Konu Başlıkları

Sosyoloji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 507

Fedai Dergisi’nde komünizm (1963-1979)

Halkbilim dolayları: Masal - Efsane - Menkıbe - Hikâye – Türkü - Fıkra - Bayram - Nazar

Kadına yönelik aile içi şiddetine genel bakış

Teoriden uygulamaya kent güvenliği yönetişimi

Kıbrıs’ta sıtma ve Aziz Bey

Türk Dünyası’nda kadın konferans bildirileri (9 Mart 2019, İstanbul)

Engelli bireylerin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma

Ölümü evcilleştirmek: Türk halk kültüründe ölüm temelli mizah

Örneklerle sosyal medyada tüketici davranışları

Sosyoloji: Kavramlar, temalar, yönelimler (Bibliyometrik bir analiz)

Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti: (kuruluşu, teşkilat yapısı ve faaliyetleri)

Klasik dönem Osmanlı toplumunun sosyo-ekonomik yapısı: (Max Weber'in patrimonyalizm teorisi çerçevesinde incelenmesi)

Demokratikleşme: küreselleşme bağlamında Türkiye’de sivil toplum ve bir STÖ örneği: BİLSAM

İş güvenliği ve işgören sağlığı kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı

Kişilik ve örgüt kültürü bağlamında prososyal isteklendirme

Özümüz Türk sözümüz Türkçe: Avrupalı Türklerin Türkçe, Türk kimliği ve eğitim sorunları üzerine