Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 181

Bryophyte locality data from the Near and Middle East [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : Volume 6 : Bryophyta : Pottiaceae (Eucladium – Z), Pterigynandraceae, Ptychomitriaceae, Pylaisiaceae, Pylaisiadelphaceae, Racopilaceae, Rhytidiaceae, Schistostegaceae, Scorpidiaceae, Seligeriaceae, Sematophyllaceae, Sphagnaceae, Splachnaceae, Splachnobryaceae, Stereophyllaceae, Tetraphidaceae, Thuidiaceae, Timmiaceae, Trachypodaceae

Bryophyte locality data from the Near and Middle East [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : Volume 5 : Bryophyta : Neckeraceae, Oncophoraceae, Orthotrichaceae, Plagiomniaceae, Plagiotheciaceae, Polytrichaceae Pottiaceae (A – Didymodon)

Bryophyte locality data from the Near and Middle East [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : Vol 4 : Bryophyta : Gigaspermaceae, Grimmiaceae, Habrodontaceae, Hedwigiaceae, Hookeriaceae, Hylocomiaceae, Hypnaceae, Lembophyllaceae, Leskeaceae, Leucobryaceae, Leucodontaceae, Meesiaceae, Meteoriaceae, Mniaceae

Bryophyte locality data from the Near and Middle East [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : Volume 3 : Bryophyta : Bruchiaceae, Bryaceae, Buxbaumiaceae, Calliergonellaceae, Climaciaceae, Cratoneuraceae, Cryphaeaceae, Dicranaceae, Diphysciaceae, Ditrichaceae, Drummondiaceae, Encalyptaceae, Entodontaceae, Ephemeraceae, Erpodiaceae, Fabroniaceae, Fissidentaceae, Fontinalaceae, Funariaceae)

Bryophyte locality data from the Near and Middle East [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : (Volume 2: )

Bryophyte locality data from the Near and Middle East : [Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sinai Peninsula, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen (incl. Socotra)] 1775-2019 : Volume 1 : Anthocerotophyta, Marchantiophyta

Zeytin ve zeytinyağı analizleri : her derde deva mucizevi bitki

Disiplinlerarası çevre araştırmaları

Tıbbi ve aromatik bitkiler : uçucu yağlı bitkiler

Ziraat alanındaki yeni yaklaşımlar

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye : Sağlık Tıp Bilimleri, Veteriner Hekimliği : özet kitabı = 6th International Congress on Multidisciplinary Studies : Health / Medical Sciences, Sports Sciences, Ve

Tarımsal ve endüstriyel biyoteknoloji uygulamaları : biyoekonomi

Hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretimde güncel yaklaşımlar

Her yönüyle kinoa önemi kullanılması ve yetiştiriciliği

Bitkilerin ekonomik önemine genel bir bakış

Bulanık mantık yöntemi ve uygulamaları