Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 2172

Tütüncübaşı Şükrü anlatıyor : Sultan Vahdeddin'in son günleri

Ne hain denebilir ne de kahraman, normal bir insandı o. Devleti sele kapılmış gidiyorken geçmişti dümene; lakin sel önünden kütük kapacak mahareti yoktu. Bir devrin batışını seyretti melûl melûl.Bir şey çalmadığı devletten bir şey de alamadan kopup gitti. Yadelde garip, sefil yaşadı; ama onurunu çiğnetmeden. Kurtaramadığı vatanının kurtulduğunu duy...

By Kandemir, Feridun

Yağmur Yayınevi,9789757747642

Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânî-zâde Mehmed Atâullâh Efendi tarafından, vakanüvis hüviyetiyle Âsım Târihi'ne zeyl olarak yazılmıştır.Bu...

By Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah

Çamlıca Basım Yayın,9789944905626

Ziya Gökalp'te Türkçülük akımı

“Ziya Gökalp’te Türkçülük Akımı” isimli bu çalısma, Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıs, 1995 Eylül’ünde jüri huzurunda savunularak, kabul edilmistir.Söz konusu tez, Türk milliyetçiliğinin teorisyeni Ziya Gökalp’in, “Türkçülük” adı altında, Türk milliyetçiliğine iliskin gelistirdiği fi-kirleri –düsünürün konu üzerindeki eser ve makaleleri taranar...

By Osmanağaoğlu, Cihan

On İki Levha Yayıncılık,9789750159916

Mitolojiden efsaneye : Türk mitolojisinin Türkiye'deki efsanelerdeki izleri

Bu çalışma, Türklerin eski çağlardan beri kültür dünyasını şekillendirmişolan mitolojik unsurların tespit edilmesi ve bunlarınizlerinin Türkiye’deki efsanelerde devam ettiğinin gösterilmesitemel düşüncesine dayanmaktadır. Bu sebeple önce tarihî kaynaklardave on dokuzuncu, yirminci yüzyılda Orta Asya’da yapılaneski Türk inançları ve Şamanizm çalışma...

By Kaya, Muharrem

Bağlam Yayıncılık,9789758803781

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e zihniyet, siyaset ve tarih

2002 yılı sonunda değerli meslektaşım Dr. Şahin Alpay’ıntavsiyesi ve dönemin Zaman gazetesi genel yayın yönetmenyardımcısı Eyüp Can’ın önerisi sonrasında değişen aralıklarlabu yayın organında yorum yazıları yazmaya başladım. Zamangazetesinin Batı basınındaki op-ed yazıların yayınlandığı bölümleriandıran ama yazara daha geniş alan tanıyan yorumsahif...

By Hanioğlu, M. Şükrü

Bağlam Yayıncılık,9789758803675

Çeçenistan günlüğü : bir savaş muhabirinin izlenimleri

Thomas Goltz, bu kitapta Çeçenistan’daki savaşı, özellikle de Samaşki’de yaşanan katliamı birinci ağızdan okuyucularına ulaştırıyor.Batı dünyasında uzunca bir dönem İslâmi köktendinciliğin bir başka örneği olarak görülen bu savaşın aslında Stalin döneminde yerlerinden edilen Çeçenlerin geri dönme mücadelesi olduğunu gösteriyor. Kitap masumiyetin ka...

By Goltz, Thomas

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176238

Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muhaberesi ileBaşlayan Zaferlerimizin Belgesel Öyküsü.

By Artunç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789752820455

1915 Çanakkale savaşı

Her geçen gün önemi artanÇanakkale Savaşları'nınbelgesel öyküsü...

By Artunç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639473

Türk tarihi ve coğrafyası üzerine

2300 yılda 4 ana olay veTürk tarihinin dönüm noktalarıbunların coğrafi referanslarıüzerine bir inceleme..

By Boğuşlu, Mahmut

Kastaş Yayınevi,9789756544044

İkinci Dünya Savaşı I

""Dünya Savaşı"" deyimi, 1914'de, yani 20 nci yüzyılınilk yarısında çıktı. Bu deyim, o güne kadar görülmemiş çokbüyük çaptaki, hatta dünyayı kapsayan genişlikteki bir mücadeleyianlatıyordu. Ve galiba bundan sonra moda oldu ve1939'da başlayan savaşa da İkinci Dünya Savaşı adı verildi.

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639862

İkinci Dünya Savaşı II

45 milyon insanın ölümüneneden olan savaşlarınbelgeseli..

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639862

İsmet Paşa : bir dönemin öyküsü

Türk Kurtuluş Savaşı'nda ve bu zafer sonunda kurulan yeni ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin her safhasında ""İkinci Adam"" olarak en önemli görevleri üstlenen İsmet İnönü hakkında yerli ve yabancı birçok kitap yazılmıştır. Fakat sadece bu kitaptır ki, İnönü'yü yalnız askeri cephesiyle ele alarak onu bu yönüyle irdelemiş ve asker İsmet'in bu yüzünü ay...

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639558

Kıbrıs'ta savaş ve barış

Kıbrıs sorunu, ne bir Kıbrıslı Türk-Kıbrıslı Rum, veya ne de Türkiye-Kıbrıs sorunudur. Bu, doğrudan doğruya Türkiye-Yunanistan, daha da doğrusu bir Türklük-Rumluk sorunudur.Üstelik bugünün işi de değildir. Tarihin derinliklerinden gelen yüzyılların birikimi bir sorundur ve Doğu Roma, Bizans dönemlerine kadar gerilere uzanır. Selçuklularla Anadolu'y...

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639169

Kurtuluş Savaşı başlarken

Kurtuluş Savaşı'nın kendisi de, kuşkusuz, birbirine bağlı politik, sosyal, ekonomik, askeri, bir hayli değişik konuyu içerir. Biz burada daha çok askeri olaylara ağırlık verdik ve askeri görünümünü çözmeye gayret ettik. Bu nedenle de yapıtın temelini ve ana iskeletini, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı'nın resmi yayınlarından faydalanarak kurduk.

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,

Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yılları

Kurtuluş Savaşı,600 yıllık büyük bir imparatorluğun azala azala Anadolu'dan ibaret kalan son topraklarının da yağmalanması karşısında, Türk halkının isyanı ile başlamış ve Mustafa Kemal önderliğinde tam üçbuçuk yıl sürmüştür.Şimdi düşünmesi bile zor, akla hayale gelmeyen yığınla güçlükler içinde geçen bu uzun savaş, yenilgi ve zaferle inişli çıkışl...

By Artuç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639008

Barış yolunda Mudanya Mütarekesi

Eser, Mondros'tan Mudanya Mütarekesi'ne, Sevr'den Lozan Antlaşmasına kadar geçen süreçte yaşanan olayları incelemektedir. Eserin ilk üç bölümünde, Mondros ve Sevr'e karşı, direniş ve Kuvva-i Milliye h ...

By Pehlivanoğlu, A. Öner

Kastaş Yayınevi,9789756544457