Konu Başlıkları

Astronomi ve Uzay

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 24

Takvimü'l edvar : takvimler

Ahmed Cevdet Paşa Takvimü'l-Edvar adlı bu eserinde kendi zamanına kadar kullanılagelmiş olan takvimlerin genel prensiplerini verir ve bu genel prensipler çerçevesinde, Başmüneccim Tahir Efendi'nin teklif ettiği takvimi, başlangıcı Sonbahar ılımı olmak kaydıyla, yeniden önerir. Eser bir takvim teklifi maksadı ile kaleme alınmıştır...

By Ahmet Cevdet Paşa

Gündoğan Yayınları,9789755201320 

Dünyamızın gizli sahipleri

Eski gizemler, arkeolojik gizlilikler, uzaydan gelenler,gelmiş olanlar, batan ya da batmış olduğu sanılan kıtalarzaman zaman yeniden kimi kitaplarda, kimi komploteorilerinde halen sözkonusu oluyorlar, Uçan Daireler iseson bir rapora göre bir yanılsamadan başka şey değiller.İyi de Uçan Daire yoksa Uzayhlar da yok oysa ki. .. yoksaET'nin sevimliliğin...

By Scognamillo, Giovanni

Bilge Karınca,9789758715732

İstanbul gizemleri : büyüler, yatırlar, inançlar

Yüzyıllardan beri İstanbul hakkında pek çok şey yazıldı.İstanbuI'Iu olan ve olmayanlar yazdı, İstanbul'u bilenve bilmeyenler, İstanbul'u yaşayan ve yaşamayanlar,içinde bulunanlar ve gelip geçenler yazdı. İstanbul'u Batılılarve Doğulular yazdı, tüm değişik adları ile, heyecanla,merak, ilgi ve sevgi ile, şaşırarak, bazen bozularakİstanbul yazıldı, ya...

By Scognamillo, Giovanni

Bilge Karınca,9789758715756

Türkler ve uzaylı ataları

Türkler'in varoluş ve uygarlık tarihi; Batılı ve Arap tarihçiler ve bunlara uyan tarihçi ve araştırmacı ünvanlı bazı Türk yazarın iddia ettiği gibi üç-beş bin yıl ile sınırlı değildir. Bilakis varoluş tarihimiz çok daha eskidir. Ayrıca astronomi, fizik, kimya, matematik, tıp vb konuda her zaman en ileride olduğunu ispatlayan Türkler, elektriği 20'n...

By Bektan, Ali

,9789756553367

Derlenmiş ve denenmiş astroloji

Çeşitli Astroloji anlayışları vardır. ÇinAstrolojisi, Hind Astrolojisinden; Aztek Astrolojisi,Maya Astrolojisinden farklıdır.Türkiye'de benimsenen Astroloji türü""Mezopotamya - Yunan - Roma"" yöntemlerindenmeydana gelmiştir.

By Yalçın, Ayhan

Geçit Kitabevi,9789757699743

Kahve, çay, su falı

Fal Nedir?Bazı alet ve vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminde bulunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işine ""Fal"" denir.

By Yalçın, Safinaz

Geçit Kitabevi,9789757699682

Yıldızlardan gelen tanrılar

Türkiye'nin kendi alanlarında en eski ve en uzman kadroları Sınır Ötesi'nde buluşuyor... Türkiye'nin ilk UFO Araştırmacıları'ndan Selman Gerçeksever'in telif ve çeviri kitapları bundan sonra Sınır Ötesi'nden yayınlanacak. Selman Gerçeksever yayınevimizden çıkan bu ilk kitabında; eski tarihi belgelerdeki kayıtlardan günümüze kadar Evren'de Zeki Haya...

By Gerçeksever, Selman

Sınırötesi Yayınları,9789758312108

Güneş sisteminin temel fiziği

Yıldızlar, yapıları ve evrimleri

İstatistik astronomi I (ders kitabı)

Kadınların en çok aldattığı burçlar

Takiyüddin : uzayı çözen bilim adamı

Uluğ bey : astronomi uzmanı bir hünkar