Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 593

Üretim işletmelerinin lojistik faaliyetlerinde süreçsel etkinliğin başarı dinamikleri [electronic resource]

Mali tablolar analizi [electronic resource]

Batı metafiziğinden postmodernizme “ötekinin” kökleri [electronic resource]

Sürdürülebilirlik iletişimi: “Kadıköy belediyesi üzerine bir inceleme [electronic resource]

Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti: Belediye hizmetleri üzerine bir değerlendirme [electronic resource]

İşletmelerde uygulanan pazarlama stratejilerinin rekabet gücüne etkisi [electronic resource]

Beer yaklaşımıyla denge döviz kurundan sapma: Türkiye ve Brics ülkeleri analizi [electronic resource]

Gitar için şan: eşlikli türkü düzenlemeleri [electronic resource]

İçerik pazarlaması’nın müşteri sadakati üzerindeki rolü: e-ticaret sitesi müşterileri üzerinde bir araştırma [electronic resource]

Sinaı̇ mülkı̇yet hakları ve vı̇zyon arayışlarımız: verı̇len destekler ve muhasebe uygulamaları [electronic resource]

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları: Tüketici şüpheciliği perspektifinden

Öğretim ilke ve yöntemleri: güncel yönetim ve teknikler

Türkiye’de sağlık kurumlarının sosyal medya uygulamaları

Örgütsel destek üzerinden psikolojik sözleşmeyi güçlendirmek