Konu Başlıkları

Spor, Seyahat ve Turizm

Arama Sonuçları: 13 - 16 sonuç sayısı 219

Handut : özgürlüğün diğer adı

Afganistan'ın 3.000 rakamlı, fakir mi fakir bir beldesi: Anlamı da özgürlük yolu.İsmaililer ibadet ederken bazen yarım saat, bazen 45 dakika secde ediyorlar, hatta secde sırasında uyuyup kalanlar oluyor. Dualarında sadece imamlarının adlarını zikrediyorlardı; fakat bir şekilde Kürtlere, PKK'ya ve Erbakan'a sempati besliyorlardı...Niye acaba?

By Ay, Zahide

Selenge Yayınları,9789758839384

Yazılı kültürden digital kültüre Kırkpınar

Bu kitabın ortaya çıkmasını 27-29 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen 'I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu' adlı bilimsel organizasyon sağlamıştır. Bu sempozyum'da bildiri sunmak amacıyla yaptığım çalışma beni böyle bir yayını hazırlamaya sürüklemiştir.Kitap 2 bölüm'den oluşmaktadır. Birinci bölüm'de basılı materyaller, ikinci bölümde'de dijital kü...

By Bilar, Ender

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789756351109

Türkiye

Ne kadar güzel ve ne kadar eşsiz birülkenin insanı olduğunuzun gercektenfarkında mısınız? Bilmem, biliyormusunuz? Dünyada, üzerinden 23uygarlığın ""iz bırakarak"" geçtiği tek ülke.TÜRKİYE'dir! Türkiye'yi, 6 uygarlık ileİtalya ve İspanya izlemektedir.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752850460

Turkey

Visiting for the first time? You maysay yes or no, but you sure know thiscountry. Let us guide you trough thehistory and mythology; you will find out,you know this country, you know it verywell indeed..

By

,9789752850286

Pergamon

The city of Pergamon,pasitioning in the north Aegeanregion of west Anatolia within thefrontiers of ancient Mysia , forms asignificant part of Aegean and AsiaMinor history by coveringacropolis, one of the mainhabitation centres of Hellenistic andRoman Ages and Asklepieion, animportant health centre.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789756671290

Pamukkale : Hierapolis - Aphrodisias

Pamukkale is one of the places inTurkey on which the seal of tourism hasbeen most decisively stamped. No other sitein Western Anatolia, not even Ephesusitself, has undergone a process of suchrapid change.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851696

Topkapı Sarayı

İstanbul... Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kentlerindenbiri... Dünyanın, sanki öpüşmek için birbirine yaklaşır gibi yapan ikianakarası, Asya ile Avrupa üzerinde yerleşmiş tek ve biricik kenti ... İkibüyük Dünya İmparatorluğuna iki bin yıla yakın başkentlik etmiş tek vebiricik kent... Yalnız Türkiye'yi değil, tüm yaşlı dünyamızı güzelle...

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752852365

Topkapı Palace

Istanbul is the most beautiful city in Turkey and one of the most beautifulcities in the whole world. It is the one and only city to be located on thejunction of two continents, Europe and Asia.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752852341

Konya ve Mevlana

Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye, Avrupa ile Asya'nın arasında bir geçiş köprüsü olarak, son derece önemli ve stratejik bir öneme sahiptir.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851795

Konya and Mevlana

As you very well know, Turkey,being a bridge between Europe andAsia, possesses an extremelyimportant strategic location.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851771

Istanbul: the cradle of civilizations

Although its population is not occurately known, it is an estimated 12 to 15million. Because of the continuous immigration from the rural areas, the citygrows rapidly and the population increases around half a million every year.

By

,9789752851931

İstanbul

İstanbul'un bir dünya metropolü olarak bu kadar gelişmesindeki enönemli sebep, şehrin coğrafi konumudur. 48. kuzey enlem ile 28. doğu boylamın kesiştiği yerde bulunan İstan bul, Dünyada iki kıta üzerinekurulmuş tek şehirdir. Şehir genel olarak 3 bölümden oluşmaktadır: Avrupayakasında Haliç'in güneyinde kalan Tarihi Yarımada, Haliç'in kuzeyindekiGal...

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851405

Efes

Deniz halklarının gelmesinden önce BatıAnadolu'da Anadolulu, yani bu ülkeninyerlisi olan halklar yaşıyorlard ı. BatıAnadolu'da yaşayan en önemlileriKaryalılar. Lelegler ve Pelajlar olan buhalklar, farklı dilleri konu aşsalar veuygarlıkları farklı çizgiler içerselerde, Anadolulu olmaktan kaynaklanan pek çokortak çizgiyi taşıyorlardı.

By

,9789752852068

Bergama gezi rehberi

Batı Anadolu'nun Kuzey Ege Bölgesi'nde antik Mysia sınırlarıiçinde yeralan Bergama, Hellenistikve Roma çağları'nın en önemliyerleşim merkezlerinden biri olarakbilinen Akropol'ü, bunun yanısıra enbüyük sağlık merkezlerindenAsklepion'u ile Ege ve Küçük Asyatarihinin önemli bir parçasınıoluşturmaktadır.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752850583

Antik zamandan günümüze Olimpiyat oyunları

Tüm insanlığa spor yoluyla anlatılan, barış ve kardeşlikfelsefesinin yoğunlaştığı ve dört yılda bir de olsa dünyamilletlerinin bir amaç uğruna bir araya geldiği tek organizasyonolan Olimpiyat Oyunları, bundan sonra da devamedecek ve bu anlamda değeri ve önemi yıllar geçtikçedaha iyi anlaşılacaktır.

By Seçilmiş, Korhan

İlpress Basım & Yayın,9789758500116

Mükemmel vücut süper bacak ve kalçalar

Geriye dönüp baktığınızda süratle geçen yılların, vücudunuzla, kalça ve bacaklarınızda yaptığı tahribatı gördükçe üzülüceksiniz, umutsuzluğa kapıldınız, çıkış yolları aradınız ve telaşlandınız. Birçok şey yapmayı denediniz, çeşitli sportif aktivitekeri uygulamaya çalıştınız, fakat olmadı.Ve bu kitap elinize geçene kadar hiçbir şey yapamadınız.Yaşam...

By Uğur, Erol

İlpress Basım & Yayın,9789758500154