Konu Başlıkları

Dil ve Edebiyat

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 8887

Sözlü tarih dikkatimizi çekti

Azerbaycan Türk edebiyatının büyük realisti Celil Memmedkuluzâde’nin hikâyelerinde sosyal tenkit

George Orwell’in bin dokuz yüz seksen dört ve hayvan çiftliği adlı eserlerinin soğuk savaş üzerinden değerlendirilmesi

Dijital çağda değişen gazete ve gazetecilik

Karşılaştırmalı en sık kullanılan edatlar - bağlaçlar : İngilizce – Türkçe – Arapça = Comporative most common prepositions - conjunctions : English – Turkish – Arabic = اﻷدوات واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺗﺮﻛﻲ - ﻋﺮﺑﻲ – إﻧﺠﻠﯿﺰي

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AĞDAM RAYONU DİALEKTLƏRİNİN TOPLANILMASI VƏ LİNQVİSTİK TƏHLİLİ

Eğitsel oyunlarla Almanya’da Türkçe öğretimi

Edebiyatta arayışlar

Dil ve edebiyat araştırmaları