitelikleri, sorunları ve çözüm önerileri paneli, 18 Kasım 1994

Eğitimin insan yaşamı ve toplumsal gelişme açısından taşıdığı önem hepimizcebilinmektedir.Son yıllarda ekonomik ve sosyal yapı değişikliklerine paralel olarak okulöncesi eğitim çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak eğitim sistemimiziçindeki yerini almıştır.

By

,

Özel okulların sorunları ve çözüm önerileri paneli, 15 Nisan 1997

Bireysel ve toplumsal anlamda hayatımızın önemli ve anlamlı bir bölümünükapsayan eğitim, ulusların gelişme ve kalkınmalarında en başta gelen unsurlardanbiridir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Yükseköğretim kurumlarının bölgelerarası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri

Odamız, gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın en büyük mesleki kuruluşlarındanbirisi olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle, öteden beri ülkemizin tüm yapısal vegüncel meselelerine eğilmekte ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu itibarla,çalışmalarımız, yalnız ticari ve ekonomik konularla sınırlandırılmamakta, eğitimdençevreye, bölgelerarası gelişm...

By Özaslan, İsmail

İstanbul Ticaret Odası,9789755122519

7'den 77'ye herkesin antolojisi: okul ve aile etkinlikleri

İlköğretim okulları müfredatına paralel olarak hazırladığımız'Okul ve Aile Etkinlikleri Antolojisi' isimli eserimiz aylar süren bir çalışmanın ürünüdür.'Yeni nesil eğitim sistemi' için eşsiz bir kaynakolan kitap; Alanında uzman kişiler tarafındanöğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim sistemindekiihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.

By

,9786055965051

Eğitimde başarının sırları

Çağdaş eğitim sisteminin bugüne kadar kazandığıtecrübe gösteriyor ki eğitimde bilgi, beceri ve duygu ayrılmazüçlüdür.

By Gündoğdu, İbrahim Hakkı

Bizim Kitaplar,9789944159128

Öğrenciliğin kitabını yazdık üstelik kopya da çekmedik

Eğitim ve mizah.Bu kitabı asla ve asla öğretmenler günü hediyesi olarak öğretmeninize almayınız. Kitabı çantanızda, sıranızın altında, çalışma masanızda yahut başucunuzda muhafaza ediniz, tercihen tok karnına, gündüzleri güneş ışığı, geceleri floresan lamba ışığı altında okuyunuz. Kitabı okuduktan sonra beklenmedik yan etkilerinin görülmesi halinde...

By

Başlık Yayın Grubu,9786054033058

Eğitimde liseli gençlik

Yarınların umudu olan gençlik her toplum için en önemli kuvvettir.Geleceğe umutla bakan, bilinçli, donanımlı, merak duyguları ile özgürlükatmosferinde büyümeyi arzulayan gençler, hayatın en güzel anılarınıbünyelerinde taşır.

By Çağlayan, Ahmet

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628720

Eğitimde özlenen babalar

Çoçuk eğitimi konusunda son zamanlarda oldukça güzel y eserler yazıldı, yazılmaya devam ediyor. Bu konuda duyarlıaileler, öğretmenler sorumluluklarını daha iyi öğreniyor.Hatta becerilerini akademik anlamda fazlasıyla geliştirmeyeyönelik çabalar sarf ediyorlar.

By Çağlayan, Ahmet

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628713