Konu Başlıkları

Dil ve Edebiyat

Arama Sonuçları: 643 - 16 sonuç sayısı 10345

Klasik edebiyat bilgisi : belagat

Belagati geniş bir çerçevede ele aldığımız bu kitabımızda takip ettiğimiz usulegeçmeden önce adı üzerinde kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Klasik EdebiyatBilgisi-Belagat başlığındaki ""klasik"" kelimesi ile, kendi ölçüleri içinde klasik biredebiyat olan Divan Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı'na işaret etmeyi amaçlamamızınyanısıra bu kelime ile bela...

By Saraç, A. M. Yekta

3F Yayınevi,9789756223093

Kader hep erken zaman hep geç : Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri

Şair Cahit Zarifoğlu (1940-1987) , modern Türk şiirinin 'kendine özgü' nitelemesini en rahat kullanabileceğimiz şairlerinin başında gelir. Şiirleri hakkında en çok söylenen kapalı, anlaşılmaz sıfatları biraz da Türk şiirinin 'yapı' anlayışı arasındaki farka dayanmaktadır.Zarifoğlu, şiirin her şeyden önce bir varoluş algısına dayandığını, şairin ise...

By Taşçıoğlu, Yılmaz

3F Yayınevi,9789944997423

Edebiyat coğrafyasında Akdeniz

Coğrafya, geniş bir mekan incelemesi, bir başka deyişle mekanın bilimi'dir. İnsanların duygu ve düşüncelerinin şekillenmesinde, milletin kaderlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İnsan hayatının yeniden kurgulandığı edebi eser de kendisini yaratan coğrafyadan izler taşır. Bu nedenle dünyadaki en az gelişmiş bir edebiyat örneğinde dahi için...

By Kefeli, Emel

3F Yayınevi,9789944997041

Dilbilim el kitabı : temel kavramlar ve konular

Dilbilimin de dil bilgisinin de nesnesini başka bir söyleyişle konusunu insan dili oluşturur. Dil bir iletişim aracı olarak tanımlanır. Ancak dille ilgili tanımlarda olmazsa olmaz nitelikteki kavramların başında sistem gelir. Dil aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir işaretler, dilbilimin ifadesiyle bir göstergeler sistemidir. O hal...

By Aydın, Mehmet

3F Yayınevi,9789944997232

Dar vakitlerde geniş zamanlar : Behçet Necatigil'in şiiri

Behçet Necatigil, yaklaşık elli yıllık yazı hayatı boyunca, hiçbir akım veya topluluğa bağlanmamış olmakla birlikte, bu süreç içerisinde Türk edebiyatının deneyimlerini; kişiliğini koruyarak şiirine yansıtmayı başarmış, kendi deneyimleri ile Türk şiirine olumlu katkılarda bulunmuş bir şairdir.Onun şiirini özgün kılan özelliklerin başında soyutlaştı...

By Taşçıoğlu, Yılmaz

3F Yayınevi,9789944997010

"Bir gül bu karanlıklarda" : Tanpınar üzerine yazılar

Tanpınar... Türk edebiyatında bir ""kutup noktası...""değeri daha yeni anlaşılmış bir nesir virtüözü...Edebiyat tarihi, şiir, roman, hikaye ve deneme denince akla gelen ilk edip...Yazdığı romanların hikayelerin, şiirlerin ve denemelerin kıymeti çok sonraları anlaşılmış; eserleri üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır. Ölümünün üzerinden geçen zaman o...

By Uçman, Abdullah

3F Yayınevi,9786050000054

Aşık tarzı edebiyat geleneği ve İstanbul

Âşık Tarzı Edebiyat ve Kültür Geleneği: 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kahvehane odaklı olarak sözlü kültür ortamında sürdürdüğü hayatiyetini, 19. yüzyılda İstanbul Cağaloğlu-Babıâli'de gerçekleşen ""yazılı kültür ortamı"" ve 20 yüzyılda da İstanbul Unkapanı Müzik Çarşısı ile de ""elektronik kültür ortamı""na taşıyarak ülkemizin en geniş yerli ve ...

