Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 684

Öğretmenlerin engelli bireylere yönelik algı ve tutumu : ölçek geliştirme analizi ve yorumu

Sağlık çalışanı perspektifinden öğrenme yeteneğinin performansına etkisi : sağlık sektörü örneği

Sosyal sermaye ve okul hizmeti : eğitim başarısının sosyal belirleyicileri

Araştırma-sorgulama ve bilgisayar destekli öğretim

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Ziraat Orman ve Su Ürünleri : TAM METİN BİLDİRİ KİTABI = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies Science and Mathematical Sciences Agriculture Forestry and Aquaculture : PROCEEDING BOOK

II. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, 15-17 Kasım 2019, Ankara : Sosyal Bilimler : BİLDİRİ TAM METİN KİTABI = The II. International Turkish - Russian World Congress On Academic Research : Social Sciences : PROCEEDINGS BOOK =

USVES : Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020 : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

USVES : Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 22-23 Şubat 2020 : Özet Kitapçığı = Conference Abstract

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu 27-29 Eylül 2018, Üsküp, Makedonya : Tam Metin Bildiriler = FullText

UKDA : Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu Dil Tarih Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara : Prof. Dr. A. Halûk Dursun anısına : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu 27-29 Eylül 2018, Üsküp, Makedonya

UKDA : Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu Dil Tarih Coğrafya, 6-8 Aralık 2019, Ankara : Prof. Dr. A. Halûk Dursun anısına

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (14-16 Ekim 2019 / Antalya) (UBCAK) : Tam Metin Kitabı = Full Text Book

3. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (14-16 Ekim 2019 / Antalya) (UBCAK) : Özet Metin Bildiri Kitabı : Kongre Özet Kitapçığı = Conference Abstracts

Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar -II