Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 2158

Osmanlı - Rus savaşları : Rusların gözünden 240 yıl kıran kırana Kırım, Balkanlar, 93 harbi ve Sarıkamış

Gerek I. Aleksandr ve gerekse I. Nikolay, Avrupa devletleriyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın, herhangi bir minnettarlığın Avrupalı yöneticileri Rusya'yı sevmeye zorlamayacağını anlayamamışlardı. Rusya, eski ve yeni dünyanın güçlü ülkelerinin nazarında daima bir çıban başıydı ve öyle kalacaktı. XIX. Yüzyılda Rusya'yı aşırı monarşist ve reaksiyon...

By Şirokorad, A. B.

Selenge Yayınları,9789758839636

Türk halklarının kökeni

Batılının, üstün beyaz efendinin ataları Milattan binlerce yıl önce dünyanın her yerinde olabiliyor; her yer onların, her şey onların. Onların tarihi, uygarlıkları, kültür ve gelenekleri incelenmeye, ama yalnızca onlar tarafından incelenmeye değer. Diğerlerinin hepsi ""kenar mahalle çocukları""dır. Tarihleri, kültürleri, uygarlıkları incelenmeye da...

By Hern, Matt

Selenge Yayınları,9789758839585

Yahudi tarihi

Tevrat'da anlatılan Yahudi tanrısı Yahve (Yahova) çocuk doğurur, Yahudilerle birlikte savaşa gider, Mısırlıların evlerini basarak onlardan Yahudilerin intikamını alır, bazen kızıp Yahudileri cezalandırır, sonra yaptığına pişman olur ve göz yaşı döker; karanlık ve kuytu yerlerden korkar, serin ve gölgelik yerlerde dolaşmaktan hoşlanır, pişmiş et kok...

By Nana, Mahmut

Selenge Yayınları,9789758839599

Saka Yakutlar

Herodot'un ""İskit"", Persierin ""Saka"" dedikleri bir halkın çocukları günümüzde Sibirya'da ""Saha"" adıyla yaşamaktadır. Onlar kendilerine ""Saha"" derler. Tunguslarm kullandıkları ""Yakut"" kelimesi ise Ruslar vasıtasıyla dilimize girmiş ve yerleşmiştir. Anadoluda karşılaştığımız ""ses saklama"" geleneğini .hâlâ yaşatan domuz eti yemeyen ve domu...

By Seroşevsky, V. L.

Selenge Yayınları,9789758839322

Anadolu'da Türkiye yaşayacak mı?

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma senaryoları üzerine, dönemin aydınları, imparatorluğun içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, olası ihtimaller ve devletin kurtuluşu üzerine eserler kaleme almışlardır. İmparatorluğun akıbeti hakkında Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset ve Ahmet Saib'in Şark Meselesi adlı eserleri, bunlardan sadece ikisidir. Bu amaca yö...

By Mool, Johns

Selis Kitaplar,9789752552159

Güneş batmadı : müvekkilim Adnan Menderes ve Yassıada

""Yassıada; işkencenin, siyasal ve sosyal rezaletin simgesidir.""""... Yassıada anılarımı yazıyorum diyemem. Peki neyi yazıyorsun diye sorarsanız, okuma zahmetine katlandığınız takdirde neleri yazmış olduğumu göreceksiniz. Bunları yazmamı, uzun yıllar boyunca çevremdeki herkes, hatta Adalet Partisi'nde yardımcılığını yaptığım Sayın Süleyman Demirel...

By Asal, Talat

Selis Kitaplar,9789758724178

Hazar çevresinde bin yıl

L. N. Gumilev Eski Türkler isimli eserinde 'kendi tarih ve kimliğini bilmeyen, bunun şuurunda olmayan hiç bir kültürün anlamı yoktur' diyerek esasen tarih şuuru olmayan kültürlerin de geleceğinin olmadığına işaret etmektedir.Üzülerek belirtmek gerekirse tarih boyunca insanlığın kaderinde çok önemli bir rol oynamalarına rağmen Türklerin tarih şuurun...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839070

Yıldız Sarayı'nda bir papaz

Maruni papazı olan Sabuncuzade Louis Alberi, Diyarbakır doğumludur. Lübnan'da medrese eğitiminden sonra Roma'da propaganda üzerine üniversite eğitimi almıştır. Arapça ve İngilizce gazeteler neşreden Louis Alberi, Londra'da Arapça profesörü olarak da görev yapmıştır. Daha sonra Süryani Katoliklerce Şam'a gönderilen Sabuncuzade Louis, bu arada Trablu...

