Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 775

USVES : Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020 : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

USVES : Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020 : Özet Kitapçığı = Conference Abstract

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu 27-29 Eylül 2018, Üsküp, Makedonya : Tam Metin Bildiriler = FullText

UKDA : Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu Dil Tarih Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara : Prof. Dr. A. Halûk Dursun anısına : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu 27-29 Eylül 2018, Üsküp, Makedonya

UKDA : Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu Dil Tarih Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara : Prof. Dr. A. Halûk Dursun anısına

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (14-16 Ekim 2019 / Antalya) (UBCAK) : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (14-16 Ekim 2019 / Antalya) (UBCAK) : Özet Metin Bildiri Kitabı : Kongre Özet Kitapçığı = Conference Abstracts

Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar -II

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK) : Fen ve Mühendislik Bilimler : Bildiri Tam Metin Kitabı = 6th International Scientific Research Congress (1-3 November 2019 / Şanlıurfa) (UBAK) : Science and Engineering

Türkçe Öğretmenliği : 2018 KPSS ÖABT : 10 çözümlü deneme sınavı : Akademisyenelrin kaleminden

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği : 2018 KPSS ÖABT : 10 çözümlü deneme sınavı : Akademisyenelrin kaleminden

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 08-10 Şubat 2019, Alanya : tam metin kitabı = 2nd International Scientific Research Congress, 08-10 February 2019, Alanya : fulltext book

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 11-14 Temmuz 2019, Bandırma) (UBAK) : bildiri tam metin kitabı 2 : Sosyal Bilimler = 5th International Scientific Research Congress, 11-14 July 2019, Bandırma) (UBAK : Proceeding Book 2

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Sosyal Beşeri ve idari Bilimler : TAM METİN KİTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Congress : Social Humanities and Administrative Sciences : PROCEEDING BOOK

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Bandırma) (UBAK) : Bildiri Tam Metin Kitabı - 2: Sosyal Bilimler = 6th International Scientific Research Congress (1-3 November 2019 / Bandırma) (UBAK) : Proceeding Book -2 :