Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 68

Küresel ısınmaya yükselen çığlık

İnsanoğlunun doğal kaynakları istismar ölçüsünde tüketerek doğaldengeleri bozması sonucunda çok önemli yaşamsal sorunlar ortayaçıkmıştır. Bunlara ''Çevre Sorunları'' veya ""İnsanlığın EkolojikSorunları"" denmektedir. Ekonomik, ekolojik, teknolojik, sosyolojikve politik kökenli bu sorunlar yaşamsal düzeyde önemlidir Açlık,susuzluk, canlı türlerinin ...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Çevre kirliliğini önlemede basına düşen görevler nelerdir ?

Odamız, ülkemizin diğer sorunlarında olduğu gibi ""ÇevreKirliliği""sorunu karşısında da çalışmalarda bulunmaktadır.Bu çalışmalardan biriside basın iş kolundaçalışanlararasında düzenlediğimiz ""Çevre Kirliliğini Önlemede BasınaDüşen Görevler Nelerdir?"" konulu inceleme yarışmasıdır.

By

,

Ülkemizde atık yönetimi idaresine ilişkin düzenlemeler ve kazançlı çevre idaresi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sanayiden kaynaklanan kirliliğinkontrol altma aimması, tehlikeli özellikleri nedeniyle kısa ve uzun vadedeinsan ve çevre sağlığına zarar verecek unsurların ortadan kaldırılması, sanayitesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmalarına yönelik teşviklerinarttırılması, az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçi...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601702

Hava kirlenmesi kontrolü

Hava kirlenmesi bilimsel olarak tanımı güç ve çeşitli olasılıklara dayandırılanbir oluşumdur. Pekçok kirleticinin etkileri ve bu etkilerin oluşumşekli iyi bilinmemektedir. Hava kirlenmesinde etkilenme, her ne kadar insansağlığı öncelikli bir etkilenme olarak alınıyorsa da bütün canlı ve eşyalan vedoğal dengeyi kapsamaktadır.

By Tünay, Olcay

İstanbul Ticaret Odası,

Küresel ısınma : etkileri ve önlemleri

insanoğlu, bitmek tükenmek bilmeyen hırsı cüzünden kendimaddi kalkınmasım ve refah seviyesini yükseltmek için hergün yeni bir teknoloji üretmektedir. Ancak bu yeni teknolojilerinsağladığı faydalardan daha fazla zararlanmn olduğunu, sonzamanlarda gittikçe olumsuz yönde değişim gösteren iklim koşullankamtlamış bulunmaktadır.

By Kaya, Turan

Ferman Yayınları,9789750128707

Kafir Halil : hikayesi

Ben aşkın zaferinde ve güzelliğin ışığında yaşamayageldim. Her ikisi de Tanrının yansımasıdır.Burada yaşıyorum yaşamın mülkünden göç ettirilemem.

By Cibran, Halil

Yaba Yayınları,9789753861403

Okyanusya coğrafyası

İnsanoğlunun en eski yerleşim alam olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasım oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda,Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunım yerleştikleri ve yaşadıklan eski mekânlardır.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986507

Yer bilimi : fen bilimlerinde özel konular 2

Fen Bilimlerinde Özel Konular 2 yer bilimi çalışmamız, müfredat programı bakımından bir ders kitabıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, VIII.yarıyıl (son sınıf) öğrencilerine okutulmaktadır.Eserin müfredat programı oluşturulurken, YÖK Başkanlığı ve M.E.B'nin İlköğretim II.Kademe müfredat programlarına bağlı kalınmıştır.Nitekİm eserin bölüm başlıkları, YÖ...

By Doğanay, Hayati

Aktif Yayınevi,9789758986088

Çözümlü problemlerle temel prosesler

Bu kitap, Î.T.Ü. İnşaat Fakültesinde vermiş olduğum Temel İşlemler IIdersinin notlanmn düzenlenmesinden meydana gelmiştir. Temel İşlemler n dersininismi daha sonra Temel Prosesler""^ olarak değiştirilmiş olduğundan kitaba bu isimverilmiştir.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,9789756755259

Ekoloji ve çevre sorunları

Çevre kirlenmesinindeğişik boyutlarma gereken ağırlık verilmiş ve insanın ekosistem üzerindekitesirieri çeşitli misaller üzerinde ele alınmıştır. Böylece kitabın ders ve pratik içinyararlı hale getirildiğine inanılmaktadır.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,

Çevre sorunları

Günümüzde çevre sorunları ile başı dertte olan ülkeler, çevre sorunlarıkonusunda büyük bir çıkmazın içersindedirler. Sorunun çözümü, çoğu kezyöneticileri zor duruma sokmakta ve siyasi açmazlar yaşanmaktadır. Artık çoğuülkede, çevre sorunu, yönetim ile sıkı ilişkiler içersinde olduğu için, bir siyasisorun olarak kabul edilmektedir.

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789756755396

Ulusal jeomorfoloji sempozyumu 2008 : Prof Dr. Mehmet Ardos Anısına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, Troia Kültür Merkezi 20-23 Ekim 2008, Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bilimin tüm dallarında sempozyum, kongre organize etmeyikendisine misyon edinmiş bir üniversitedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-EdebiyatFakültesi Coğrafya Bölümü'nün organize ettiği ""Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu"" da bu misyonunbir parçasıdır. 20-23 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda...

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

17 Ağustos 1999 : 03:02

'Yatağım sağa sola gidip geldi. Ne oluyor diye, yataktan fırladım. Bina çok şiddetli bir biçimde sallanmaya başladı. Babama haber vermek için odalarına gitmeye karar verdim. Daha odamdan dışarı çıkacak zaman bulamadan, kendi odamın kapısının önüne geldiğimde, sarsıntının şiddeti iyice arttı. Hareket etmek mümkün değildi. Oda kapısının kolunu tutup ...

By Koç, Çağdaş

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490184

Ergene Havzası çevre düzeni planı III

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740814

Ergene Havzası çevre düzeni planı II

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740807

Ergene Havzası çevre düzeni planı I

Trakya Üniversitesi ile Çevre Bakanlığı arasında 11 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve13 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren ""Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı"" bizlereatalardan kalma miras olarak tanıtılan toprak, su ve diğer doğal kaynaklarımızın geleceknesillere bir emaneti olarak ulaşmasının ve anayasamızda bulunan hükümlerin bir gereğidir.

By

Trakya Üniversitesi,9789753740791