Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 592

Doğu - Batı Asur / Süryanilerin kurduğu Urfa akademisi

İ.Ö. ve İ.S. Yukarı Mezopotamya'nın birçok kentinde üniversite vardı.Bunların en ünlüleri; Antiyuxya (Antakya), Urhoy (Urfa), Qen-Nesrin(Kınnışrin), Nsibin (Nusaybin) Akademileridir. Çeşitli dallardaeğitim veren bu üniversitelerde, birçok ulustan bilge insan mezun oldu.Eğitimin başlıca dili Süryanice idi.

By Hayes, R.

Yaba Yayınları,9789753860772

İlköğretim için yüz temel eser seçkisi : edebi tür, içerik, yazar

Çocuklar geleceğimizdir. Dünyanın en güzel çiçekleridir. Çiçek yalnız süs ve güzellik öğesidir. Besleyici, türü sürdürücü özellikleri de vardır.

By Yıldırım, Yusuf

Toker Yayınları,9789754451344

Köy enstitülerinde kitap, kitaplık ve okuma

Bu küçük yapıtta yer alan yazılar 27 Mart 1992 tarihinde28'inci kütüphane Haftası kutlamaları programına bağlı olarakİstanbul İl Özel Binasında yapılan ""Köy Enstitülerinde Kitap,Kitaplık, Okuma"" başlıklı panelde sunulan bildirileriiçermektedir.

By

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi,9789757653363

Devlet ve vakıf üniversiteleri : rektör seçiminin önemi

Üniversitemizin çok değerli kurucularından Sn. Latif Mutlu, ""Vakıf ve Devlet Üniversiteleri - Rektör Seçiminin Önemi"" başlıklı çalışmasına bir ön söz yazma onurunu bana verdiği için kendisine teşekkür borçluyum.

By Mutlu, Latif

Yalın Yayıncılık,

Sen de başarabilirsin : öğrenciler ve aileler için sınav rehberi

İnsanın hayatında önemli anlan vardır. Sınavlarda bu önemli anlardan biridir. Ülkemizde hemen hemen her lise mezununun bir veya birkaç defa girdiği o karar anlannm hayatımızda derin izleri vardır.

By Kartal, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789752640733

Cumhuriyet dönemi öğretmen örgütlenmesi ve hukuki dayanakları (1923-1980)

Öğretmenlik dünyanın en eski ve en kutsal mesleklerindendir.Çünkü öğretmenler milletlerin, toplumların geleceklerinietkileyen en önemli unsurlarm başında gelir.

By Orhan, Ahmet

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754981551

Öğretmenliğin iç yüzü

Bu kitap da öğretmenlik uygulamasında görülen aksaklıklardan bazılar davranış ve tavırlar olarak sergilenmiş, idealleştirilme yapılmadan hemen hergün karşılaşılabilecek olaylar ortaya konulmuştur. Kitabı okuyan öğretmen, öğrenci veya anne-babalar, bazı yerlerde kendileriyle yüzyüze geleceklerdir. Herkes kendine uygun bir örnek bulabilecektir.

By Özcan, Ali Osman

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754981285

Eğitim sosyolojisi : kavramlar, teoriler, eğitim yolu ile kalkınmanın esasları

İktisadî ve sosyal gelişmenin eğitimle ilgili esaslârının ele alınmasıgayesile hazırlanmış olan bu kitap beş bahisten ibarettir.

By Bilgiseven, Amiran Kurtkan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Milli eğitim stratejimiz nasıl olmalıdır

Milli eğitim sistemimizin pek çok aksaklıkları olduğu bilinen ve her zaman ifade edilen bir gerçektir.

By Bilgiseven, Amiran Kurtkan

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Türk Dünyası işletme fakültesi : lisans öğretim imtihan ve disiplin talimatnamesi

Madde 1- İşletme Fakültesi'nde okuyup diploma almak için öğrencilerin, bu talimatnamede gösterilen artlara uygun şekilde tahsil almaları ve imtihanları başarmaları gerekir.

By Rahimov, Rahim

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Mesleki eğitim ve teknik eğitim fakülteleri araştırması

Teknik eğitim fakülteleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı endüstrimeslek liselerinin, çıraklık eğitim merkezlerinin ve çok programlı liselerinteknik öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Ancak,öğretmen olarak istihdam alanları daralan mesleki eğitim ve teknik eğitimfakültesi mezunları, doğal olarak endüstriye yönelmişlerdir.

By

,9789944603232

Meslek yüksek okulları araştırmaları

Amacı yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak olan meslek yüksekokulları 1950'lerden günümüze tekniker okulları, yüksek tekniker okulları,ön lisans okulları ve yay-kur meslek yüksek okulları olarak adlandırılarakve sıkıntılı aşamalardan geçerek bugünlere gelmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944603249

Dünyada ve Türkiye’de özel dershaneler

Bilgi toplumuna geçişin önemli aşamalarından birisi olan nitelikli işgücününoluşturulmasının temel şartı, kişilere örgün ve yaygı eğitim kurumlarındahayat boyu öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla, uluslararası piyasada rekabetortamında uyum sağlayabilecekleri bir eğitim verilmesi ile mümkün olacaktır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129471

Özel öğretim kurumlarının problemleri ve çözüm yolları

Bir toplumun sahip olduğu en büyük maddi sermayesi hiç kuşkusuz beşerisermayesidir. Bu hammaddeden en iyi şekilde yararlanmak için işlenmesi gerekir.Bu ise, eğitim olanakları vasıtasıyla olur. Toplumdaki herkesin bu imkanlardanyararlanmasını sağlayacak eğitim sistemi, toplumda çağın değişimlerine ayak uyduracak dinamizmi yaratacaktır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600729

AB eğitim programları’na katılım, seminer, 29-04-2005

Ortak kültür ve değerler çerçevesinde bütünleşmeyi amaçlayanAvrupa Birliği (AB), Topluluk Programları ile üye devletler arasmdakiişbirliğini geliştirmeyi ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129778

Türkiye'de ve dünyada özel öğretim kurumlarının eğitimdeki yeri, seminer, 14 Ekim 1992

Oldukça dinamik bir sosyal yapıya sahip olan ülkemizde, hızlı nüfus artışı , kırsal kesimden büyük kentlere göç, okula gitme eğiliminin yükselmesi,sanayileşme gibi gelişmeler eğitim hizmetlerine olan talebi hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,