Konu Başlıkları

Dil ve Edebiyat

Arama Sonuçları: 517 - 16 sonuç sayısı 8389

Bir Kürt ağzı üzerinde Osmanlıca - Türkçe denemesi

Kürt konusunun Türk toplumunda tartışılması, imparatorluk dönemindenüniter millî devlet dönemine geçiş ile başlamıştır.

By Savi, Saime İnal

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980509

Cennet atları

Ufku geniş, hayali güçlü, imanı sağlam, millî istikbale bakışıgüneşli bir genç; Türk edebiyatmda örneği yok denecek kadar az bir KURGU-ROMAN yazmış.

By Şirin, Seyfi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980585

Alın teri

Ben işçi sınıfı içinde doğdum. Coşku, hırs ve ülkü denen şeyleri çok genç yaşlarda keşfettim. Bu tutkuları dindirebilmek çocukluk yaşamımın en temel sorunu oldu. Gemilerde tayfalık, limanlarda hamallık yaptım; konserve fabrikalarında, daha başka fabrikalarda ve çamaşırhanelerde çalıştım; ot biçtim, halı temizledim, cam siliciliği yaptım. Ama hiçbir...

By London, Jack

Oda Yayınları,9789753851015

Makamatu'l-arifin ve maarifü's-salikin

ONSOZDînî- Tasavvufî (Tekke) Türk Edebiyatının, fikir ve edebiyat tarihimizdeki yeri,millî dil ve edebiyat bakımından rolü ve değeri büyüktür. Bu edebiyatı meydanagetiren eserler ister manzum, ister mensur olsun, hepsi aynı gayelerle yazılmışlardır.

By Erzincani, Pir Muhammed Bahaeddin

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980608

Oğuzname (Emsal-i Mehmedali): 16. yüzyılda yazılmış Türk Atasözleri kitabı

Azerbaycan'ın kıymetli Türkoloğu Samed Alizade tarafından 1987'de, Petersburg'daki el yazması aslından Türk Dünyasına kazandırılan bu eser, ne yazık ki Türkleri bölen, parçalayan, birbirine düşürüp sömürülmelerine ve soyulmalarına başlıca vasıta olan kril alfabesiyle basılmıştır. Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, Alizade'nin bu her türlü takdire değer ça...

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980578

Mutlu köyün mutsuz kadını: öykü

Türk dünyası için alfabe (okuma-yazma)

Türk dünyası kendi öz kimliğine kovuşuyor. Ana dillerinde öğretim yapılamayan Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları, artık bir taraftan ona dillerinde öğretim yapmaya başladılar diğer taraftan Türkiye Tûrkçesi'ni mecburî ders olarak programlarına aldılar.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980479

Azerbaycan'ın yiğit evladı Ali Hüseyinzade (Prof. Dr. Hüseyinzade Ali Turan) ve Türkiye'de yayınladığı eserleri

Prof.Dr.Ali Haydar Bayat, bu eseri hazırlamakla çok büyük ve mukaddes bir iş yapmıştır.

By Bayat, Ali Haydar

,9789754980561

Amerika mektupları I

Bir sonbahar hüznü karşıladı beni. Bahardı. Bahar yeşillerde kendisini belli ediyordu.

By Tunceroğlu , Ayşe Göktürk

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,9789757594130 

Az i ya

Sovyet dönemi Kazakistan Türk edebiyatında çok önemli bazı isimler, dünyada akisler bıraktı.

By Süleyman, Olcas

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980530

Türk lehçeleri ve edebiyatları

""Türk Lehçeleri ve Edebiyatları"" başlığını taşıyan bueser, Türkoloji alanındaki bir kısım batılı bilim adamlarınınincelemelerinden oluşmaktadır.

By

Gündoğan Yayınları,9789755200378

Pir Sultan Abdal : bir ozanın içevreninde gezintiler

Pir Sultan Abdal'ı konu edinen bu çalışmada, ozanın yaşamına değil, onun adı altında gündeme getirilen sorunlara ağırlık verilmiştir, yaşamlarla ilgili araştırmalar, belgelere dayanan incelemeler derlenmiştir.

By Eyuboğlu, İsmet Zeki

Geçit Kitabevi,

Yunus Emre : bir ozanın iç evreninden gezintiler

Yunus Emre üzerine bir araştırma.

By Eyuboğlu, İsmet Zeki

Geçit Kitabevi,