Konu Başlıkları

Dil ve Edebiyat

Arama Sonuçları: 638 - 16 sonuç sayısı 10279

Bodrum sana benzer : sevdaya şiirler

Sevenin gözlerinde;Doyumsuz bir hazla seyredilenmanzaradır sevgiliDeğil kapatmaya,Kırpmaya gelmez gözleri.Sevda;Sonsuz bir hasret sahilidirOkşanmak isterSevgi ve tutku dalgalarıylaSürekliAsla kabul edemezMed-Cezir'leri.

By Tahmaz, Hüseyin

Arı Sanat Yayınları,9789758525348

İnsan iletişim ve dil

İnsan ilişkilerinin temeli dile dayanmaktadır. Bu sebeple bütün hayat deneyi ister istemez dile yansır. Sabahtan akşama kadar konuşan, bütün duygu, düşünce ve hareketlerini dil ile ifade eden insan, dili kendi varlığına uydurur. Biz dil sayesinde bizden çok önce yaşamış insanlarla ilişki kurabildiğimiz gibi, bizden çok uzakta yaşayan insanlarla da ...

By Özkan, Mustafa

Akademik Kitaplar,9786055688004

Seçme hikayeler ve Yalnız Efe

Ömer Seyfeddin, Türk edebiyatının bugüne kadar etkisi sürmüş olan en önemli hikayecilerinden birisidir. Onun, hikâyelerinde kullandığı güzel Türkçe bugün bile etkisini ve güzelliğini yitirmeyen bir Türkçedir. Hikâyelerinin dilinin yanı sıra konular da yediden yetmişe bugünün Türk okuyucusu için de hâlâ cazibesini muhafaza etmektedir. Ömer Seyfeddin...

By Ömer Seyfettin

3F Yayınevi,9789944997140

Yahya Kemal'in eserleri üzerinde bir üslup araştırması : Yahya Kemal'de son : eserlerine ""son"" kelimesi açısından bakış

Prof.Dr.Mehmet Kaplan der ki: Edebî eserin bizzat kendisi ele avuca sığmayan bir varlıktır. Onun mahiyetini kavramak, dünyanın en güç işlerinden biridir. Hangi zaviyeden bakarsanız, o size ayrı bir cevap verir. Bu kitapta, hakkında çok yazılmış, konuşulmuş olan Yahya Kemal Beyatlı'nın bütün eserlerine daha değişik bir açıdan bakılmış; ayrı ve ilgi ...

By Güldaş, Ayhan

3F Yayınevi,9789944997454

Türkiye Türkçesi söz dizimi

insan her zaman içindekini dışa vurmak, kendini anlatmak, duygularını vedüşüncelerini başkalarıyla paylaşmak ister. Bu istek onun sosyal bir varlık olmasındanileri gelmektedir. İnsanın kendini İfade etmesinin pek çok yolu vardır.Ama bunların içinde en mükemmeli dil ile olan anlatımdır. Dil ile olan anlatımise ya konuşarak, ya da yazarak gerçekleşir...

By Özkan, Mustafa

3F Yayınevi,9789944997485

Türk edebiyatı tarihinde milli edebiyat dönemi (1911-1923)

Elinizdeki kitap, edebiyat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, ve eğitim fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı programlarındaki Milli edebiyat dönemine ait konuların işlenmesine yardımcı olmak ve onları kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.Bunun yanında sosyal bilimcilerimizin dikkatlerini, modern bir kavram olan milliyetçilik üzerine son yıll...

By Duymaz, Recep

3F Yayınevi,9789944997515

Türk basınında Tevfik Fikret 1924-1940

Edebiyat tarihimize hizmetleri bulunan sanatçıların ölümleriyle nisyana terk edilmeleri pek çok düşünürün şikayet konusudur. Ancak bu durum Tevfik Fikret için geçerli değildir. Özellikle en yoğun şekilde 1924 ila 1940 yılları arasında, ölümünün ardından geçen yıllara rağmen, ağırlıklı olarak ölüm yıldönümlerine rastlayan ve bazen aynı gün birden fa...

By Özlük, Nuran

3F Yayınevi,9789944997539

Sebk-i Hindi ve Türk edebiyatında Hint tarzı

Sebk-i Hindi, Hint sarayında zihnileşen yeni bir Farsça şiir akımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel olandan kopandan ve soyutlaşan bu şiirin kökenlerini bir önceki asırdan itibaren ele almak ve böylece onu tarihi süreç içerisinde incelemk en doğru yöntem olacaktır.Bu alanda bir kaç makale dışında ayrıntılı bir çalışmanın bulunmaması, Sebh-i Hin...

