Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 173 - 16 sonuç sayısı 2761

1915 Çanakkale savaşı

Her geçen gün önemi artanÇanakkale Savaşları'nınbelgesel öyküsü...

By Artunç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,9789757639473

Büyük Taarruz Başkomutan Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muhaberesi ileBaşlayan Zaferlerimizin Belgesel Öyküsü.

By Artunç, İbrahim

Kastaş Yayınevi,

Çeçenistan günlüğü : bir savaş muhabirinin izlenimleri

Thomas Goltz, bu kitapta Çeçenistan’daki savaşı, özellikle de Samaşki’de yaşanan katliamı birinci ağızdan okuyucularına ulaştırıyor.Batı dünyasında uzunca bir dönem İslâmi köktendinciliğin bir başka örneği olarak görülen bu savaşın aslında Stalin döneminde yerlerinden edilen Çeçenlerin geri dönme mücadelesi olduğunu gösteriyor. Kitap masumiyetin ka...

By Goltz, Thomas

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176238

Nutuk

Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı İstiklal Savaşı ve öncesini anlatan önemli bir tarihi belgedir

By Atatürk, Mustafa Kemal

Kitap Zamanı,9789944353304

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e zihniyet, siyaset ve tarih

2002 yılı sonunda değerli meslektaşım Dr. Şahin Alpay’ıntavsiyesi ve dönemin Zaman gazetesi genel yayın yönetmenyardımcısı Eyüp Can’ın önerisi sonrasında değişen aralıklarlabu yayın organında yorum yazıları yazmaya başladım. Zamangazetesinin Batı basınındaki op-ed yazıların yayınlandığı bölümleriandıran ama yazara daha geniş alan tanıyan yorumsahif...

By Hanioğlu, M. Şükrü

Bağlam Yayıncılık,9789758803675

Mitolojiden efsaneye : Türk mitolojisinin Türkiye'deki efsanelerdeki izleri

Bu çalışma, Türklerin eski çağlardan beri kültür dünyasını şekillendirmişolan mitolojik unsurların tespit edilmesi ve bunlarınizlerinin Türkiye’deki efsanelerde devam ettiğinin gösterilmesitemel düşüncesine dayanmaktadır. Bu sebeple önce tarihî kaynaklardave on dokuzuncu, yirminci yüzyılda Orta Asya’da yapılaneski Türk inançları ve Şamanizm çalışma...

By Kaya, Muharrem

Bağlam Yayıncılık,9789758803781

Ziya Gökalp'te Türkçülük akımı

“Ziya Gökalp’te Türkçülük Akımı” isimli bu çalısma, Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıs, 1995 Eylül’ünde jüri huzurunda savunularak, kabul edilmistir.Söz konusu tez, Türk milliyetçiliğinin teorisyeni Ziya Gökalp’in, “Türkçülük” adı altında, Türk milliyetçiliğine iliskin gelistirdiği fi-kirleri –düsünürün konu üzerindeki eser ve makaleleri taranar...

By Osmanağaoğlu, Cihan

On İki Levha Yayıncılık,9789750159916

Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânî-zâde Mehmed Atâullâh Efendi tarafından, vakanüvis hüviyetiyle Âsım Târihi'ne zeyl olarak yazılmıştır.Bu...

By Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah

Çamlıca Basım Yayın,9789944905626

Tütüncübaşı Şükrü anlatıyor : Sultan Vahdeddin'in son günleri

Ne hain denebilir ne de kahraman, normal bir insandı o. Devleti sele kapılmış gidiyorken geçmişti dümene; lakin sel önünden kütük kapacak mahareti yoktu. Bir devrin batışını seyretti melûl melûl.Bir şey çalmadığı devletten bir şey de alamadan kopup gitti. Yadelde garip, sefil yaşadı; ama onurunu çiğnetmeden. Kurtaramadığı vatanının kurtulduğunu duy...

By Kandemir, Feridun

Yağmur Yayınevi,9789757747642