Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 144

İstihdam perspektifinde AB sürecinde Türk tarımının genel sorunları ve çözüm önerileri

Tarım sektörü, gıda ve hammaddenin ana kaynağı oluşu ve istihdam sağlayıcıözellikleri bakımından yalnız gelişmekte olan ülkeler için değil tüm ülkeleraçısından çok önemlidir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604771

Arıcılık

Arıcılığın diğer hayvan türleri yetiştiriciliğinden önemli bir farkı vardır: Yoğun teorik bilgi gerektiren bir faaliyettir arıcılık. Bu arada yalnızca maddi kazanç amacıyla yapılmayıp bir gönül işidir arıcılık. Arıcılıkta başarılı olmanın ön şartı bal arısının yaşamına duyulan meraktır.Çocukluğundan bu yana bal arılarıyla birlikte büyümüş olan arıc...

By Lampeitl, Franz

Bilge Kültür Sanat,9789944425265

Tarım envanteri ve alternatif ürünler geliştirilmesi

Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir.Hepimizin yıllardırbildiği bu cümle acaba gerçekleri ne kadar yansıtıyor? Bildiğimiz gibi Türkiye'ninekilebilir alanlan, sulama imkanlan, toprak ve coğrafi yapısı ile iklimkoşulları ülkemize büyük bir avantaj sağlamaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602181

Tavukçuluk

Köydeki çiftçi kendi ihtiyacı olan yumurta ve et temini için kümes hayvanı beslerken şehir merkezinde yaşayan küçük tavuk yetiştiricisi hayal ettiği köy yaşamını bir parça olsun evinin bahçesine getirmeyi amaçlar. Tabii bu arada ticarî işletmeciliği de unutmamak gerek... Kümes hayvanları çocuklar için de sevimli birer oyun arkadaşıdır. Birer küçük ...

By Peitz, Leonard

Bilge Kültür Sanat,9789944425254

Biyoistatistik (2007)

Sığırcılık

Ulrich Daniel bir uzman danışman olarak, bu kitapta, sığır yetiştiriciliğinin bilimsel temelleri ile süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan metotları tüm yönleri ile incelemektedir. Kitap bu açıdan sadece bir başvuru kitabı olmayıp, ziraat ve veteriner fakültesi öğrencileri ile tüm yetiştiriciler için yardımcı bir kaynak niteliğindedir.Daniel, k...

By Daniel, Ulrich

Bilge Kültür Sanat,9789756316931

Lisanslı depoculuğun ve teslimata bağlı işlemlerin Türkiye tarım ürünleri piyasasına ve vadeli işlemlere olası etkileri

Bir tarım ülkesi olan ülkemizde ürün piyasalarımızm başta AB olmak üzere,gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturulabilmesibakımmdan üretimden tüketime kadar olan tüm safhalarda birbirini destekleyecekve tamamlayacak şekilde gerekli çağdaş kurumlarm oluşturulması zorunluluğubulunmaktadır.

By Erbay, E. Recep

İstanbul Ticaret Odası,9789944601672

Koyunculuk

Hugo Rieder, Baden-Württemberg eyaletinde uzun yıllar sürdürdüğü küçükbaş hayvancılık yöneticiliği sayesinde koyun yetiştiricilerinin sorunlarını ve endişelerini iyi bilmektedir. Bir uzman danışman olarak, bu kitapta, koyun yetiştiriciliğinin bilimsel temelleri ile koyunculuk işletmelerinde kullanılan yetiştirme metotlarını tüm yönleri ile inceleme...

By Rieder, Higo

Bilge Kültür Sanat,9789756316924

Organik tarım analizi ve AB pazarı fırsatı

Ekolojik ya da organik tarım; toprağın verimliliğine devamlılık sağlayanbiyolojik mücadele ile hastalık ve zararları kontrol altına alarak, sentetik kimyasalgübre ve ilaçların kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekimnöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden, her aşaması kontrol altında olanelde edilen ürünün sertifika ile belgelend...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600743

Toprak etüd ve haritalama

Sorunları ve çözümleriyle Türk tarımı

Agrindustrial design : 1st product and service design symposium and exhibition on agricultural industries : olive oil, wine and design = Tarıma dayalı sanayilerde tasarım : tarıma dayalı sanayilerde birinci ürün ve hizmet tasarımı sempozyumu ve sergisi [e

We would like to express our appreciation to the contributions ofmany people and institutions those supported the whole process ofthe symposium.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789054

Sorunları ve çözümleriyle Türk tarımı