Konu Başlıkları

Eğitim

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 768

Kamu personel seçme sınavı genel yetenek genel kültür

European Union’s integrated educational policy background and involved political institutions

Eskiçağ ve sanat tarihinde yeni yaklaşımlar

Erken cumhuriyet dönemi eğitimi yönlendirme çabaları ve ortaokul öğretmenleri uluslararası Prag Kongresi

Engelli çocuğa sahip annelerin psikolojik iyi oluşları : bir model önerisi

Yaşlılarla çalışanlar için empatiyi geliştirme eğitimi

Eğitsel oyunlar ve eğitim uygulamaları

Eğitim ve erken çocukluk dönemi

Eğitim örgütlerinde yıldırma : mobbing

Eğitimin üç temel öğesi : öğrenme öğrenci ve öğretmen

Eğitimde yenibir yönelim : mega-çoklu bütüncül yaklaşım ve beyin temelli öğrenme örnek uygulaması

Eğitimde uygulama öğrenme ve değerlendirme

Eğitimde güncel yaklaşımlar

Eğitim bilimlerinde farklı bakışlar

Eğitim araştırmaları : cilt 1

Educational policies in Kazakhstan