Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 10 - 16 sonuç sayısı 160

Lisanslı depoculuğun ve teslimata bağlı işlemlerin Türkiye tarım ürünleri piyasasına ve vadeli işlemlere olası etkileri

Bir tarım ülkesi olan ülkemizde ürün piyasalarımızm başta AB olmak üzere,gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturulabilmesibakımmdan üretimden tüketime kadar olan tüm safhalarda birbirini destekleyecekve tamamlayacak şekilde gerekli çağdaş kurumlarm oluşturulması zorunluluğubulunmaktadır.

By Erbay, E. Recep

İstanbul Ticaret Odası,9789944601672

Organik tarım bakımından Türkiye'nin potansiyeli, bugünkü durumu ve geleceği

Bugün küresel ısınma, iklim değişikleri, kuraklık, yeraltı ve yerüstü sukaynaklarının geleceği düşünülmeden aşırı ölçüde kullanılması bilimadamlarını ve araştırıcıları, aynı zamanda siyaset ve devlet yöneticilerini üretimve 'teknoloji için yeni yönelişlere sevk etmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604109

Organik tarım analizi ve AB pazarı fırsatı

Ekolojik ya da organik tarım; toprağın verimliliğine devamlılık sağlayanbiyolojik mücadele ile hastalık ve zararları kontrol altına alarak, sentetik kimyasalgübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekimnöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, her aşaması kontrol altında olanelde edilen ürünün sertifika ile belgelend...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600743

Kuş gribi, merdivenaltı üretim ve gıda terörü gölgesindeki gıda sektörü ve beklentileri, seminer, 16 Mart 2006

İnsan sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle ülkemizin en önemlisektörlerinin başında gelen gıda sektöründe, merdivenaltı üretim insan sağlığınıtehdit eden sağlıksız ürünler nedeniyle hem tüketicileri hem de düzgünkoşullarda üretim yapan işletmeleri tehdit etmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600811

İstihdam perspektifinde AB sürecinde Türk tarımının genel sorunları ve çözüm önerileri

Tarım sektörü, gıda ve hammaddenin ana kaynağı oluşu ve istihdam sağlayıcıözellikleri bakımından yalnız gelişmekte olan ülkeler için değil tüm ülkeleraçısından çok önemlidir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604771

Tarım envanteri ve alternatif ürünler geliştirilmesi

Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir.Hepimizin yıllardırbildiği bu cümle acaba gerçekleri ne kadar yansıtıyor? Bildiğimiz gibi Türkiye'ninekilebilir alanlan, sulama imkanlan, toprak ve coğrafi yapısı ile iklimkoşulları ülkemize büyük bir avantaj sağlamaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602181

Tarım kesiminde yeniden yapılanma : yeni destekleme politikaları ve ürün borsalarının organizasyonu

Tarım sektörü ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelir ve istihdama katkısağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması, sanayiyesermaye aktarması ve ihracata doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmasıaçısından Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden birisidir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125244

Sistematik botanik 2

İlk baskısını 1994 yılında 'Tohumsuz Bitkiler Sistematiği' adı ile yapan kitabımızın kısa sürede dördüncü baskısının da bitmiş olması bizi mutlu etmiş, çalışma şevkimizi artırmıştır. Birçok üniversitede yardımcı ders kitabı olarak okutulması, bu alanda büyük bir boşluğu doldurduğunun göstergesidir.Ancak sistematik bilmindeki değişiklikler gözönünde...

By Altuner, Zekeriya

Aktif Yayınevi,9789756755990

Su ürünleri terimleri sözlüğü

Sahasında bir ilk olduğunu düşündüğümüz bu çalışma;ülkemizde Su Ürünleri alanında yayınlanmış ders kitaplarının tamamınayakını taranarak 2,5 yılda hazırlanmıştır.

By Atamanalp, Muhammet

Aktif Yayınevi,9789756755068

Sistematik botanik 1

Bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, özellikle biyolojik bilimlerdeki gelişmeler,bilgilerde değişmelere sebep olmakta ve bu yeni bilgilerin kitaplara aktarılmasını zorunlukılmaktadır. Bu nedenle kitaplarda da bazı değişikliklerin yapıiması kaçınılmaz olmaktadır.

By Altuner, Zekeriya

Aktif Yayınevi,

Agrindustrial design : 1st product and service design symposium and exhibition on agricultural industries : olive oil, wine and design = Tarıma dayalı sanayilerde tasarım : tarıma dayalı sanayilerde birinci ürün ve hizmet tasarımı sempozyumu ve sergisi [e

We would like to express our appreciation to the contributions ofmany people and institutions those supported the whole process ofthe symposium.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789054

Tavukçuluk

Köydeki çiftçi kendi ihtiyacı olan yumurta ve et temini için kümes hayvanı beslerken şehir merkezinde yaşayan küçük tavuk yetiştiricisi hayal ettiği köy yaşamını bir parça olsun evinin bahçesine getirmeyi amaçlar. Tabii bu arada ticarî işletmeciliği de unutmamak gerek... Kümes hayvanları çocuklar için de sevimli birer oyun arkadaşıdır. Birer küçük ...

By Peitz, Leonard

Bilge Kültür Sanat,9789944425254

Sığırcılık

Ulrich Daniel bir uzman danışman olarak, bu kitapta, sığır yetiştiriciliğinin bilimsel temelleri ile süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan metotları tüm yönleri ile incelemektedir. Kitap bu açıdan sadece bir başvuru kitabı olmayıp, ziraat ve veteriner fakültesi öğrencileri ile tüm yetiştiriciler için yardımcı bir kaynak niteliğindedir.Daniel, k...

By Daniel, Ulrich

Bilge Kültür Sanat,9789756316931

Koyunculuk

Hugo Rieder, Baden-Württemberg eyaletinde uzun yıllar sürdürdüğü küçükbaş hayvancılık yöneticiliği sayesinde koyun yetiştiricilerinin sorunlarını ve endişelerini iyi bilmektedir. Bir uzman danışman olarak, bu kitapta, koyun yetiştiriciliğinin bilimsel temelleri ile koyunculuk işletmelerinde kullanılan yetiştirme metotlarını tüm yönleri ile inceleme...

By Rieder, Higo

Bilge Kültür Sanat,9789756316924

Kangal (Karabaş) Türk çoban köpeği : tarihçe - tanım - yetiştirme - ıslah

Hakiki Karabaş Köpeği nasıl anlaşılır?Hakiki Karabaş Köpeğinin ana ırk vasıfları nelerdir?Hakiki Karabaş Köpeğinde Kurtçul Tırnak şart mıdır?Hakiki Karabaş Köpeği az yavru mu vermelidir?Karabaş Köpeğinin kulakları niçin kesilir?Kangal (Karabaş) Köpekleri hakkında bilimsel olarak hazırlanmış bu kitapta, sıklıkla merak edilen bu gibi soruların yanınd...

By Yılmaz, Orhan

Bilge Kültür Sanat,9789944425933

Arıcılık

Arıcılığın diğer hayvan türleri yetiştiriciliğinden önemli bir farkı vardır: Yoğun teorik bilgi gerektiren bir faaliyettir arıcılık. Bu arada yalnızca maddi kazanç amacıyla yapılmayıp bir gönül işidir arıcılık. Arıcılıkta başarılı olmanın ön şartı bal arısının yaşamına duyulan meraktır.Çocukluğundan bu yana bal arılarıyla birlikte büyümüş olan arıc...

By Lampeitl, Franz

Bilge Kültür Sanat,9789944425265