Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 506

İbni Haldun'un toplum ve devlet kuramı

İbni Haldun (1332–1406), İslam düşüncesinin parlak günlerini geride bıraktığı bir dönemde, Kuzey Afrika’nın önemli kentlerinden Tunus’ta doğdu. İlahiyat ve hukuk öğrenimi gördü. Endülüs’ten Mısır’a kadar uzanan coğrafyada, çeşitli hükümdarlıklarda hukuksal ve politik görevler üstlendi. 43 yaşına geldiğinde, aktif politikadan çekilip ücra bir çöl ka...

By Uygun, Oktay

On İki Levha Yayıncılık,9786055865078

Geldiler ve kaldılar... : Almanya Türkleri'nin yaşam öyküleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın Göç Çalışmaları dizisinde yayımladığı bu kitap Almanya’da Türkiye üzerine çalışmalarıyla tanınmış Körber Vakfı’nın yayını. Kitap Almanya’ya ilk giden Türk işçilerinin yaşam öykülerinden oluşuyor.Kitaptaki yaşam öykülerini okuduğumuzda, Almanya’ya ilk giden Türklerin Alman toplumuna nasıl ayak uydurduklarını...

By Richter, Michael

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9789756176313

Saraçlar Caddesinde aşina yüzler

“SARAÇLAR CADDESİNDE AŞİNA YÜZLER” ilk defa“OLUŞUM” Dergisinde ( Mart 2002 / 37) ve sonra aynı isimli kitapta(Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayını olarak yayınlandı.)

By Sayınbaş, Tekin

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789757653967

Pomak Türkleri : (Kumanlar-Kıpçaklar)

Balkanlar, dünyanın en buhranlı bölgelerinden birisidir.Tarihî süreç içinde göçlere, iskânlara, istilâlara, fetihlere, savaşlaratanıklık eden bölge, jeopoiitik-jeostratejik konumu sebebiyle süreklibir mücadele alanı olmuş ve Osmanlı idaresi altında geçirdiğibirkaç asır haricinde huzur ve istikrardan mahrum kalmıştır.

By Alp, İlker

Trakya Üniversitesi,9789753740937

Hükümdar

Gücün iktidar, iktidarın 'güç' demek olduğunu, asıl meselenin; bu gücünün en az masrafla; kimlerle ve nasıl bölüşülmesi gerektiği üzerinde duran 'insan' makyavel, yazıldığı günden başlayarak, iktidar-güç-anlaşıklar sorunun, rönesans öncesi italyası'nda nasıl çözümen bağlandığını açıklıyor.

By Machiavelli, Niccolo

Oda Yayınları,9789753853392

Özgürlük üzerine

Bu denemenin konusu, verilen yanlış, (yanlış olduğu kadar,isabetsiz de) bir adla, Felsefi Zorunluluk kuramı denilenkuramın karşıtı olarak gösterilip, İstem Özgürlüğü olarak adlandırılanözgürlük değil; medeni ya da Toplumsal ÖzgürlüK'tür:Toplumca, birey üzerinde yasal olarak kullanılabileniktidarın nitelik ve sınırlarıdır.

By Mill, John Stuart

Oda Yayınları,9789753853620

Emeğin kültür ve manipülasyon teorisi

Bu kitap, emeğin kapitalizm ile ilişkisini teorik bir çerçevedenincelemeyi amaçlayan bir çalışmanın ürünüdür. Bu kitapkuşkusuz emek ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi inceleyen neilk çalışmadır ne de son çalışma olacaktır.

By Omay, Umut

,9786053770909

Sığınan kadın fotoğrafları : yaşamları sığınma evinde kesişen kadınların öyküsü

Geleneklerimizi kendi istediği biçime sokan, başka hayatları daraltan düşünce biçimi bizim insanlarımıza ait olamaz; olmamalı... Bu düşünce biçimi ancak ümmet toplumlarında görülebilir. Bizim gibi Cumhuriyetini kurmuş, bunun için kan dökmüş, tarihin hiçbir döneminde esaret görmemiş bir millet; ümmet toplumundan Cumhuriyete, millet toplumuna geçişte...

