Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 78

Okyanusya coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alam olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasım oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunım yerleştikleri ve yaşadıklan eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986507

Yer bilimi : fen bilimlerinde özel konular 2

Fen Bilimlerinde Özel Konular 2 yer bilimi çalışmamız, müfredat programı bakımından bir ders kitabıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, VIII.yarıyıl (son sınıf) öğrencilerine okutulmaktadır.Eserin müfredat programı oluşturulurken, YÖK Başkanlığı ve M.E.B'nin İlköğretim II.Kademe müfredat programlarına bağlı kalınmıştır.Nitekİm eserin bölüm başlıkları, YÖ...

By Doğanay, Hayati

Aktif Yayınevi,9789758986088

Çözümlü problemlerle temel prosesler

Bu kitap, Î.T.Ü. İnşaat Fakültesinde vermiş olduğum Temel İşlemler IIdersinin notlanmn düzenlenmesinden meydana gelmiştir. Temel İşlemler n dersininismi daha sonra Temel Prosesler""^ olarak değiştirilmiş olduğundan kitaba bu isimverilmiştir.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,9789756755259

Ekoloji ve çevre sorunları

Çevre kirlenmesinindeğişik boyutlarma gereken ağırlık verilmiş ve insanın ekosistem üzerindekitesirieri çeşitli misaller üzerinde ele alınmıştır. Böylece kitabın ders ve pratik içinyararlı hale getirildiğine inanılmaktadır.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,

Çevre sorunları

Günümüzde çevre sorunları ile başı dertte olan ülkeler, çevre sorunlarıkonusunda büyük bir çıkmazın içersindedirler. Sorunun çözümü, çoğu kezyöneticileri zor duruma sokmakta ve siyasi açmazlar yaşanmaktadır. Artık çoğuülkede, çevre sorunu, yönetim ile sıkı ilişkiler içersinde olduğu için, bir siyasisorun olarak kabul edilmektedir.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789756755396

Ulusal jeomorfoloji sempozyumu 2008 : Prof Dr. Mehmet Ardos Anısına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezi 20-23 Ekim 2008, Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bilimin tüm dallarında sempozyum, kongre organize etmeyikendisine misyon edinmiş bir üniversitedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Coğrafya Bölümü'nün organize ettiği ""Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu"" da bu misyonunbir parçasıdır. 20-23 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda...

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

17 Ağustos 1999 : 03:02

'Yatağım sağa sola gidip geldi. Ne oluyor diye, yataktan fırladım. Bina çok şiddetli bir biçimde sallanmaya başladı. Babama haber vermek için odalarına gitmeye karar verdim. Daha odamdan dışarı çıkacak zaman bulamadan, kendi odamın kapısının önüne geldiğimde, sarsıntının şiddeti iyice arttı. Hareket etmek mümkün değildi. Oda kapısının kolunu tutup ...

By Koç, Çağdaş

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490184

Ergene Havzası çevre düzeni planı III

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740814

Ergene Havzası çevre düzeni planı II

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740807

Ergene Havzası çevre düzeni planı I

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740791

Daha geç olmadan

(Daha Geç Olmadan) kitabı küresel ısınma ile ilgilibilimsel bir kitap değildir.Kitabın içinde bilimsel açıklamaları, istatistik raporlarını,küresel ısınmanın bilimsel nedenlerini, olasıbilimsel tahminleri, olacak olanları bulamıyacaksınız.Dilediğiniz zaman bu bilgileri her yerde bulabilirsiniz.Gezegene ""ne olmakta olduğu ile ilgili bilgiler her ye...

By Nart, Nilgün

İm Yayın Tasarım,9789757270362

Çevre mikrobiyolojisi

Bu ders notu niteliğindeki kitap, fazla detaya girmeden, konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çok sayıda şekil ve tablo kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışma ile öğrencilerin her zaman yararlanabilecekleri kısa öz ve kolayca anlaşılır bir ders notuna sahip olması dağınık teksir ve diğer notlarla zaman harcamaması amaçlanmıştır.

By Örgev, Cemil

Değişim Yayınları,9789758289585

Mühendislik jeolojisi

Mühendislik jeolojisi isimli bu kitap, 1957 yılından bu yana İstanbulTeknik Ünversitesi İnşaat Fakültesi Jeoteknik kolunda ve Maden Fakültesinde okuttuğumuz dersleri kapsamaktadır.

By Erguvanlı, Kemal

Seç Yayın Dağıtım,9789757670377

Çevre teknolojisi 1

İki ciltten oluşan kitabın birinci cildinde, çeşitli sanayi atıklarının ve doğal kaynak döküntülerinin en aza indirilmesi, değerlendirilmesi yolları ve çevrenin korunması şeklinde iki önemli problem ele alınmıştır. 'Çevre Teknolojisi 1' adlı eserin gelişmekte olan endüstri, nüfus artışı ve bunların doğrultusunda çeşitli endüstriyel atıkların, evsel...

By Alosman, Mirali S.

Seç Yayın Dağıtım,9789757670360