Konu Başlıkları

������evre Bilimleri

Arama Sonuçları: 6 - 16 sonuç sayısı 101

Küresel ısınma : etkileri ve önlemleri

insanoğlu, bitmek tükenmek bilmeyen hırsı cüzünden kendimaddi kalkınmasım ve refah seviyesini yükseltmek için hergün yeni bir teknoloji üretmektedir. Ancak bu yeni teknolojilerinsağladığı faydalardan daha fazla zararlanmn olduğunu, sonzamanlarda gittikçe olumsuz yönde değişim gösteren iklim koşullankamtlamış bulunmaktadır.

By Kaya, Turan

Ferman Yayınları,9789750128707

Kafir Halil : hikayesi

Ben aşkın zaferinde ve güzelliğin ışığında yaşamayageldim. Her ikisi de Tanrının yansımasıdır.Burada yaşıyorum yaşamın mülkünden göç ettirilemem.

By Cibran, Halil

Yaba Yayınları,9789753861403

Okyanusya coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alam olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasım oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunım yerleştikleri ve yaşadıklan eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986507

Yer bilimi : fen bilimlerinde özel konular 2

Fen Bilimlerinde Özel Konular 2 yer bilimi çalışmamız, müfredat programı bakımından bir ders kitabıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, VIII.yarıyıl (son sınıf) öğrencilerine okutulmaktadır.Eserin müfredat programı oluşturulurken, YÖK Başkanlığı ve M.E.B'nin İlköğretim II.Kademe müfredat programlarına bağlı kalınmıştır.Nitekİm eserin bölüm başlıkları, YÖ...

By Doğanay, Hayati

Aktif Yayınevi,9789758986088

Çözümlü problemlerle temel prosesler

Bu kitap, Î.T.Ü. İnşaat Fakültesinde vermiş olduğum Temel İşlemler IIdersinin notlanmn düzenlenmesinden meydana gelmiştir. Temel İşlemler n dersininismi daha sonra Temel Prosesler""^ olarak değiştirilmiş olduğundan kitaba bu isimverilmiştir.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,9789756755259

Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar

Coğrafya, Cumhuriyetin ilânından günümüze Türkiye okuUanndadevamlı olarak okutulan temel dersler arasında yer almıştır. AmerikaBirleşik Devletleri (ABD)'de dahil pek çok ülkede, coğraf>a derslerininokullarda ölüm kalım savaşı verdiği yıllarda dahi Türkiye'de coğrafyadersleri ortaöğretim programlarındaki yerini koruyabilmiştir.

By

,9789758986533

Asya coğrafyası

insanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerininkesişme noktasmı oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilkdevirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlununyerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986637

Amerika coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerininkesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilkdevirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlununyerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986521

Ekoloji ve çevre sorunları

Çevre kirlenmesinindeğişik boyutlarma gereken ağırlık verilmiş ve insanın ekosistem üzerindekitesirieri çeşitli misaller üzerinde ele alınmıştır. Böylece kitabın ders ve pratik içinyararlı hale getirildiğine inanılmaktadır.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,

Çevre sorunları

Günümüzde çevre sorunları ile başı dertte olan ülkeler, çevre sorunlarıkonusunda büyük bir çıkmazın içersindedirler. Sorunun çözümü, çoğu kezyöneticileri zor duruma sokmakta ve siyasi açmazlar yaşanmaktadır. Artık çoğuülkede, çevre sorunu, yönetim ile sıkı ilişkiler içersinde olduğu için, bir siyasisorun olarak kabul edilmektedir.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789756755396

Ulusal jeomorfoloji sempozyumu 2008 : Prof Dr. Mehmet Ardos Anısına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezi 20-23 Ekim 2008, Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bilimin tüm dallarında sempozyum, kongre organize etmeyikendisine misyon edinmiş bir üniversitedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Coğrafya Bölümü'nün organize ettiği ""Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu"" da bu misyonunbir parçasıdır. 20-23 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda...

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Tüm Yönleriyle 2B: orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi

Kamuoyunda 2B olarak bilinen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2B maddesini tüm yönleriyle ele alan kitap, Toplumun Sosyolojik Hesaplaşması – Devlet ve Toplum Üzerine Değerlendirmeler alt başlığıyla okurla buluşuyor.

By Şimşek, Osman

Akis Kitap,9786055880095

17 Ağustos 1999 03:02

'Yatağım sağa sola gidip geldi. Ne oluyor diye, yataktan fırladım. Bina çok şiddetli bir biçimde sallanmaya başladı. Babama haber vermek için odalarına gitmeye karar verdim. Daha odamdan dışarı çıkacak zaman bulamadan, kendi odamın kapısının önüne geldiğimde, sarsıntının şiddeti iyice arttı. Hareket etmek mümkün değildi. Oda kapısının kolunu tutup ...

By Koç, Çağdaş

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490184

Metropoliten kentin etki alanında kalan kentlerin çeperindeki arsaların dönüşüm süreci : Çorlu/Büyükkarıştıran örneği

Araştırma, 1950'lerden itibaren metropolleşme sürecine giren Türk kentlerindegörülen 2 dönemli büyüme yapısının; önce şehrin çeperinde gerçekleşen atlamalıgelişimlerin bir süre desantralize olmuş kent formuna yol açıp, daha sonra aradaki boşalanların dolması ile kompakt bir form alarak yağ lekesi şeklinde gerçekleşen,metropolitan kentlerin etki ala...

By Sazak, Şaduman

Trakya Üniversitesi,9789753740500

Ergene Havzası çevre düzeni planı III

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740814

Ergene Havzası çevre düzeni planı II

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740807