By Küçükkurt, Ayşe

Siyah Beyaz Yayınları,9789444490153

Esrarkeşler: muallim şövalye Hasan Bahri

Yazıya geçmemiş yaşamları yok sayan dünya, basın-yayının ve bilimin toplumsallaşmasıyla, yüzünü gerçekliğe daha fazla dönmeye başladı. Önce işçiler, kadınlar, çocuklar, azınlıklar, ardından deliler, mahpuslar ve her boyutuyla alt-kültürler, artık kağıda geçirilmekte, bilimin de konusu olmaktadır. Söze dayalı kültürümüz, bu alanlardaki araştırmaları...

By Ünsal, Süha

,9789757981107

Ebeveynlik cüzdanı : bir farkınız olmalı

Herkes karı koca olabilir ama anne baba olamaz.Kadın ve erkek ilk önce kendilerini, sonra birbirlerini iyi tanımalıdır. Kendini tanımayan bireyler, anne baba kimliğine hazır değildir.Ebeveynlik Cüzdanı, anne – baba ve anne – baba adayları için bir rehber ve başucu kitabıdır.Kitap; ilk önce çocuğumuzu tanımak yerine kendimizi tanımanın önemini vurgu...

By Kapışmak, Aşkım

Akis Kitap,9786055880613

Laz kültürü: tarih, dil, gelenek ve toplumsal yapı

Aksoylu’nun bu çalışması bugüne kadar Laz kültürü ile ilgili yayınlanan en kapsamlı çalışmadır. Dil, alfabe, tarih, edebiyat, mutfak, halk inançları, gelenekler, yer adları, bitki ve hayvan adları, çocuk oyunları, masallar ve yaşam gibi geniş kapsamda yapılan bu çalışmanın kaynağı alan araştırmalarıdır.

By Aksoylu, Kamil

,9786055738167

Avrupalılaşmak

Tüccarzade İbrahim Hilmi, bugünkü alfabeye sadeleştirerek yayına hazırladığımız bu eserinin önsözüne 'Tanzimat-ı Hayriye'den 75 yıl sonra Avrupalılaşmanın gerekliliğine dair bir eser yazma ihtiyacını hissetmek, ülke için ne acı bir durumun göstergesidir' sözleriyle yakınarak başlıyor. Aradan geçen 80 yıllık devrenin son 73 yılında Cumhuriyet'i yaşa...

By Tüccarzade İbrahim Hilmi

Gündoğan Yayınları,9789755201467

Halkevleri : Atatürk'ün kültür kurumu

İkinci dünya savaşından sonraki yıllarda Türkiyebatıya açılırken, batı ülkeleri ile iyi ve ya km ilişkilerkurmak istemiş, ne var ki batının Osmanlı imparatorluğunuyıkıma sürükleyen olumsuz ve çifte standartlıtutumu ile karşıkarşıya kalmıştır.

By Çeçen, Anıl

Gündoğan Yayınları,9789755200224

Kadınlar

1789 Fransız Devrimi üe birlikte Avrupa'nıngündemine yerü bir konu daha oturur; kadın haklan.İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan kadın hareketleridaha sonraları tüm Avrupa'ya yayılır veçeşitli ülkelerde, özellikle Fransa'da kadınlar lehindebazı yasal değişikliklere gidilmesi, kadınlara ogüne kadar yoksun bulundukları hakların verilmesi,kadın ve erkek...

By Şemseddin Sami

Gündoğan Yayınları,9789755201610

Meslekler ve sosyoloji

Max Frisch, edebiyat dünyasının gezgin yazarlarından biridir. Kurmacaeserlerinin otobiyografik olduğu saptamalarını şiddetle reddederken,romanlarını, anlatılarını ve tiyatro eserlerini yazarken kendihayatından kattığı şeylerin olaylar ya da kişiler değil, ""yerler""olduğunu belirtir.

By

Gündoğan Yayınları,9789755200507

Meslekler ve sosyoloji

Profesyonel meslekler çağımızı belirliyorlar. Özellikle sanayileşmişülkelerde, doktorlar, hukukçular, mühendisler ve öğretmenlermesleksel örgütlenmelerini tamamlamışlardır.

By

Gündoğan Yayınları,9789755200507