Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 3 - 12 sonuç sayısı 67

Marmara Bölgesinde çevre kirlenmesi, İstanbul, 27- 30 eylül 1977

Çevre kirlenmesi günümüz insanını düşündüren bir sorundur.ister kalkınmış isterse kalkınma yolunda olsun, bütün ülkelerbu düşündürücü sorunun üstesinden gelebilmek için çalışmaktadırlar.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Orman ürünlerinin üretim, tüketim, pazarlama sorunları ve çözüm yolları paneli, İstanbul, 13 Şubat 1981

Orman alanı bakımından ülkemiz Avrupa'da İsveç ve Finlandiya'dansonra üçüncü sırayı almaştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Depremle uyanmak

Depremle uyanmak, insanoğlu için dünya yaşamındaönemli bir dönüm noktası. Gerek gece yarısında vegerekse gündelik işlere dalmışken, büyük bir sarsıntıile uyanmak insan yaşamında oldukça önemli bir olay.

By Özer, Ramazan

Ekev Yayınları,

Bitkibilimin babası İbn- Baytar

Bilim adamlarının yaşamlarını belirleyen, her şeydendaha çok, bilimsel çalışma, inceleme ve araştırmalarıdır.Belli bir alandaki bilgileri, bağımsız birbilimsel disiplin durumuna getirmek ya da varolan birbilim dalına yeni bir içerik ve yön kazandırarak gelişmesinisağlamak, hiç de kolay değildir. Bunun için,yaratıcı bir zekaya sahip olmak, hatta büt...

By Feyyaz, Süleyman

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628560

Ülkeler coğrafyası

Ülkeleri tanımak, gerek sosyal bilimler ve gerekse coğrafya bilimi üzerindearaştırma yapanlar ve bu alanlarda eğitim görenler için önemli bir bilimselzorunluluk olsa gerekir. Dünyamız nasıldır? Nasıl oluşmuştur? Kaç kıta vardır?Türkiye, Dünya üzerinde nerededir? Türkiye'nin komşuları hangi ülkelerdir?Kıtalardaki ülkelerle ilişkileri nasıldır? Hızla...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986767

Genel coğrafya : coğrafya bilimine ve coğrafya öğretimine giriş

Bu kitabın ilk baskısı coğrafyacı arkadaşlarım, öğrenci ve öğretmen adaylarınınyoğun ilgisiyle karşılanıp umduğumdan daha kısa bir sürede tükendiği için, ikinci baskınınyapılması kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla, bu nedenle, öncelikli olarak kitabını takdiredip satın alan, okuyan, arkadaş ya da meslektaşlarına önermiş olan; ayrıca bana, yazarolarak, fa...

By Atasoy, Emin

Ezgi Kitabevi,9789758606395

Genel ortam kirlenmesi

XXI. Yüzyıl başlarken , Türkiye'nin ve bütün dünyanın çözmek zorundaolduğu en büyük sorun ortam kirlenmesidir. Uçurumun başınagelmiş yaşlı gezegenimiz büyük bir çevre sorunları yumağıyla karşı karşıya,içiçedir. Nüfusun aşın artması bu sorunların, kirlenmenin başlıca nedenidirDünya, üzerinde yaşamaya çalışan korkunç kalabalığı beslemeyecekkadar zorl...

By Güney, Emrullah

Ezgi Kitabevi,9789758606368

İç mekan süs bitkileri

Doğanın bir parçasz olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eskiyıllara dayanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıl önce Çinlilerin evlerini süs bitkileriylebezedikleri bilinmektedir.

By Oral, Necdet

Ezgi Kitabevi,9789757763666

Nasıl zehirleniyoruz

Çevremizi tümüyle sarmış olan aşırı derecede toksik (zehirli)yüzlerce ve binlerce sentetik kimyasal yetmiyormuş gibi, endüstrininçıkardığı ve her gün artan miktarda toksit metal artıklarçevreye yayılıyor.

By Kuzanlı, Mennan Aysım

Dharma Yayıncılık,9789944986779

Kimyasal ambalaj ve atıkların çevreye etkileri ve zararlarının önlenmesi, seminer, 08.11.2006

Kimya sanayii tüm sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ilk 3 sektör arasında yeralmakta, bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabuledilmektedir. A ynca, Kimya ve Boya sanayiinin, Türk imalat sanayiinde üretilenürünlerin yaklaşık% 30'unu oluşturması, ayrıca birçok üretim yapan firmaya anagirdi sağlaması konunun önemini bir k...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601276

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,