Konu Başlıkları

Dil ve Edebiyat

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 8330

İnsan ne ile yaşar

100 Temel Eser. Şimdi anlıyorum ki her ne kadar insanlara hayatta kalmalarının sebebi kendi çabalarıymış gibi gözükse de hakikatte onları yaşatan, sadece sevgidir. Kim yüreğinde sevgi taşırsa, o sevgi Tanrıdandır ve Tanrı o kişinin yüreğindedir, çünkü varlığın sebebi sevgidir.Tanrı, kendisine verdiği emri yerine getirmekte duraksayan melek Michaelı...

By Tolstov

Parıltı Yayıncılık,9789756231852

Karagöz ile Hacivat

100 Temel Eser. Yüzyıllarca canlı kalmayı başarmış Türk gölge oyunu, toplumsal dokumuzu yansıtan en önemli sanat dallarındandır. Çünkü bu oyunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde hoşgörü içinde yaşamış çeşitli din ve milletlere mensup insanların ilişkilerini yansıtır. Yüzyıllardır tüm kuşakları eğlendirmeyi başaran Karagöz ile Haciv...

By

Parıltı Yayıncılık,9789756231876

Karagöz ve Hacivat

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. Yüzyıllarca canlı kalmayı başarmış Türk gölge oyunu, toplumsal dokumuzu yansıtan en önemli sanat dallarındandır. Çünkü bu oyunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde hoşgörü içinde yaşamış çeşitli din ve milletlere mensup insanların ilişkilerini yansıtır. Yüzyıllardır tüm kuşakları...

By

Parıltı Yayıncılık,9789759181376

Türk manilerinden seçmeler

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. Manilerimiz de türkülerimiz gibi, halkımızın duygu ve düşüncelerinin estetik bir form içinde dile getirildiği ürünlerdir. Bu nedenle onları, yalnız bir boş zaman eğlencesi olarak değerlendiremeyiz. Aksine son derece önemli bir kültürel veri olarak düşünülmelidir.

By

Parıltı Yayıncılık,9789759181482

Keloğlan masalları

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. MEB İlköğretim 100 Temel Eser içerisinde yer alan bir kitaptır. İlköğretim öğrencilerinin seviyesi dikkate alınarak hazırlanmış metinlerden oluşmaktadır.

By

Parıltı Yayıncılık,9879759181371

Türkçe'de deyimler

100 Temel Eser. Gerçek anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlere'deyim' denir. Deyimler, iki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesidir.Duygu ve düşünceleridikkat çekici bir ifade biçiminde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurları arasında yer alan deyimler, çeşitli...

By

Parıltı Yayıncılık,9789756231777

Keloğlan masalları

100 Temel Eser. MEB İlköğretim 100 Temel Eser içerisinde yer alan bir kitaptır. İlköğretim öğrencilerinin seviyesi dikkate alınarak hazırlanmış metinlerden oluşmaktadır.

By

Parıltı Yayıncılık,9789759181062

Türk ninnilerinden seçmeler

100 Temel Eser. Ninniler en az iki-üç aylıktan üç-dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onu kucağında, ayağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak yahut ağlamasını susturmak için özel bir beste mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türkülerdir.

By

Parıltı Yayıncılık,9789756231654

La Fonteine'den seçmeler

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. La Fontaine nüktedanlığı, candan arkadaşlığı ve renkli kişiliği ile Paris salonlarının aranan kişilerinden biridir. 1664'te Aristotales'den esinlenerek yazdığı öyküler büyük başarı kazandı. Daha sonra ormana ve hayvana olan sevgisinden dolayı hayvanlarla ilgili yazdığı kısa ve eğitici öyküler t...

By Fontaine, Jean De La

Parıltı Yayıncılık,9789759181581

La Fonteine'den seçmeler

100 Temel Eser. La Fontaine nüktedanlığı, candan arkadaşlığı ve renkli kişiliği ile Paris salonlarının aranan kişilerinden biridir. 1664'te Aristotales'den esinlenerek yazdığı öyküler büyük başarı kazandı. Daha sonra ormana ve hayvana olan sevgisinden dolayı hayvanlarla ilgili yazdığı kısa ve eğitici öyküler tüm dünya tarafından benimsenmiştir.

By Fontaine, Jean De La

Parıltı Yayıncılık,9789756231739

Türk manilerinden seçmeler

100 Temel Eser. Mâni, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxadır. ...

By

Parıltı Yayıncılık,9789756231708

Mehmet Akif'ten seçmeler

100 Temel Eser. Safahat'ın şairi, İstiklal'in şairi, vatan şairi, Mehmed Akif... Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin şairi olan Mehmed Akif Ersoy'u yeni yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize hakkıyla anlatmak zorundayız. Bilindiği gibi; Mehmed Akif, İstiklal Savaşı'nda yerine getirdiği hizmetlerle mücadelemizin etkin ve en önemli isimlerinden biris...

By Ersoy, Mehmet Akif

Parıltı Yayıncılık,9789756231975

Yalnız Efe

100 Temel Eser. Yalnız Efe yazarın, İstanbul ve taşra hayatını, gündelik hayat içerisinde rastlanan çeşitli tipleri ele alıp işlediği birçok hikâyesinin yer aldığı bir derlemedir. Derlemeyi oluşturan öykülerde, yazarın gerçekçi anlatımı, zaman zaman ince bir alay, etkili bir taşlama niteliğini kazanır.

By Ömer Seyfettin

Parıltı Yayıncılık,9789756231647

Yalnız Efe

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. Yalnız Efe yazarın, İstanbul ve taşra hayatını, gündelik hayat içerisinde rastlanan çeşitli tipleri ele alıp işlediği birçok hikâyesinin yer aldığı bir derlemedir. Derlemeyi oluşturan öykülerde, yazarın gerçekçi anlatımı, zaman zaman ince bir alay, etkili bir taşlama niteliğini kazanır.

By Ömer Seyfettin

Parıltı Yayıncılık,9789759181413

Mehmet Akif'ten seçmeler

100 Temel Eser. İlköğretim 2., 3. ve 4. sınıflar için. Safahat'ın şairi, İstiklal'in şairi, vatan şairi, Mehmed Akif... Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin şairi olan Mehmed Akif Ersoy'u yeni yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize hakkıyla anlatmak zorundayız. Bilindiği gibi; Mehmed Akif, İstiklal Savaşı'nda yerine getirdiği hizmetlerle mücadelemizi...

By Ersoy, Mehmet Akif

Parıltı Yayıncılık,9789759181451

Vatan yahut Silistre

100 Temel Eser. Tam bir vatan şairi olan Namık Kemal, 21 Aralık 1840''ta Tekirdağ'da doğmuştur. Devrin önde gelen en önemli aydınlarındandır. Tiyatro türüne özellikle önem vermiştir. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazmıştır. Edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına düzyazıdaki üstün yeteneğini ortaya koyarak ç...

By Namık Kemal

Parıltı Yayıncılık,9789756231005