Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 768

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK) : Fen ve Mühendislik Bilimler : Bildiri Tam Metin Kitabı = 6th International Scientific Research Congress (1-3 November 2019 / Şanlıurfa) (UBAK) : Science and Engineering

Türkçe Öğretmenliği : 2018 KPSS ÖABT : 10 çözümlü deneme sınavı : Akademisyenelrin kaleminden

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği : 2018 KPSS ÖABT : 10 çözümlü deneme sınavı : Akademisyenelrin kaleminden

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 08-10 Şubat 2019, Alanya : tam metin kitabı = 2nd International Scientific Research Congress, 08-10 February 2019, Alanya : fulltext book

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 11-14 Temmuz 2019, Bandırma) (UBAK) : bildiri tam metin kitabı 2 : Sosyal Bilimler = 5th International Scientific Research Congress, 11-14 July 2019, Bandırma) (UBAK : Proceeding Book 2

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Sosyal Beşeri ve idari Bilimler : TAM METİN KİTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Congress : Social Humanities and Administrative Sciences : PROCEEDING BOOK

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1-3 Kasım 2019 / Bandırma) (UBAK) : Bildiri Tam Metin Kitabı - 2: Sosyal Bilimler = 6th International Scientific Research Congress (1-3 November 2019 / Bandırma) (UBAK) : Proceeding Book -2 :

Sobiad etki değeri dergi impact faktörü SOBIAD Atıf dizini = SOBIAD Citation index

Erasmus International Academic Research Symposium on Health Sciences (5-6 April 2019 İzmir, Turkey : Presentations abstract book = Erasmus Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 5-6 Nisan 2019, İzmir Türkiye : Sunumlar Özet Kitab

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Sağlık Bilimleri, Veteriner Hekimliği ve Spor Bilimleri : TAM METİN BİLDİRİ KİTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Congress Health Sciences, Veterinary and Sport Sciences : PR

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu : sempozyum özet kitapçığı

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu : bildiri özetleri kitabı

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi : Tam Metin Kitabı = 21st International Congress of Psychological Counseling and Guidance : Full Text Book

Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik PDR Kongresi : özet kitapçığı = International Congress of Psychological Counseling and Guidance

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi : Özet Kitabı = 4th International Congress on Multidisciplinary Studies : Abstract Book

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Eğitim Bilimleri : Tam Metin Kitabı = International Symposium on Social Sciences : Educational Sciences : Conference proceedings