By Çobanoğlu, Özkul

3F Yayınevi,9786050000023

Berceste yazıları

Kitap, Berceste Kültür Sanat Edebiyat Dergisi için yazdığım 36yazıdan oluşuyor. İlk yazı, Şubat 2002’de, son yazı Mart 2008’de yazılmış.Her yazıya başlarken elimde tek cümle vardı: “Okuduğunuzzaman siz masal zannetseniz bile bu hikâye tamamen gerçektir.”

By Güneş, Mustafa

Selenge Yayınları,9789758839605

Mahalli kelimeler sözlüğü

Tarihte önemli uygarlıklara ev sahipliği etmiş, Aşağı veYukarı Mezopotamya'ya iniş ve çıkış kapısı olmuş, kutsanmıştopraklara inecek, kuzeyden, doğudan, batıdan uzanan yollarınkavşağında bağdaş kurmuş bir eski Şehr-i Maraş vardır.

By

Ukde Kitaplığı,

Maraş'ta divanından parça kalmış halk şairleri

Kıymetli yoldaşım Serdar Yakar Beyle bu işe başlarkenbir iki halk şâirinin divanını çıkarak diye yola çıktık. Onuyaptık. Sonra da antoloji yapak dedik. Hep söylüyoruz. Ondanvaz geçtik. Çünkü çok güçlü şâirlerimiz var. Onları bütünüyleçıkarmak gerek dedik.

By

Ukde Kitaplığı,9786058945524

Saraçlar Caddesinde aşina yüzler

“SARAÇLAR CADDESİNDE AŞİNA YÜZLER” ilk defa“OLUŞUM” Dergisinde ( Mart 2002 / 37) ve sonra aynı isimli kitapta(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını olarak yayınlandı.)

By Sayınbaş, Tekin

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789757653967

Türk tiyatrosunda Kurtuluş savaşı

Türk Tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı'nı araştırmaya başladığım da nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum. Üstelik de incelemek istediğim tarihler (1919-1928) hem savaşmak hem de üretmek zorunda olduğumuz yıllardı. Zaman geçtikçe bu yıllar da bu yıllara bunca eseri sığdıran yazarlar da beni hayrete düşürdü; çünkü karşımda yalnızca tiyatro eserleri yoktu a...

By Aldağ, Zeynep Şebnem

3F Yayınevi,

Osmanlı Türkçesi 1

Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesinin gelişme sürecinde Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan ilk devresini de içine alarak, XIV. yüzyıldan başlayıp XX. yüzyılın başlarına kadar devam eden devredir. Osmanlı Türkçesini bugünkü Türkçenin dışında ve ondan ayrı düşünmek doğru değildir. Bugünkü Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesinin bir devamıdır. Türkç...

By Tören, Hatice

3F Yayınevi,9789944997508

Taşlamalar

Haksızlıklara, akli olmayan yaklaşımlara tahammül edemeyen yazar bu kitap için “... Çocukluğumda bizim kazada bazılarının aşık, bazılarının ağıt yazan diye tanımladığı kişiler vardı. Bunlar özellikle bir sayfalık destanlar yazar, samanlı kağıda bastırır ve tanesini yanlış hatırlamıyorsam 20, 25 kuruşa satarlardı. Vahap Kocaman bunların en bilineniy...

By Erzurum, Kenan

Hiperlink Yayınları,9789944157049

Sitem

Yazar şiirlerini, her zaman, özellikle herkes tarafından okunması fikiriyle kaleme almaktadır ve bu fikrin şiirlerini ayrıcalıklı bir konumda tutuğuna inanmaktadır. Şiir akımlarındaki fikirler, yazarın şiirlerinin herkes tarafından okuması isteğini engelleyememiştir. Günümüz şiirinin iki türde yazıldığı ve iki ayrı okuyucu grubunun olduğu fikrinde ...

By Erzurum, Kenan

Hiperlink Yayınları,9789944157032

Kır Çiçekleri : (seçmeler)

Bu kitabın yazarı şiir yazmayı “…mantıklı, duygulu, müziğe yatkın kelimelerden oluşan dizeler yazmaktır. Önemli olan dört satırı bir araya getirmek değil, o dört satırı fikirler açısından mantıklı ve anlaşılır bir bağlantı içinde yerleştirmek, duygu ile yoğurmak, ona müzik katabilmek ve başkalarının düşünce ve duygularına da tercüman olmaktır.” şek...

By Erzurum, Kenan

Hiperlink Yayınları,9789944157025