By Alberi, Sabuncuzade Louis

Selis Kitaplar,9789758724819

Muruc ez zeheb (Altın bozkırlar)

X. Yüzyılın birinci yarısına ait olan ve çeşitli Batı dillerine de çevrilen bu eser, birinci el kaynaklar arasında önemli bir yer tutar. Muruc ez- Zeheb, araştırmacı ve tarihçilerin, özellikle de Türk tarihi üzerinde çalışanların mutlaka baş vurmak zorunda oldukları bir kaynaktır.

By Mesudi

Selenge Yayınları,9789758839261

Son ve yeniden başlangıç

Şöyle bir soru soralım: Bu mesele neden bize ilginç geliyor? Halbuki öylesine toplanmış herhangi bir bilgi insanın kafasını kurcalamıyor, dikkatini dahi çekmiyor. Bir şeyi öğreniyor ve onun için enerji sarfediyorsak, onun neye yaradığını da bilmemiz gerekir. Sanırım cevabı basit.İnsanlığın yeryüzündeki var oluş süresi, 30-50 bin yıl gibi gerçekten ...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839216

Tanrıların ve firavunların dili

Ural-Altay eteklerinin Türkler'in ata yurdu olduğu konusu önceden beri şüpheliydi; artık daha da şüpheli. Evet, Ural-Altaylar ata yurdumuzdur, ama tarihin belli bir döneminden bu yana.Ya ondan öncesi?Tanrı yeryüzünü yarattığından beri Türkler'i oraya eliyle mi koydu? Neden kendilerini Ari [üstün] kabul eden Batılıların ataları Orta Asya'da, Hindist...

By Fattah, Nurihan

Selenge Yayınları,9789758839209

Avrasya'dan makaleler 1

Batısı Atlantik Okyanusu, doğusu Pasifik Okyanusu ve güneyiHint Okyanusu ile yıkanan bu devasa kıtada çok uzun zaman öncetarih sahnesine çıkan halklar yaşamışlardır. Fakat bu büyük toprakparçasının zaman ve mekan açısından bölgelere ayrılması gerekiyor.Tabii şartlar ve kaynaklar kıtanın tüm bölgelerinde aynı olmadığıiçin, toplumlar belirli coğrafi ...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839377

Eski Ruslar ve büyük Bozkır halkları 1

Elinizdeki eser, ilk bakışta, konunun ortaya konuluşu, kaynak ve literatür seçimi, anlatım ve hüküm çıkarma hususlarında doğru yöntem ve kompozisyon metotları gözetilmeden yazılmış gibi gelebilir. Ama bu, sadece ilk bakıştadır. Eğer iyi düşünülürse, bütün bunların mevcut olduğu ve hiç de banal olmayan bir biçimde sunulduğu açıkça görülecektir.Yazar...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839100

Eski Ruslar ve büyük Bozkır halkları 2

Teorik olarak ""Hyung-nu""lar dediğimiz süper-etnos, bünyesinde sadece Hyung-nu, Siyenpi, Tabgaç, Türküt [Türkler] ve Uygurlar`ı değil, farklı orijinlere ve değişik kültürlere mensup birçok komşu etnosları da barındırıyordu. Etnik yapının mozaikliği, onun başka bir süper-etnos bütünlük olarak varlığını engellemez. ...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839117

Eski Türkler

İnsanlık tarihi henüz bütün yönleriyle düzenli bir şekilde incelenmiş değil. Avrupa ve Yakın Doğu`daki hadiseler zinciri ve toplu şekillenmeleri XIX. Yüzyıl sonlarına doğru şöyle-böyle incelenmiş; Çin ve Hint yazılı kaynaklarıyla, çok geiş Avrasya stepleri ise, XX.Yüzyılın başlarında hâlâ araştırmacıları beklemektedir. Orta Asya bozkırlarında iki ö...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839056

Hunlar

L.N. Gumilev, Orta Asya Hun (Hyung-nu) ve Türk tarihi konusunda, son dönem tarihçiler arasında bir üstad ve ekol kabul edilirse de, gerek bu eserde, gerek Eski Türkler`de ve gerekse Etnogenez ile Hazar Çevresinde Bin Yıl`ında ileri sürdüğü görüşlerin tamamına katılmak mümkün değildir. Esasen bugüne kadar, bütün görüşleri müttefikten kabul edilen ne...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839049