Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 684

Erasmus International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences (5-6 April 2019 İzmir, Turkey : Presentations abstract book = Erasmus Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu

İCAR : 2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 17-19 Şubat 2020, Bolu) : Sempozyum Özet Kitapçığı = Interntional Congress of Academic Research : Conference Abstarcts

6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu : Sempozyum Özet Kitapçığı = 6th International Symposium on Educational Sciences : Conference Abstarcts

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Fen ve Matematik Bilimleri, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Mühendislik Bilimleri, Ziraat Orman ve Su Ürünleri : ÖZET KiTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Science and Mathemati

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, İlahiyat, Hukuk, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ÖZET KiTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Educational Sciences, Philology, Fine

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu özet kitapçığı = 4th International Symposium on Educational Sciences Conference abstracts

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Eğitim Bilimleri : Tam metin kitabı = 2. International Symposium on Social Sciences : Educational Sciences : Conference proceedings

2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences June 18-19, 2019 – Istanbul, Turkey : (ICES-2019) : Abstracts

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Sempozyum özet kitapçığı = 5th International Symposium on Educational Sciences Conference abstracts

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu tam metin kitabı = 5th International Symposium on Educational Sciences Conference proceedings

2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019) Proceeding June 18-19, 2019, Istanbul, Turkey

2nd Erasmus International Academic Research Symposium 11-13 October 2019 Paris, France : Abstract book = Erasmus Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 11-13 Ekim, 2019 Paris, Fransa Türkiye : Özet kitapçığı

2nd Erasmus International Academic Research Symposium 11-13 October 2019 Paris, France : Proceeding I = Erasmus Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 11-13 Ekim, 2019 Paris, Fransa Türkiye : Tam metin bildiri kitabı I

2nd Erasmus International Academic Research Symposium 11-13 October 2019 Paris, France : Proceeding II = Erasmus Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 11-13 Ekim, 2019 Paris, Fransa Türkiye : Tam metin bildiri kitabı II

3rd Erasmus International Academic Research Symposium (6-7 March 2020 Ankara, Turkey : Proceeding book = Erasmus Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 6-7 Mart, Ankara Türkiye : Tam metin kitabı

3rd Erasmus International Academic Research Symposium (6-7 March 2020 Ankara, Turkey : abstract book = Erasmus Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 6-7 Mart, Ankara Türkiye : Özet kitabı