By

3F Yayınevi,9789944997348

Osmanlı'nın şiiri

Osmanlı'nın şiiri yahut yaygın adlandırılışıyla Divan edebiyatı, Türk edebiyatının 14. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın sonlarına kadar olan sürecini kapsayan ve Osmanlı sınırları içerisinde, devletin siyasi gelişimine paralel olarak gelişen, zenginleşen, siyasi yapının gerileme dönemlerinde bile yükselişini sürdüren, edebiyat tarihi içerisinde bell...

By Saraç, A. M. Yekta

Akademik Kitaplar,9789944997164

Osmanlı'nın gezginleri

Osmanlı bilim ve kültür tarihi, yazarları, eserleri ve sanatçılarınınnitelik ve niceliği bakımından birbiri ile yanşanözel ilgi alanları ile doludur. Tarih ve coğra^^'a çalışmalarıyönünden İslâm tarihçilik ekolünün birikimini tevarüseden Osmanh aydınları bunları la}ikıyla, ciddiyetle ve bü-)âik bir disiplin ile anlamaya çalışmış ve zaman içerisinde...

By Ak, Mahmut

Akademik Kitaplar,9789944997157

Müstecabizade İsmet'in hayatı ve eserleri üzerine bir inceleme

Bununla beraber, Müstecabizade'nin biyografisi ve eserlerinedair, şimdiye kadar yeterince araştırma yapılmamış, çeşitli antolojileregiren birkaç şiiri dışında edebi eserleri ve Türk Edebiyatındaki yeritam olarak ortaya konulmamıştır. Müstecabizade'nin biyografisininyanı sıra, onun edebi ve kültürel içerikli eserlerini bir bütün olarak elealıp değer...

By Özsarı, Mustafa

3F Yayınevi,9789944997355

Mevlana'nın dayanılmaz davetine katılmak, (Hammer, Rückert, Schimmel'in alımlamasıyla Mevlana) = Teilnahme an die unwiderstehliche Einladung von Mevlana

'UNESCO 2007- Dünya Mevlana Yılı' dolayısıyla, Doğumunun 800. Yılında Mevlana'ya Armağan olarak hazırlanan bu kitap, Mevlana'nın üç Doğubilimci (Hammer-Purgstall, Friedrich Rückert ve Annamarie Schimmel) tarafından nasıl okunduğunu, nasıl alımlandığını ve Batı diline nasıl aktarıldığını bizzat şiir metinlerinden ve çevirilerin orijinallerinden yola...

By

3F Yayınevi,9789944997379

Safahat'tan seçmeler

Milletler, geçmişten geleceğe kültürleriyle, sanatlarıylave bunları yapan, yoğuran kültür ve sanat adamlarıylayürürler. Bu yürüyüşte ise, edebiyatın ve edebiyatçılarınönemli bir yeri ve rolü vardır. Onlar, içinde yetiştikİeritoplumun ilgi, bilgi, düşünce, beklenti ve heyecanlarınıdile getirirler, paylaşırlar, çoğaltırlar ve geleceğetaşırlar.

By Ersoy, Mehmet Akif

3F Yayınevi,9789944997218

Klasik edebiyat bilgisi : biçim - ölçü - kafiye

Elinizdeki kitap, bu üç konuyu farklı bir üslup ve anlayışla ele almaktadır. Konular aşamalar halinde, basitten, ayrıntıya doğru gruplandırılarak vermiş, bütün örneklerin günümüz Türkçesine çeviris yapılmış, verilen bilgilerde edebiyat eleştirisine, aruz ve kafiye bilgisinin ne şekilde kullanılacağına yönelik ölçütlerv e kurallar öne çıkarılmış ve ...

By Saraç, A. M. Yekta

3F Yayınevi,9786050000016

Klasik edebiyat bilgisi : belagat

Belagati geniş bir çerçevede ele aldığımız bu kitabımızda takip ettiğimiz usulegeçmeden önce adı üzerinde kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Klasik EdebiyatBilgisi-Belagat başlığındaki ""klasik"" kelimesi ile, kendi ölçüleri içinde klasik biredebiyat olan Divan Edebiyatı-Eski Türk Edebiyatı'na işaret etmeyi amaçlamamızınyanısıra bu kelime ile bela...

By Saraç, A. M. Yekta

3F Yayınevi,9789756223093

Kader hep erken zaman hep geç : Cahit Zarifoğlu’nun şiirleri

Şair Cahit Zarifoğlu (1940-1987) , modern Türk şiirinin 'kendine özgü' nitelemesini en rahat kullanabileceğimiz şairlerinin başında gelir. Şiirleri hakkında en çok söylenen kapalı, anlaşılmaz sıfatları biraz da Türk şiirinin 'yapı' anlayışı arasındaki farka dayanmaktadır.Zarifoğlu, şiirin her şeyden önce bir varoluş algısına dayandığını, şairin ise...

By Taşçıoğlu, Yılmaz

3F Yayınevi,9789944997423